1980’lerin ikinci yarısından başlayarak Türkiye’yi etkisi altına alan neoliberal dalga ve dışa açık büyüme politikası, başlarda epey dirençle karşılaşmıştı. Ancak 1990’lı yıllar, birbiri ardına gelen ekonomik krizler ve politik çalkantılarla Türkiye’yi 2000’lerde son sürat gireceği bir kavşağa doğru hızla itmekteydi. 1990’lardaki bu büyük yol ayrımı, Türkiye’nin hem siyasi hayatını hem de medya düzenini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirdi. Alacakaranlıkta Gazetecilik: Türkiye’de Neoliberal Medya Düzeninin Kuruluşu, işte bu değişim yıllarını açıklama çabası güdüyor. Kitabın ilk bölümünde, liberalizmin “Bırakınız yapsınlar” ilkesinden, neoliberalizmin “Neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz” şiarına geçişinin, nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştiği tartışılıyor. İkinci bölümde, dünyada ve Türkiye’de medya endüstrisinin neoliberal norm ekseninde nasıl yeniden yapılandırıldığının tarihsel arkaplanı sunuluyor. Üçüncü ve son bölümde ise neoliberal medya düzeninin inşası sırasında gazetecilerin yaşadıkları; haberin, gazeteciliğin ve çalışma koşullarının nasıl değiştiği gazetecilerin gözünden aktarılıyor. Güventürk Görgülü’nün titiz bir çalışmayla kaleme aldığı bu kitap, medya tarihinin bir dönemine ışık tutarken, bağımsız habercilik üzerine bugünlerde zihinleri meşgul eden meselelerin kökenlerini anlamak için de başvurulacak bir kaynak.

Şekil ve Tablolar
Teşekkür
Önsöz
Giriş

BİRNCİ BÖLÜM İdeolojiler Üstü Bir İdeoloji
Klasik Liberalizmden Neoliberalizme
Neoliberalizmin Doğuşu
Üçüncü Yol ve Toplumsal Liberalizmin Üç Unsuru:
Uyum, Rekabet, Güvencesizlik
Şirketleşmiş Birey veya Girişimci Bireyin Doğuşu
Neoliberal Strateji
Neoliberal Şirket
Güvencesizleşme ve Yeni Disiplin Anlayışı
Üretimde Esnekleşme
Seri Üretimden Esnek Üretime “Kâr Merkezleri”
Otoritesiz İktidar ve Denetim
Türkiye Örneğinde Yeniden Örgütlenen Neoliberal Devlet
Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı
TÜSİAD’ın Reform Önerileri
Piyasalaştırma Örnekleri
Sonuç
Ekler

İKİNCİ BÖLÜM Dünya ve Türkiye Medyasında Neoliberal Rüzgâr
“Medya Baronları”nın Dünya Savaşları
Medya Devlerinin Türkiye’ye İlgisi
Verimlilik Artışı ve Zanaatkârın Gidişi
Türkiye’de Basın Sektörünün “Büyük İş”e Dönüşümü
“Yükselen Değerler”in Gazetesi
İmparatorun Yükselişi ve Çöküşü
Kriz ve Fırsat…
Muhabirin Düşüşü
Yeniden Yapılanma
Özel Televizyonların Girişi
Değişen Şirket
Rekabet Gücü, Verimlilik, Esneklik ve Finansallaşma
Neoliberal Dönemin Gazetecisi
Sonuç
Ekler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gazetecinin ve Gazeteciliğin Neoliberal Stratejiyle Sınavı
Gazetecinin Çalışma Ortamı Neoliberal Stratejiden Nasıl Etkilendi?
İstenmeyen Kişi
Kim Yönetiyor Bu Gazeteleri?
Son Sözleşmeden Sonra
Gazeteci Neoliberal Stratejiden Nasıl Etkilendi?
Habere Gerek Yoksa Haberciye de Gerek Yok
Koşullar Değişir, Gazeteci Değişir
Gazeteci Kimliğinde Aşınma
Habercilik Faaliyeti Neoliberal Stratejiden Nasıl Etkilendi?
Orada Bir Haber Var Uzakta
Kimin Çıkarı Daha Önemli?
Reklam mı, Halkla İlişkiler mi, Haber mi?
Zenginleşme Aracı Olarak Haber ve Köşe Yazıları
Gazeteciliğin Ölümü
2000’lerdeki Çöküşü Hazırlayan Faylar
Ekler

Sonuç
Kaynakça
Dizin

_