Klasik psikanalizin dikey bakış açısıyla, kişilik gelişiminde belirleyici olan, aile dinamikleri, yani ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkileridir. Britanyalı ünlü psikanalist ve sosyalist feminist yazar Juliet Mitchell bu kitabında, sözkonusu dikey bakış açısının kısıtlılıklarına dikkat çekerek, kuşaklar-içi yatay bir eksen olarak kardeş dinamiklerinin belirleyici rolünü anlamamızı sağlıyor. Psikanaliz, psikoterapi, çocuk gelişimi gibi alanlara ek olarak cinsel kimlik ve rol gelişimi üzerine ilgi duyan herkesin faydalanabileceği eserde, Ödipus kompleksi, travma, grup psikolojisi, benlik ideali, nevroz, psikoz, narsisizm ve psikopati gibi temel psikanalitik kavramlar yeni bir bakış açısıyla ele alınıyor.  “Kardeşlere bakmak, cinsellikle şiddete yeni baştan bakmaktır,” diyen Mitchell toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkiye dair de ufuk açıcı bir yaklaşım sunuyor. 

BİRİNCİ BÖLÜM Kardeşler ve Psikanaliz: Bir Gözden Geçirme

Histeri ve Kardeşler

Grup Psikolojisi ve Kardeşler

Nevroz, Psikoz, Narsisistik Sınır Koşulları, Psikopati ve Kardeşler

Kız Kardeşler ve Erkek Kardeşler: Cinsiyet Farkına Karşı Cinsel Farklılık

Kardeş Cinselliği ve Ölüm Dürtüsü

Psikanaliz, Kardeşler ve Cinsiyet Farkı

İKİNCİ BÖLÜM Oedipus’un Kız Kardeşi Var mıydı?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kız Kardeş - Erkek Kardeş / Erkek Kardeş - Kız Kardeş Ensesti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yana Bir Bakış: “Bir Çocuk Dövülüyor”

BEŞİNCİ BÖLÜM Cinsiyet ile Cinsel Farklılık Arasındaki Fark

ALTINCI BÖLÜM Koltuğumda Kim Oturuyor?

YEDİNCİ BÖLÜM Bağlanma ve Anne Yoksunluğu: John Bowlby Kardeşleri Nasıl Gözden Kaçırdı?

SEKİZİNCİ BÖLÜM Bizim Zamanımızda: Cinsellik Psikanaliz ve Toplumsal Değişim

DOKUZUNCU BÖLÜM Sonuç: Kardeşler ve Cinsiyetin Ortaya Çıkması

Başka Yerlerde ve Başka Zamanlarda

Psikanaliz ve Kardeşler

Cinsiyetin Ortaya Çıkışı

Burada ve Şimdi

Türkçe/İngilizce Sözlük

İngilizce/Türkçe Sözlük

Kaynakça

Kişi Dizini

Kavram Dizini

_

Juliet Mitchell

Juliet Mitchell, Yeni Zelanda doğumlu, İngiliz feminist yazar. İkinci-dalga feminist kuşağa önemli kuramsal katkıları vardır. Feminizm üzerine yazdıklarının yanı sıra, psikanaliz ile feminizmi bir araya getiren kitapları her iki alanda da ses getirmiştir. En bilinenleri arasında, Kadınlar: En Uzun Devrim, Psikanaliz ve Feminizm, Mad Men ve Medusas ve Kardeşler yer alır. Cambridge Üniversitesi’nde Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nin kurucusu olan Mitchell, halen Londra Üniversitesi’nde Psikanalitik Çalışmalar doktora programını yönetmektedir. Kendisi aynı zamanda İngiliz Psikanaliz Topluluğu ve Uluslararası Psikanaliz Topluluğu üyesidir.