Psikanaliz kendini psikoterapiden farklı olarak olarak tanımlama noktasına nasıl geldi? Irkçılık, homofobi, kadın düşmanlığı ve anti-semitizm, psikoterapi ve psikanalizin yaratılmasında nasıl bir araya geldiler? Psikanaliz psikoterapi midir?  Psikanaliz bir “Yahudi bilimi” midir?_x000D_
Psikanalizin ilerici ve hümanist kökenlerinden esinlenen Lewis Aron ve Karen Starr, Freud’un psikanalizin “halk için psikoterapi” olması gerektiğine yönelik çağrısının peşinden gidiyorlar. Yazarlar, psikanaliz tarihinde yer etmiş, her biri hiyerarşik olarak tanımlanmış bir dizi ikili karşıtlığın izini sürüyorlar. Irkçılık, anti-semitizm, kadın düşmanlığı ve homofobinin yansımalarını takip ederek, psikanalizin, fallik erillik, içine girme, heteroseksüellik, özerklik ve kültürle bağlantı halinde, bağımlılık, dişil edilgenlik ve ilişkiselliği güçlendirdiği düşünülen telkin ve psikoterapiye karşıtlık üzerinden tanımlandığını gösteriyorlar. Aron ve Starr, Freud’un psikanalizi geniş ve esnek bir şekilde tanımlayan ilerici ufkuna dönüş yolunda öncülük ederek bu ikilikleri yapı-bozumuna uğratıp yeni bir çağ için onu yeniden canlandırıyorlar. Halk İçin Psikoterapi, psikoterapistlerin, psikanalistlerin, klinik psikologların, psikiyatristlerin -ve onların danışanlarının- ve feminizm, kültürel çalışmalar, Yahudilik çalışmaları ile ilgilenenlerin okuması gereken bir kitap.

Editörün Önsözü

        Teşekkür

          1  Giriş: Halk İçin Psikoterapi

                      Tedaviye Karşı Bakım

                      Özerkliğe Karşı İlişkisellik

                      Marjinallik Diyalektikleri

                      Psikanalitik Zararlar

                      İlerici Bir Psikanalize Doğru

                      Psikanaliz: Hava Cıva mı?

                      Halk İçin Psikoterapi

          2  İkililer, Kutuplaşmalar ve Üçüncüler

                      Çağdaş Psikanalizde İkili Karşıtlıklar

                      “Yapıbozan”

                      İlişkisel Psikanalizde Paradoks

                      Derinler ve Sığlar

                      Toplum İçinde Çıkarcılık

                      Postmodernizm, Feminizm ve Yapıbozum

                      Derrida’nın Feminizme Etkisi

          3  Suçluluk ve Utanç

                      Freud ile Kohut’un Yahudi Utancı

                      Utanç ve Ötekinin Bakışı

                      Ego ya da “Bizego”: Özerkliğe Karşın İlişkililik

                      Zihin ve Beden

          4  Tedaviye Karşı Bakım: Psikanaliz ve Amerikan Tıbbı

                      “Kanat, Su Toplat, Kustur, Bağırsaklarını Boşalt”

                      Modern Tıbbın Yükselişi

                      Savaş Zamanında Tıp

                      Rakipleri Saf Dışı Bırakmak

                      Tıpta Kadınlar

                      Anne Bakımı

                      Amerika’da Psikiyatri

                      Amerika’da Psikanaliz

          5  Üniformalı Psikanaliz

                      Bombardıman Şoku

                      Travmanın Nedenleri ve Telafisi

                      Psikanalitik Travma Formülasyonları

                      Askeri Tarama

                      Cephede Psikanalitik Terapi

          6  Savaş Kahramanı Psikanaliz

                      Psikodinamik Psikiyatri’nin Yükselişi

                      Psikanalitik Ortodoksluğun Yükselişi

                      Psikiyatri, Psikoloji ve Önleyici Müdahale

                      Konuşma Terapisinin Yükselişi

          7  Holokost’tan Kurtulan Psikanaliz

                      Beyaz Ama Tam Değil

                      Düz ve Tıbbi Analistler

                      Statükoyu Korumak

                      Göç, Travma ve Yas

                      Manik Savunma: Kırılganlığın Reddi

                      Katiyete Karşı Şüphe

                      Tümgüçlülüğe Karşı Kırılganlık

                      Bir Yahudi Bilimi?

          8  Psikanalize Karşın Psikoterapi: İkili Karşıtlık Üzerinden Bir Tanım

                      Bilim, İlerleme ve Amerikan Yöntemi

                      Psikanalizdeki Kadınlar

                      Psikanaliz Nedir? İkili Karşıtlık Üzerinden Bir Tanım

                      Franz Alexander

                      Leo Stone

                      Max Gitelson

                      Robert Knight

                      Lawrence Kubie

                      Frieda Fromm-Reichmann

                      Phyllis Greenacre

                      Robert Waelder

                      Heinz Hartmann

                      Leo Rangell

                      Kurt Eissler

                      Edward Bibring

                      Merton Gill

                      Adelaide Johnson / Joseph Chassel

                      Anna Freud

                      Therese Benedek

                      Edith Jacobson

                      Eskiden ve Şimdi

          9  Çizgi Roman Kahramanları: Bir Süper Kahraman Olarak Psikanaliz

                      Bir “Hanımevladı”nı Erkeğe Dönüştürmek

                      Yahudilere Zulüm ve Asimilasyon

                      Mazoşist Kadın

                      Psikanaliz Yoluyla İç Huzuru

        10  Charcot ve Bernheim: Intrapsişik ve İlişkisel Zihin Kuramlarının Kökenleri

                      Büyük Charcot

                      Charcot’nun Düşüşü

                      Bernheim’ın Proto-İlişkisel Kuramı’na Karşılık Freud’un Özerklik Kuramı

                      Telkin ve Psikanaliz/Psikoterapi İkiliği

                      Birey ve Grup

        11  Divandaki Kadınlar: Genital Uyarılma ve Psikanalizin Doğuşu

                      Divandaki Kadınlar

                      “Annenin Boğulması” ve Temsili Orgazm

                      “Kadın, Rahminin Yüzü Suyu Hürmetine Vardır”

                      “Yahudi’yle Oynamak”

                      “Teşekkürler, Bay Edison”

                      “Düşlemin İnşası”

                      “Jewissance”

                      La Petite Mort

        12  Freud’un Yahudi Karşıtı Çevresi

                      Özgürleşme Vaadi ve Başarısızlığı

                      Din Farkından Irk Farkına

                      Doğu’nun Batı ile Buluşması

                      Freud’un Yahudi Kimliği

                      Beyaz Ama Tam Değil

                      İğdiş olarak Sünnet

                      Aşağısı ile Yukarısı Bir

                      Bir Erkek Histeri Vakası

        13  Geçiş Hakkı: Psikanalizin Yahudi Kimliği

                      Geçiş Hakkı

                      Öznel Unsur

                      “Huzursuz Hayaletler” ve “Karanlık Duygusal Güçler”

        14  Yahudi Meselesini Evrenselleştirmek

                      Histerikten Kahramana

                      Yeni Yahudi Erkek

                      Medeni/Maskülen/Yahudi İdeali’ne Karşı İlkel/Feminen/Hıristiyan Değerleri

                      Medeniye Karşı İlkel

                      Tekinsiz Yahudi veya Freud’un Dybbuku

        15  Freud, Ferenczi ve Schreber: Serseri Yahudiler

                      Sándor Ferenczi: İlerici Aydınlanma Yahudisi

                      Freud, Ferenczi ve Schreber: Homoerotik Arzular, Homofobi ve Paranoya

                      Ebedi, Serseri, “Erkekliği Elinden Alınmış” Yahudi

                      Tanıdık Yabancı

                      İstenmeyen Çocuk

                      Tümgüçlülüğe Karşın Kırılganlık

        16  Etik, Evrenselcilik ve “Yahudi Bilimi”

                      “Yahudi Bilimi”

                      Etik Değerler ve Evrenselcilik

                      Modern Çağda Yahudi Karşıtlığı ve “Yahudi Bilimi”

                      Freudçuya Karşı İlişkisel: Eski Ahite Karşın Yeni Ahit

        17  Psikanaliz Nedir? “Şibbolet” Diyebilir misiniz?

                      “Gerçek Psikanaliz Bu Değil!”

                      Temel Model Tekniği

                      Şibbolet: Geçiş Hakkı

                      “Git Bak Bakalım İnsanlar Ne Yapıyor”

                      Psikanaliz Uygulamalarıyla İlgili Araştırmalar

        18  Canavarlar, Hayaletler ve Karar Verilemeyenler

                      Rüya Görerek Var Olmak

                      Pratik Psikanaliz

                      Psikanaliz mi Psikoterapi mi?

                      Kendilikle İlgili Psikanalitik Görüşler: Uyum Sağlamadan Otantikliğe ve Müellifliğe

                      Tümgüçlülüğe Karşın Kırılganlık

                      Karşılıklı Kırılganlık ve İlişkisel Kuramdaki Üçüncülük

        Türkçe-İngilizce Sözlük

        İngilizce-Türkçe Sözlük

        Kaynakça

        İsim Dizini

        Kavram ve Yer Dizini

Aron ve Starr, bu kitapta adeta psikanalizin psikanalizi gibi devasa bir işe soyunuyorlar. Psikanalizin halen belli bir entelektüel ve klinik bir canlılık taşımasına rağmen, hitap ve hizmet ettiği toplum kesimleri açısından bakıldığında kendisini oldukça dar elit kesimlerle sınırlandırmış olduğunu ve bu durumun da psikanaliz için ciddi bir bunalım anlamına geldiğini, Freud ve Ferenczi gibi kurucu babaların psikanalizi “halk için psikoterapi” haline getirme vizyonundan alabildiğine uzaklaşılmış olduğunu tespit ederek başlıyorlar analizlerine. Bu tespit üzerine baştan sona açık ettikleri temel dertleri ise psikanalizi “ilerici ve hümanist” bir eksene oturtmak için teorik bir katkıda bulunmak. Bu anlamda Aron ve Starr’ın kitabı, çok daha geniş toplum kesimlerinin psikanalizden faydalanabilmesini hedefleyen ilerici ve hümanist bir psikanaliz hareketinin kapsamlı bir manifestosu olarak görülebilir.
Murat Paker

_

Karen Starr

Karen Starr, Ph.D., City University of New York, The Graduate Center’da misafir klinik süpervizör ve Long Island University, Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Editorial Board of the Psychoanalysis ve Jewish Life Book Series, Academic Studies Press üyesidir. Ruth Stein ödülünü alan Starr, New York University, Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı adayıdır. Repair of the Soul: Metaphors of Transformation in Jewish Mysticism and Psychoanalysis kitabının yazarıdır.


Lewis Aron

Lewis Aron, Ph. D., New York University, Psikoterapi ve Psikanaliz Doktora Sonrası Programı’nın direktörüdür. Psychoanalytic Dialogues akademik dergisinin ortak kurucularındandır. American Psychological Association’da Psikanaliz Bölümü başkanı; International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP)’nin kurucu başkanı; New York State Psychological Association (NYSPA)’da Psikolog-Psikanalistler Bölümü kurucu başkanı olarak görev yapmıştır. William Alanson White Psychoanalytic Society’nin onur üyesi olan Aron, New School for Social Research, Sandor Ferenczi Center’ın ortak kurucusu ve eş başkanıdır. Meeting of Minds ve Relational Perspectives Book Series gibi bir çok makalenin ve kitabın yazarı ve editörüdür.