Jean-Michel Quinodoz, Hanna Segal’in kendisiyle ve Segal’i çeşitli bağlamlarda dinlemiş meslektaşlarla yapılmış biyografik ve kavramsal söyleşileri bir araya getirerek, okurlara, Segal’in hayatı, klinik ve kuramsal çalışmaları ve son altmış yıldaki psikanalize katkısı hakkında kapsamlı bir genel bakış sunuyor.

Hanna Segal’i Dinlemek, hem Segal’in kişisel ve mesleki geçmişini hem de bunların arasındaki etkileşimi inceliyor. Kitap, Segal’in Polonya’daki doğumundan, Britanya Psikanaliz Cemiyeti’nin en genç üyesi olduğu, Londra’da Melanie Klein’la analizine kadar olan hayatının otobiyografik bir anlatımıyla başlıyor. Quinodoz, Segal’in psikanalizin çeşitli alanlarına katkılarını açıklayarak devam ediyor:

  • psikotik hastaların psikanalitik tedavisi
  • “simgesel denklem” kavramının öne sürülmesi
  • estetik ve yaratıcı itki
  • yaşlı hastaların analizi
  • Melanie Klein’ın çalışmasının tanıtımı

Quinodoz, Segal’in psikanalize en son katkısı olan nükleer dehşet, psikotik kaygılar ve grup görüngülerine dair incelemesini ele alarak kitabı sonlandırıyor.

Segal’in, söyleşiler boyunca, Klein, Rosenfeld ve Bion gibi önemli meslektaşlarla yakın ilişkilerinden söz etmesi bu kitabı hem psikanaliz tarihine değerli bir katkı hem de psikanalitik düşüncelerin son altmış yılda gelişiminin bir göstergesi hâline getiriyor. Hanna Segal’in hayatı ve psikanalize katkılarının bu net özeti, Segal’i ve çağdaşlarını inceleyen herkes için temel bir rehber olacaktır.

Editörün Önsözü
Melis Tanık Sivri

Giriş – Hanna Segal: Öğretmen ve Öğretisi

Teşekkür

1 Hanna Segal: Psikanalitik Bir Otobiyografi

2 Psikanaliz ve Estetik Deneyim

3 Psikotik Hastaların Psikanalitik Tedavisi

4 Simgesel Denklemden Simgesel Temsile

5 Yaşam ve Ölüm Dürtüleri Arasındaki Temel Çatışma

6 Psikanalize Kleincı Yaklaşımı Sunmak

7 Rüyanın İçeriğiyle Birlikte İşlevini Yorumlamak

8 Yaşlı Hastaların Analizi

9 Seminerler ve Süpervizyonlar

10 Nükleer Dehşet, Psikotik Kaygılar ve Grup Görüngüleri

 

Kaynakça

_