Bu çalışma açık kaynak olarak yayınlanmaktadır:

KİTABI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı belgeleri yayımlanmış ve bunlara bağlı olarak çok sayıda mevzuat degişiklikleri yapılmıştır. Bu çalışmada, kamunun, bu dokümanlar ve eylem planlarında yer alan hedeflere ve taahhütlere ulaşmak için ne kadar mali kaynak ayırdığı incelenmektedir.

Bu eserde, kamu mali sisteminde harcamaların sınıflandırılmasında yer alan “çevre koruma” harcamalarına, iklim değişikliği ile mücadele için yapılan azaltım ve uyum harcamaları da katılarak, kapsamlı bir “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Harcama” tanımı yapılmıs ve ilgili kamu kurumlarının harcamaları içinden bu harcamalar ayrıştırılmış ve ileriki yıllarda isteyen kişi veya sivil toplum kuruluşlarınca izlenebilmeleri için göstergeler oluşturulmuştur.

Harcamaları incelenen kurumlar arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere 14 Büyükşehir Belediyesi yer almaktadır.

Önsöz

GİRİŞ
Kamu Mali Sisteminde Çevre Koruma Harcamalarının Kapsamı
İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Harcamaların Kapsamı
Kitabın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Amaç
Kapsam
Kapsam dışı
Yöntem

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Yönetim Çevre Koruma Harcamaları
1. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Genel Yönetim Çevre Koruma Harcamaları
2. Çevre Koruma Harcamalarının Uluslararası Karşılaştırılması
3. Genel Yönetim Çevre Koruma Harcamalarının Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasında Dağılımı

İKİNCİ BÖLÜM Merkezi Yönetim, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği (ÇKİD) ile Doğrudan İlgili Kurumlar
1. Çevre Koruma Harcaması Yapan Merkezi Yönetim Kurumları
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
2.1. ÇŞB, Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar
2.2. ÇŞB, İdari Birimler Açısından ÇKİD Harcamaları
2.3. ÇŞB, Performans Programlarında ÇKİD Harcama Hedefleri
3. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)
3.1. TOB, Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar
3.2. TOB, İdari Birimler Açısından ÇKİD Harcamaları
3.3. TOB, Performans Programlarında ÇKİD Harcama Hedefleri
4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
4.1. DSİ, Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar
4.2. DSİ, İdari Birimler Açısından ÇKİD Harcamaları
4.3. DSİ, Performans Programlarında ÇKİD Harcama Hedefleri
5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
5.1. MGM, Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Harcamalar
5.2. MGM, İdari Birimler Açısından ÇKİD Harcamaları
5.3. MGM, Performans Programlarında ÇKİD Harcama Hedefleri
6. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
6.1. OGM, Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre Harcamalar
6.2.OGM, İdari Birimler Açısından ÇKİD Harcamaları
6.3. OGM, Performans Programlarında ÇKİD Harcama Hedefleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezi Yönetim, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği (ÇKİD) ile İlgili Görevi Olan Diğer Kurumlar
1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) ve Bağlı Kurumlar
3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve Bağlı Kurumlar
4. Ticaret Bakanlığı (TB, Mülga Ekonomi Bakanlığı)
5. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve İklim Değişikliği (ÇKİD) Harcamaları
1. İBB, Gelir ve Harcamalarına Genel Bakış
2. İBB, ÇKİD Harcamaları
3. İSKİ, ÇKİD Harcamaları
4. İETT, ÇKİD Harcamaları
5. İBB İştirakleri, ÇKİD Harcamaları

BEŞİNCİ BÖLÜM Sonuç Yerine
1. Merkezi Yönetim İçin Değerlendirme ve Sonuçlar
2. İBB İçin Değerlendirme ve Sonuçlar

EK 1: 2020 Yılı Sonrası İzlenebilecek Göstergeler
1. Genel Yönetim, Çevre Koruma Harcamaları ile İlgili Göstergeler (G1-G2)
2. Yerel Yönetim, Çevre Koruma Harcamaları ile İlgili Göstergeler (G3-G4)
3. Merkezi Yönetim, Çevre Koruma Harcamaları ile İlgili Göstergeler (G5-G6)
4. Merkezi Yönetim Kurumları, ÇKİD Harcamaları ile İlgili Göstergeler (G7-G9)
5. İBB, ÇKİD Harcamaları ile İlgili Göstergeler (G10-G13)

EK 2: Büyükşehir Belediyeleri Çevre Koruma ve İklim Değişikliği (ÇKİD) Harcamaları Tabloları
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlar
Kaynakça
Dizin

_

Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.