Rosenfeld bu kitabında, psikotik yönleri olan zor hastalarla yaptığı çalışmaları anlatıyor. Analitik düşünebilmeye devam ederek anlaşılmazı anlaşılır kılmaya çalışırken, analitik çerçeveyi ve karşıaktarımı nasıl ön açıcı bir şekilde kullandığını ve uygulamadan kaynaklanarak kuramsal katkılarını nasıl oluşturduğunu, bizi zengin ve canlı bir deneyimin içine alarak sunuyor. Thomas Ogden’in önsözü ile başlayan Ruh, Zihin ve Psikanalist adlı bu eser, aynı zamanda Ayla Yazıcı’nın hastane ortamında psikotik hastalar ve kurum çalışanları arasındaki ilişkinin farklı yönlerini samimiyetle ele aldığı Akıl Hastanesinde Psikanalist Olmak isimli bölümünü de içeriyor.

Önsöz Thomas Ogden

Yazarın Önsözü

BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül: Askeri Diktatörlük ve Psikotik Dönem - 1973 yılı
“Abelard”
Yöntembilimsel Sorunlar
Tedavi
İlk Görüşme
Cildi Çıkan Kitap (İlk Seans)
Zihnin İçini İyileştirmek
Parçalanmış Zihin – Parçalanmış Kırlentler
Ey Lear, Lear, Lear!
Annenin Giysileri; Babanın Rolü
Çılgın Otobüs Şoförü
Aktarımda Korku
Müzik: Ninniler
Seansta 18 Aylık Bir Bebek
“Abelard ve Eloise”
İç Dünya ve İlk Sahne
Eros
Pinokyo: Tedavinin Son Evreleri
Sonuçlar I
Karşıaktarım
İdeal Büyükbaba
Agresyon ve Teknik
Hastayı Aktarımda Kapsamak
Sonuçlar II
Teknik Kullanımı
Kuram: Babanın Rolü
Çocukluk Öneminde Terkedilme ve Ayrılmalar ve Cinsel Zorluklarla İlişkisi: Cinsel Zorluklar ve İğdiş Edilme Düşlemleri
Son Sözler

İKİNCİ BÖLÜM Yeme Bozuklukları: Psikanalitik Teknik
“Julie”
Klinik Öykü
Dilsel Kabuk
Kirli Mutfak Rüyası
Tümgüçlülük ve Anoreksi ile İlişkisi
Penisli Bir Kadın Rüyası – Cinsel Kimlik Problemleri
İntihar Düşüncelerinin Yeniden Ortaya Çıkması – Manik Depresif Salınımlar
Annenin Psikopatolojisi
Kusma ve Düşünce Bozuklukları
Yaşamındaki En Önemli Rüya: “Annesi Öldüğünde Kendisinin de Öldüğünü Hisseder”
1. Rüya
2. Rüya
3. Rüya
Balkon Rüyası
İç Dünyasındaki Sağlıklı Parçalar ve Hasta Parçalar Arasındaki Mücadele
Tedavinin İkinci Yılı
İçsel Nesnenin İyileşmesi: Çocukluğunun Şarkısı
Yardım İsteyebiliyor: Faydalı Çocuksu Bağımlılığın Ortaya Çıkışı
Gözyaşları ve Hıçkırıklar
Suçluluk Ortaya Çıkıyor: Depresif Konum
Düşünceler
Yöntembilim
Acımasızca Terk Edilmenin Karşısında Felaket Deneyimleri
Yeni Varsayımların Keşfi: Bir Örnek
Bulimia ve Cinsellik: “Josephine”
Bilimsel Yöntem
Genel Psikanaliz Kuramı ve Amaca Özel Varsayımlar
Özet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uyuşturucu Kullanımı, Gerileme ve İlkel Nesne İlişkileri
Uyuşturucu Kullanımının Kategorileri
Tip A
Tip B
Tip C
“George”
Tedavinin İlk Aşaması
Tedavinin İkinci Evresi
Tedavinin Üçüncü Evresi
Annenin Resmi
Zihnin Patlaması – Şofbenin Patlaması
Etki ve İçgörü Seansı: Zamanın Yeri, Yasların Yeri, Kederin Yeri
Zamanın Saati: İçsel Yolculuk, Çocukluğa Seyahat
Tedavinin Dördüncü Evresi
Karşıaktarım ve Klinikten Taburcu Olma
Karşıaktarımın Teknik Kullanımı
Babasının Hastaneye Yatırılması
Hoparlörler Rüyası
Boğa ve At Rüyası
Magnum Tabancası Rüyası
Tedavinin Son Evresi
Karşıaktarım Konusuna Ek Olarak: İyileşme, Aile Tepkisi ve Onların Karşıaktarıma Etkisi
Sonuçlar
Son Söz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgisayar Oyunlarına Psikotik Bağımlılık
“Lorenzo”
İlk Temas
Ekip Çalışmasının Önemi – Çoklu Destek Sistemi
Şiddet ve Hezeyan
Klinik Öykü, Tedavinin İlk Yılı
Nintendo Sega’ya Karşı – İşbirliği ve Geçiş
Nintendo Sega’ya Karşı
İşbirliği ve Geçiş
Lorenzo Nefret ve Öfkeyi İfade Edebiliyor
İşbirliği
Çizimler, Mektuplar ve Rüyalar – Simgeleştirmenin Başlangıcı
Çizimler Evresi
Mektuplar Evresi
Kırmızı Mürekkepli Mektup
Rüyalar
“L” Rüyası
Olumsuz Terapötik Tepkiler ve İçgörüler
Olumsuz Terapötik Tepkiler
İçgörü ile İlişkili Bazı Rüyalar
İçgörü Evresi ve Çocukluk Çağı Bağımlılığı
Kuramsal Sonuçlar
Analitik Çerçeve ya da Analitik Ortam
Yansıtmacı Özdeşleşim
Simgesel Denklem
Aktarım ve Yorumlar
Otizm Nitelikli Duyumlar
Son Açıklamalar ve Özet
Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Psikotik Bir Hastayı Dinlemek ve Yorumlamak
“Charles”
Görüşme ve İlk Rüya
Kimlik ve Aktarımla İlgili İki Rüya
Bu Rüyayla İlgili Klinik Düşünceler
Babayı Kucaklamak
Psikotik Dönem
Krizler
Hastaneye Yatırılma
Kuramsal ve Teknik Düşünceler

ALTINCI BÖLÜM Otizm Nitelikli Kapsüllenme
Organ Nakli ve Otizm Nitelikli Bedensel Duyumlar
“Hamlet”
Uyuşturucu Bağımlılarında Otizm Nitelikli Bedensel Duyumlar
“Bay A.”
Çocukluğu ve Kimliği Korumak İçin Otizm Nitelikli Kapsüllenme
“Mario”
Otizm Nitelikli Bedensel Duyumlara Dayanan Psikosomatik Sorunlar                                         “Clarisse”

YEDİNCİ BÖLÜM Psikotik Beden İmgesi
Kayıt 1
“Agnes”
Modeller, Bilim Felsefesi ve Yöntembilim
“Pierre”
Kayıt 2
“John”
“Pierre”
Kayıt 3
Erken Terkedilme Nedeniyle Oluşan Psikosomatik Deri Bozuklukları: “Julian”
içindekiler ix
Kayıt 4
“Juana”
Klinik Malzeme ve Perrault’nun Eşek Derisi (Peau d’Âne) Arasındaki İlişki

SEKİZİNCİ BÖLÜM Shakespeare ve Jean-Paul Sartre ile Psikanaliz ve Bilimsel Yöntemle İlgili Diyalog
Freud’un Yöntemi
Travma
Üzerine Düşünülecek Konular
Analiz Edilebilirlik
Duygular, Duygulanımlar, Tutkular ve Hastalıklar
Önce ve Sonra
Sonlanma
Sarkaç
Sonlandırma, Çarpıtma, İzafiyet
Öğrenme
Akıl Hastanesinde Psikanalist Olmak Ayla Yazıcı
Klinikte Oluşan Gruplar ve Aralarındaki İlişki
Psikoz Algısı
Personelin Günlük Ritüeli ve Eşlik Eden Algıları
Psikanalitik Düşünmeye Giriş
Kendi Yolculuğum
Grupların Oluşumu
Grupların Psikolojik Çalışma Biçimi
Son Söz

Kaynakça

Bu Kitapta Yer Alan Makalelerin Orijinalleri

Dizin

Müthiş bir klinisyen ve kuramcı olmasının yanı sıra Rosenfeld aynı zamanda yetenekli bir öğretmendir. Analistin karşıaktarım deneyimini kullanmasının psikanalizdeki merkezî rolüyle ilgili fikirlerini net ve öz bir biçimde iletir. Karşıaktarımı dışarıda bırakmak veya yorumlamak için değil, düşünmek için bir işaret olarak görür.
Thomas Ogden

Madem onlar -kilitli kapının arkasındakiler- bir başkası, o zaman iğrenç, kötü, saldırgan, deli, pis, kirli olabilirler. Yani bizim giysimizin içinden onlara, bize yakışmadığını düşündüğümüz, dışarıya atmak istediğimiz her şeyi atabiliriz. Kendi kötü, pis, saldırgan duygularımızı onların üstüne yansıtabiliriz. Onlar pis, saldırgan, kötü olup her türlü zorlayıcı tedavileri, her türlü kimliksizleşmeyi, kişiliksizleşmeyi hak eder hale gelir; profesyoneller ise bütün bunları atacak, depolayacak bir alan bulmuş olur. Bu hastalarla bağ kurmak zor bir iştir. Ancak herkes gibi bu insanların da psikotik olmayan taraflarının da olduğunu hesaba katarak bağ kurmaya çalışılmaya devam edilmelidir. Akıl hastaneleri olsa da olmasa da, ilaçlar olsa da olmasa da psikanalitik açıdan söylenecek en önemli şey psikotik hasta ile ilişki kurmanın gerekliliğinin kaçınılmaz olduğudur.
Ayla Yazıcı

_

David Rosenfeld

Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaktadır. Buenos Aires Psikanaliz Birliği’nde eğitim analistidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin bir dönem başkan yardımcılığını yapmıştır. International Journal of Psychoanalysis dergisinde, önceki dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Psikanaliz yolculuğuna genç yaşta başlamış ve kişisel analizini, formasyon eğitimini ve süpervizyonunu Buenos Aires’te çok iyi eğitimcilerle tamamlamıştır. Paris’te eğitim görme ve yaşama şansı bulmuş, 15 yıl boyunca Londra’da pek çok usta ile çalışmış, uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu ve Batı sahilinde yaşamış, eğitim almış ve çalışmıştır. Çeşitli usta klinisyenlerle çalışmak, değişik fikir ve teorileri bütünleştirmek, kendisine klinik çalışma ve teoride esneklik kazandırmıştır. “Psikanalize olağandışı katkıları” nedeniyle Mary Sigourney Vakfı tarafından verilen “Mary Sigourney Award”, travmaya uğramış çocuk ve ergenler üzerine yazdığı makale nedeniyle “Hayman” en iyi makale, Psikanaliz alanında istisnai katkılarından dolayı “Olağandışı Uluslararası Psikanalist Ödülü” ve ağır bozuklukları olan hastalarla ilgili katkıları nedeniyle “Premio The Boyer House Foundation” ödüllerini almıştır. Çeşitli makaleleri ve kitap bölümlerinin yanı sıra The Body Speaks: Body Image Delusions and Hypochondria, The Creation of the Self and Language. Primitive Sensory Relations of the Child with the Outside World ve The Psychotic: Aspects of the Personality kitaplarını yazmıştır.