Avrupa Psikanalitik Film Festivali Direktörü ve Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin film bölümü editörü olan Andrea Sabbadini, beyazperdeden izleyiciye yansıtılanları psikanaliz deneyiminin ve kuramının sağladığı bir perspektifle yorumluyor; sinema sanatı içinde gelişen değişik akımlara yer vermesinin yanı sıra, film incelemelerini mitolojik öykülerle harmanlıyor, resim sanatının ve müziğin izlerini duyumsuyor ve içimizde değişik imgeleri harekete geçirerek zenginleşmemizi katkıda bulunuyor. Eserin terapistlerin ve araştırmacıların olduğu kadar sinemayla ilgilenen herkesin ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Teşekkür
Editörün Önsözü: Sinema ve Psikanaliz Arasında Bir Köprü: Hareketli İmgeler
Türkçe Baskıya Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Yeni Bir Profesyonellik Alanı: Psikanaliz Üzerine Filmler

İKİNCİ BÖLÜM ...ve En Eski Olanı...: Fahişelik Üzerine Filmler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Küçükler: Çocuklar Üzerine Filmler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ...ve Görece Büyük Olanlar...: Ergenler Üzerine Filmler

BEŞİNCİ BÖLÜM Eros ve Thanatos Arasında: Aşk Üzerine Filmler

ALTINCI BÖLÜM Gözetleyenleri Gözetlemek: Skopofili Üzerine Filmler

Sonsöz
Ekler
Film Yönetmenleri
Filmografi
Psikanalitik Terimler Sözlüğü
Kaynakça
Dizin

_

Andrea Sabbadini

Andrea Sabbadini, British Psychoanalytical Society üyesi ve eski yayın yönetmeni. Londra’da özel muayenehanesinde çalışıyor; Freud Müzesi’nin mütevelli üyesi, Psikanaliz ve Kültür üzerine IPA [International Psychoanalytical Association] komisyonu üyesi ve Avrupa Psikanalitik Film Festivali yöneticisi. Kitaplarından bazıları: Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac, 2014); Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge, 2014)[Hareketli İmgeler: Film Üzerine Psikanalitik Yansımalar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016].