Feminizmi Düşünmek, Türkiye’de feminist hareketin öncü isimlerinden biri olan Şirin Tekeli’nin dönemlere ayırıp, bir araya getirdiği yazılarından oluşuyor. Kendisini “feminist kadın hareketinin en yaşlı üyelerinden biri” olarak tanımlayan Tekeli, YÖK’ün kurulmasından sonra üniversiteden istifa ederek, oluşmaya başlayan yeni kadın hareketinin bilfiil içinde oldu. Kadın hareketinin 80’lerdeki eylem yıllarını, 90’lardaki örgütlenme aşamalarını yaşadı; eylem içinde olduğu yıllarda toplumun her alanında hareketin temsilciliğini yaptı, değişik platformlarda Türkiye’deki kadın sorununu tüm boyutlarıyla dile getirdi. Mor Çatı Sığınmaevi Vakfı’ndan KA-DER’e; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’ndan Winpeace Türk-Yunan Kadınları Dostluk Girişimi’ne kadar uzanan birçok kadın örgütlenmesinin kuruculuğunu yaparken, bu örgütlerin eylemlerinde de bir aktivist olarak yeralan Şirin Tekeli’nin bu kitaptaki yazıları bu anlamda da tarihe tanıklık ediyor.

        Sunuş

        1980’ler

                 1  Siyasal İktidar Karşısında Kadın

                              Kadın Sorunu

                              Kapitalist Üretim Tarzı ve Kadın

                              Toplum İçinde Kadın

                              Politika Düzeyindeki Kadın

                              İdeolojik Üst Belirlenme

                 2  Genç Kız ve Ölüm

                              İkinci Tur

                 3  İnsanlar ve Cinsel Yaşam

                 4  Kadınlara Mahsus “Küçük Edebiyatın” Söylemi

                              Oltayı Atan ve Takılan

                              Çalışan Kadından...

                              Ev Kadınına Doğru...

                 5  Kramer’in Düşündürdükleri

                 6  8 Mart ve Yeni-Feminizm

                              Yeniden Doğuş

                              Gençlik Eylemlerinde

                              Örgütlenme Biçimi

                 7  “Yeni-Feminizm”e Yakıştırılan
“Erkek Düşmanlığı” Üzerine

                 8  Halk Deyişlerinde Kadınlara Biçilen Değer

                 9  Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri

               10  Kadınlar Kenti

                              Otorite ve Akıl Süzgeci

                              Dahiyane Bir Film

               11  78 Yaşında Bir Feministle Söyleşi

               12  Hümanist Bir Feminist: Simone de Beauvoir

                              Simone de Beauvoir’ın Yaşam-Öyküsü

                              Yapıtları ve Yıkılmış Kadın

                              Simone de Beauvoir’ın Feminizmi

               13  İktisatçıları İlgilendiren Yönleriyle Kadın Sorunu

                              Sonuç

               14  Toplu Konut Projesi ve Kadınlar

                              Konut mu Barınak mı?

                              Ortak Yaşam Alanları

                              Makineye Değil Kolaylığa Sahip Olmak

               15  Feminizm Nedir, Ne Değildir?

                              Feminizmin Kısa Tarihçesi

                              Batılı Feministler

                              Türkiye’de Feminizm

                              Feminizm ve Erkekler

                              En Önemli Sorun

                              Umutlu Gelecek

               16  “Adam Korunuyor Ben Değil Ya...”

               17  Doğaya Saygılı Bir Kürtaj Yöntemi

                      150  RU 486

               18  Faşizm ve Kadınlar

                              Faşist Rejimlerin Tanımlayıcı Nitelikleri

                              Kadınlar ve Faşist İdeoloji

                              Almanya Üzerine Bir Parantez ve Sonuç

               19  Feminizm Çevirisine Önsöz

               20  Siyasal Eşitlik Neden Kazanılamadı?

               21  Türkiye’de Feminist İdeolojinin Anlamı ve Sınırları Üzerine

                              Ezilmenin Tarihi

                              Feminizmin Önündeki Engeller

               22  Toplum, Yeni Bir Kadın Kişiliği Oluşturulmasına Katkıda Bulunmalıdır

                              Nafaka

                              “Hakkaniyete Uygun”

               23  Kadınların İsteği “Özgürleşme” mi, “Eşitlik” mi? Medeni Kanun Tartışmalarının Düşündürdükleri

               24  Bireyin Konumu, Feminizm ve Basın

                      213  “Özel Olan Siyasidir”

               25  Giyim Kuşam ve Kadınların Namusu

               26  Kadınlara Karşı

                      222  Yasanın Öngördüğü Değişiklikler

                      224  Sonuç

               27  Yasak Olmasın Biz Uğraşalım

               28  Tunceli Valisi İstifa Etmelidir

               29  Türban

               30  Kadınlar ve Sosyal Bilimler

                              “Normal” Bilim Sorgulanıyor

                              Kadın Araştırmaları Yeni Bir Disiplin mi?

               31  Dayakla İşkence Arasında Fark Yoktur

                              Olgu 1: İşkence

                              Olgu 2: Çalışma Hakkı

               32  Dayağa Karşı Dayanışmaya

               33  Kadın Şenliği’ne Hoş Geldiniz!

               34  ‘80’lerde Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi

                              1980 Öncesi

                              1980 Sonrası

                              Kadın Hareketinin Sosyolojisi İçin İpuçları

        1990’lar

               35  Kadın Eserleri Kütüphanesi Açılış Konuşması

               36  Çalakalem Birikim Anıları

               37  Türkiye Aydınlanması Kadınlara Nasıl Baktı?

                              Uzun Vadedeki Büyük Değişme: Tanzimat’tan Günümüze Kadınların Tarih Sahnesine Çıkmaları

                              Paternalist Devlet ve Kadınlar

               38  Batılı Kadının Siyasi Eşitlik Mücadelesi

                              Babanız veya Kocanız Sizi Temsil Ediyor, Daha Ne İstiyorsunuz?

                              Bunca Uğraş Neye Yaradı?

                              Yüzyıl Biterken: Hedefe Götüren İki Farklı Yol

                                                Temsil Eşitliğini Yasa Değişikliği Yoluyla Sağlama Çabası: Fransa’da ‘Parite’(Tam Temsil Eşitliği) Kavgası

                                                Anglosakson Modeli: Siyasi Partileri İçerden Fethetmek

               39  Kadınları Siyasete Taşımak İçin Kurulmuş Bir Dernek: KA-DER

                              KA-DER Neden ve Nasıl Kuruldu?

                              KA-DER’in Çalışmaları

                              18 Nisan Seçimleri ve KA-DER

                              Sonuç

        2000’ler

               40  Sunuş

               41  On Maddede Türkiye’de Kadın Hareketi

               42  Geçen Yüzyılın Büyük Hanımefendisi: Germaine Tillion

               43  İktisat Fakültesi’nde Anma Toplantısı Konuşması

               44  Şirin Tekeli: Siyaset Biliminde Yeni Bir Soluk...

               45  Kadınlar: Cumhuriyetin Sevilmeyen Cinsi

                              İmparatorluktan Cumhuriyete: Medeniyet Değişiminin Sembolü Olarak Görülen Kadınlar

                              Sessiz Çoğunluk: Moderleşmenin ve Demokratikleşmenin Unuttukları (1935-1980)

                              Kadınların İsyanı ve Kurtuluş Arayışı (1980-2000)

               46  Dördüncü Sayfa

               47  Akademyaların Cinsiyetçiliği Üzerine

                              Objektif Veriler

                              Akademya ile İlgili Sübjektif Deneyimlerim

        Kazete Yazıları

               48  8 Mart’ın Ardından...

               49  Créteil’de Türkiye’nin Sesi: Kadın Sinemacılar

               50  Füsun’u Ne Çok Sevmiştim..

               51  Tercihim

               52  Medenileşmenin Ölçütü...

               53  Ataerkil Toplum Yapısı Yatırımları Nasıl Etkiler?

               54  Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri

               55  Yasemin Kokusu

               56  2011 Seçimleri ve Kadınlar

               57  Erkek Politikacıların Utanç Abidesi: DSK

               58  Yaseminler Çiçek Açmış..

               59  Geçmişe Gitmek!..

               60  Öfkeliler Hareketi: Yeni Bir Enternasyonal mi?

               61  Bir Toplantı...

               62  Fransız Politikacıların Tarihi Hatası

               63  Farklı Bir 8 Mart

               64  Geçen Zamanın Bilincine Varmak

               65  Dünya Kadınları İçin Önemli Bir Adım

               66  Kürtajla İlgili Bir Anı

               67  Şapka Çıkarılacak Kadın Müzisyenler

               68  Tunus, Gene Tunus...

               69  Baro Seçimlerinde Kadınlar

               70  Amerikan Seçimlerinin Arkasındaki Gizli Gerçek

               71  Ölüm Oruçları Üzerine

               72  Hindistan’da Yaşanan Vahşet

               73  Fransa ve İnsan Hakları

               74  Pınar İçin

                      473  Türkiye Pınar Selek’i Taciz Etmeye Son Versin! (le Monde, 30.01.2013)

               75  Akil İnsanlar

               76  Feminist

               77  Çığlık Şarkı

               78  Arap Ülkelerindeki Gelişmeler

               79  Bir Veda Yazısı

        Şirin Tekeli Bibliyografyası (1975-2016)

        Bu Kitapta Yer Alan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar

        Dizin

… neredeyse kırk yıllık bir döneme tanıklık etmek istedim. Tarihe meraklı genç okurların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Bu umutla hepinize ‘eleştirel’ gözle okumalar yapmanızı öneriyor; kadınların kaderini değiştirmekte bana göre tek güç olan feminizmle dostça bir ilişki kuracağınızı umuyorum.
Şirin Tekeli

Ülkemizdeki kadın hareketinin öncülerinden olan Şirin Tekeli, bir bilim insanı titizliğiyle yıllarca hem bu yolda çeşitli kurumların kurulmasını sağladı hem de yazılarıyla birkaç kuşak feminist yazarın yetişmesine yol açtı. 40 Yıl boyunca yazdığı yazılardan oluşan bir seçkiyi “Feminizmi Düşünmek” başlığı altında toplarken, hem kadın hareketinin gelişimine ve dönüşümüne ışık tutuyor, hem de günümüze ilişkin öneriler ve uyarılar sunuyor.
PEN Türkiye

Şirin Tekeli, Türkiye için öncü sayılabilecek çalışmasıyla bu ülkede feminizmin yolunu açmakla kalmadı; bunun ötesinde, kucaklayıcı kişiliği ve kapsayıcı kuramsal yaklaşımıyla, 35 yıl boyunca feminist politika ve kuramı besledi, zenginleştirdi. Onun makalelerinin yayınlanması, Türkiyeli feministler olarak kendimiz üzerine yeniden düşünmek, kolektif bir özgeçmiş değerlendirmesi yapmak için bize bir fırsat sunuyor. Başucu kitabı olacak bu eserde, önemli dönemeçlerde yapılmış değerlendirmelerin yanı sıra, kuramsal bir sürekliliğin izlerini sürmek de mümkün. Bu toplu makaleleri sevinçle selamlıyorum.
Gülnur Acar Savran

Şirin Tekeli, Türkiye’de ikinci dalga feminizmde aktivizmi yanı sıra yazdıklarıyla da toplumsal cinsiyet çalışmalarını yönlendirici oldu. Tarihsel derinlikleri, uygulamalarının yanı sıra feminizmin kuramsal yönlerini de içeren bu yazılar Türkiye’de feminizmin kazanımlarının ne denli çok boyutlu bir niteliğe büründüğünü gösteriyor.
Zafer Toprak

Kronolojik bir düzen içerisinde ilerleyen seçkide Tekeli, siyasal iktidar ve çeşitli erk mekanizmaları karşısında kadının konumunu, feminist tarihin dönemeç noktalarını, iktisat tarihi ve faşizmin kadın emeğine dair duruşunu, Türkiye’de kadının seçilme hakkının kullanımı ve siyasal eşitlik eksikliği gibi birbirinden ilginç konu başlıklarında öğreten ve düşündüren makalelerini biraraya getirmiş.
Karin Karakaşlı, 6 Mart 2017, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17881/siyasetin-kadinla-zorlu-imtihani

Bu eser, güçlü bir feministin üstün çabalarının akademik yansıması olması bakımından alana yapılmış çok önemli bir katkıdır.
İzzettin Önder, 6 Mart 2017, Haber Sol

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/izzettin-onder/feminizmi-dusunmek-187779

İyi ki yazmışsın bütün o yazıları ve iyi ki bir kitap haline getirmişsin. Çünkü o, kadın hareketi ve feminizm deyince neredeyse her şeyi kapsayan başlı başına bir kitaplık… Bize son armağanın…
Füsun Özlen, 28 Şubat 2018, Çatlak Zemin

https://catlakzemin.com/munferit-feministten-kutuphane-gibi-kitap-feminizmi-dusunmek/

_

Şirin Tekeli

Şirin Tekeli 1944’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra devlet döviz sınavını kazanarak Fransa’ya gitti. Burada Paris Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimi gördükten sonra eğitimine Lozan Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi’nde devam eden Tekeli, 1967’de mezun olarak Türkiye’ye döndü. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Siyaset Bilimi bölümünde asistan oldu. 1973’te doktora derecesini ve 1978’de doçentliğini burada alan Tekeli, 1981’de YÖK yasasının çıkması üzerine üniversiteden istifa etti.

Bundan sonra Türkiye’de o yıllarda yeni gelişmekte olan feminist kadın hareketi içinde aktif olarak yeralan Şirin Tekeli, çeyrek yüzyıl sürdürdüğü faaliyet sırasında çeşitli etkinliklere katılırken; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakıfları (1990), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve en son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulundu. Çalışmalarında kadın hakları ve demokrasi konularına odaklanan, üç kitabı ve çok sayıda çevirisi olan Tekeli, oniki yıldır Bitez-Bodrum’da kendi deyimiyle “kamu hayatından çekilmiş olarak” yaşamaktadır.