Psikanalitik kuramda kişinin ruhsallığı temelde ebeveynle ilişkileri üzerinden şekillense de, kardeş ilişkisi kendi içinde bir güce sahiptir ve ruhsallığın gelişimini etkiler. 2013 yılında 7.si düzenlenen Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’ndaki sunumlardan derlenen bu çalışma psikanalitik kuramda ve uygulamada kardeşlerin yerini tartışmaya açması bakımından önemli. Kitapta kardeşlik bağı üzerinden insanın güncel ve potansiyal patolojisi, aşkla yaşamın, nefretle ölümün ilişkisi irdeleniyor.

Derleyenin Önsözü: Kardeşi Anla(t)mak
Nesli Keskinöz Bilen
Giriş: Açılış Konuşması
Pınar Limnili
1 Freud ve Kardeşler
Refhan Balkan Öztürk
2 Kardeşler: Tarihsel ve Güncel Örneklerle Kardeş İlişkilerine
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Bir Bakış
Yeşim Korkut
3 Nesne İlişkileri Kuramı: Melanie Klein
İrem Anlı
4 İkame Çocukların Psikolojisi ve Atatürk’ün Yaratıcılığının Temelindeki Güdülenme
Vamık Volkan
5 Habil ve Kabil: Doğan İlk İnsanla Ölen İlk İnsanın; Öldüren İlk İnsanla Öldürülen İlk İnsanın İlişkisi Üzerine
Yavuz Erten
6 Hayalî Kardeşler
Tijen Demirörs
7 Gruplarda Kardeş Dinamikleri
Pınar Limnili
8 Türkiye’de Kardeşliğin Sosyolojik ve Kültürel Temelleri
Nükhet Sirman
9 Kardeşler, Travmanın Kuşaktan Kuşağa Aktarımı ve Ebeveynlerin Rolü
Sibel Mercan
10 Sempozyumu Kapatırken
Ayla Yazıcı
11 Sempozyumu Kapatırken
Işın Sayın
Dizin

_