Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017 derlemesi Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler başlığını taşıyor. The International Journal of Psychoanalysis (IJP) makalelerden derlenen seçkiyi, geçen yıl yayımladığımız “Ölüm Dürtüsü” başlıklı 2016 derlemesindeki tartışmaların bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Bu defa yıkıcı ve saldırgan dürtülerin akıbetini, yıkıcılığın yaratıma dönüştüğü yaratıcı ruhsal hamleyi ele alan metinlerle konunun farklı yönleri ele alınıyor ve genişletiliyor. “Yüceltme” kavramı üzerine kapsamlı bir çalışma yaratıcılık konusundaki çağdaş görüşleri toparlarken psikanalizde son yıllarda gölgede kalan yüceltmeyi de yeni bir gözle değerlendiriyor. Derlemede eşcinselliği mercek altına alan ve psikanalizin bu konuda fazla bilinmeyen değişik bakış açılarını gündeme getiren makaleler de var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide klinik örneklerin işlendiği makalelere ve psikanalitik sinema eleştirisine yer verildi. Mülteci sorununa ilişkin uzun soluklu bir psikanaliz araştırmasının sonuçlarını aktaran makale ise mülteciler konusunda saha çalışması yapanların ve akademisyenlerin ilgisin çekecek ufuk açıcı veriler getiriyor.


Sunuş

Nilüfer Erdem

1  Yıkıcılığın Yeniden Değerlendirilmesi: Winnicott’un “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla  İlişki Kurma” Makalesi Üzerine

Thomas H. Ogden

2  Yüceltme Üzerine

Giuseppe Civitarese

3  Çağdaş Sohbetler: Kimeraların Kolları

Béatrice Ithier

4  Çağdaş Sohbetler: Canavarlar, Düşler ve Delilik: “Kimeraların Kolları” Üzerine Yorum

Bruce Reis

5  Çağdaş Sohbetler: Béatrice Ithier’nin “Kimeraların Kolları”  Makalesi Üzerine Bir Yorum

Jan Abram

6  Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni

Dana Birksted-Breen

7  Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar:  Çerçeveleyen Yapı ve Analitik Ortamdaki Temsili

Rosine Jozef Perelberg

8  Eşcinsellik Konusu Üzerine: Freud Ne Demişti?

Sara Flanders - François Ladame - Anders Carlsberg - Petra Heymanns - Despina Nazıri - Denny Panıtz

9  Meltzer’in Cinselliğe Yaklaşımı Üzerine Kısa Bir Yorum

Margaret Rustin

10  Arşiv Çalışmaları: Donald Meltzer’in Cinsellik Üzerine Yayımlanmamış Taslak Makalesi

11  Psikanalizin Güncel Mülteci Krizine Katkısı Ne Olabilir?

ADIM ADIM’dan Ön Bildiriler: Bir “Ön Kabul Kampındaki” Mültecileri Destekleyen Psikanalitik Bir Pilot Proje ve Travma Yaşayan Mültecilere Kriz Müdahaleleri

Marianne Leuzinger-Bohleber - Constanze Rickmeyer - Mariam Tahiri - Nora Hettich - Tamara Fischmann

12  Ida’nın Hikâyesi: Yas Değil Selamete Ererek Kurtuluş

Maciej Musiał

Özgün Makalelerini The International Journal  of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler

The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2016 Sayıları Dizini

Özel Adlar Dizini

Kavramlar Dizini

_