İspanyol sosyolog Manuel Castells bu eserde, iktidar ile iletişimin çift yönlü ilişkisini inceleyerek hem iletişimin iktidar yaratmaktaki hem de iktidarların iletişimi biçimlendirmekteki rollerini gözler önüne seriyor. Toplumsal ve siyasal iktidarları belirleyen unsurlar ile çağımızın kitle iletişim süreçlerini belirleyen unsurlarını irdeleyen yazar, medya takipçilerinin tüm bu unsurlar ile süregiden ilişkilerini temel sorun olarak ele alıyor. Castells’e göre internet ve kablosuz teknolojilerin gelişmesi ile dikey bir doğrultudan kurtulan iletişim yataylaşıyor ve eski cemaat modelinden farklı olarak birlikteliklerin doğmasını sağlıyor. Yeni iletişim modelinde, medya takipçileri artık yalnızca mesaj alıcısı değil, aynı zamanda hem alıcı hem gönderici konumuna taşınmıştır; bu durum, takipçilerin siyasal alandaki konumlanmalarını da değiştirmiştir. Artık iletişim, ağlar ve hareketler oluşturabilir, hatta iktidarlar oluşturabilir ve takipçilerinin algılarının çerçevelenmesini sağlayabilir. Aynı iletişim, politika yapıcılardan bağımsızlaştıkça bir özerklik uzamı olarak bireye kendi alanını da sunabilmektedir._x000D_
Daha önce Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür başlıklı üç ciltlik eserini yayınladığımız Castells, bu eseriyle enformasyona dayalı bir toplum teorisini geliştirirken, iletişim kuramı alanında toplumsal hareketler, siyaset, iş dünyası, skandallar ve medya konularını analiz eden çok boyutlu bir anlayış sunuyor. WikiLeaks ve farklı ülkelerdeki benzerlerini anarak, başta ABD’nin Irak’ı işgali, Watergate Skandalı, 2004’teki Madrid tren bombalamaları, Fransa’daki yolsuzluk davası gibi skandalların medyada yansıtılmasını inceleyen yazar, tüm dünyadaki siyasal skandallardan bir seçki ve bunlara bağlı yasal süreçlerin yanı sıra Obama’nın 2008’deki yenilikçi siyasal kampanyasını ve dünya çapında çevre hareketlerini de değerlendirmelerine katarak zengin örneklerle çalışmasını güçlendiriyor.

Dijital Ağlar ve Özerklik Kültürü: 2013 Basımına Giriş
Dijital Çağda İletişimin Dönüşümü
Yakın Geçmişi Tahmin Etmek
İnternet ve Özgürlük Kültürü
İnternet Çağında Özerklik İnşası
WikiLeaks ve Bilginin Denetimi
İnternet ve Ağlara Dayalı Toplumsal Hareketler
Ağlara Dayalı Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişim
İktidar ve Toplumsal Değişime İlişkin Bir İletişim Kuramı

Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM Ağ Toplumunda İktidar
  İktidar Nedir?
Küresel Çağda Devlet ve İktidar
Ağlar
Küresel Ağ Toplumu
Ağ Toplumunda Değer Nedir?
İş, Emek, Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet:
Ağ Girişimi ve Yeni Toplumsal İşbölümü
Ağ Akışları ve Zamansız Zaman
Ağ Toplumunda Kültür
Ağ Devleti
Ağlarda İktidar
Ağ Toplumunda İktidar ve Karşıt İktidar
Sonuç: Küresel Ağ Toplumunda İktidar İlişkilerini Anlamak

İKİNCİ BÖLÜM Dijital Çağda İletişim
Bir İletişim Devrimi mi?
Teknolojik Yakınlaşma ve Yeni Multimedya Sistemi: Kitlesel İletişimden Kitlesel Öz İletişime
Mutant Televizyon: Ebedi Yoldaş
Radyo: Hayal Edilen Yerelliğin Ağlar Oluşturması
İnternet ve Kablosuz İletişimin Yükselmesi
Kitlesel Öz İletişim
İletişimin Örgütlenmesi ve İdaresi: Küresel Multimedya Girişim Ağları
Küresel Medya Ağlarının Çekirdeği
Mülkiyetin Birkaç Elde Toplanması
Platformların Çeşitlendirilmesi
Bölümlendirme ve İsteğe Göre Biçimlendirme: Medya Sektöründe Dönüşümün İtici Gücü Olarak
Reklam Piyasasında Değişen Örüntüler
Sinerji Ekonomileri
Medya Ağlarının Oluşturduğu Küresel Ağlar
İşbirliği Yapıları
Küresel Yereli Etkiler
Yerel Küreseli Etkiler
Kimlik Önemlidir: Rekabet ve İşbirliğinin Sınırları
Ağları Anahtarlamak
Reklam Endüstrisi
İnternet, Kablosuz İletişim Ağları ve Medya Ağları
Tedarik Ağları ve Multimedya Ağları
Düzenleyici Politikaların Siyaseti
ABD’de Düzenleyici Politikaların Evrimi: Telekomünikasyon, Fikri Mülkiyet ve İnternet
Enformasyon Çağı’nın Ortak Alanının Çevrelenmesi (Ya da Buna Çalışılması)
Dünyayı Serbestleştirmek (Ama Amerikan Usulü Değil)
Özgürlüğün Yasal Düzenlemelere Tabi Kılınması: Kırmızı Şapkalı İnternet Büyük Kötü Şirket Kurtlarıyla Karşılaşınca
Küreselleşmiş Bir Dünyada Kültürel Değişim
Kültürel Örüntülerin İletişim Yönleri
Çokkültürlü Bir Dünyada İletişim Protokolleri
Yaratıcı İzleyici/Takipçi
Küresel Dijital Çağda İletişim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zihin ve İktidar Ağları
Zihnin Yel Değirmenleri
His, Biliş ve Siyaset
Siyasal Kampanyalarda His ve Biliş
İnançların Siyaseti
Zihnin Çerçevelenmesi
Zihinleri Fethetmek, Irak’ı Fethetmek, Washington’ı Fethetmek: Yanlış Bilgilendirmeden Aldatmacaya
Çerçevenin Gücü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İletişim Ağlarının Programlanması: Medya Siyaseti, Skandal Siyaseti ve Demokrasi Krizi
İmaj Yapımıyla İktidar Oluşturma
Ölüm (Semantik) Tarlaları: Medya Siyaseti İş Başında
Bilgi Akışını Denetleme Demokrasisi
Mesaj, İletişim Aracıdır: Medya Siyaseti ve Enformasyonel Siyaset
Mesajın Tasarlanması: Siyasal Düşünce Kuruluşları
Mesajla Nişan Alma: Yurttaşların Profillerinin Çıkarılması
Paranın İzi
Haberleri Çevirmek
Yalan Anı: Seçim Kampanyaları
Siyasal Kampanyaların Profesyonelleşmesi
Multimedyaya Dayalı Dijital Bir Ortamda Kampanya Yürütmek
Siyasal Tercihin Sahnelenmesi: Seçim Tartışmaları
Kişilik Siyaseti
Öldürme İzni: Saldırma Siyaseti
Skandal Siyaseti
Dijital Bir İletişim Ortamında Skandal Siyaseti
Skandal Siyaseti ve Siyasetin Dönüşümü
Skandal Siyaseti ve Medya Siyaseti
Skandal Siyasetinin Siyasal Etkisi
Zayıf Noktayı Nişan Almak: Sosyalist İspanya’da Skandal Siyaseti
Devlet ve Medya Siyaseti: Propaganda ve Kontrol
Özgürlükler Ülkesinde Hükümet Propagandası: Orduyu Medyaya Yerleştirmek
Rusya: Kendi Kendini Sansürle
Çin: Medya Ejderini Ehlileştirip İnternet Kaplanını Sürmek
Halkın Güveninin Son Bulması ve Siyasal Meşruiyet Krizi
Demokrasi Krizi mi?

BEŞİNCİ BÖLÜM İletişim Ağlarının Yeniden Programlanması: Toplumsal Hareketler, İsyancı Siyaset ve Yeni Kamusal Mekân
Küresel Isınmaya Isınmak: Çevre Hareketi ve Yeni Doğa Kültürü
Çevreciliğin Uzun Yürüyüşü
Çevreci Zihnin Yükselişi
Medyanın Yeşillenmesi
Bilim İmdada Koşuyor
Ağlara Dayalı Çevre Hareketi ve Küresel Isınma
Ünlüler Dünyayı Ne Zaman (ve Neden) Kurtarır?
Çevre Konulu Medya Siyaseti Olarak Etkinlikler
Sonunda Eylem: Kamusal Zihindeki Değişimlerin Sonucunda Politika Değişiklikleri
Yeni Doğa Kültürü
Ağ Mesajdır: Şirketlerin Küreselleşmesine Karşı Küresel Hareketler
Direnişi Harekete Geçirmek: Kablosuz İletişim ve İsyancı Pratik Cemaatleri
Terör, Yalanlar ve Cep Telefonları: Madrid, 11-14 Mart 2004
Ağlara Dayalı Bireyselleşme ve İsyancı Pratik Cemaatleri
“Yapabiliriz!”: Obama’nın 2008’deki Başkanlık Önseçimi Kampanyası
Güçsüzlere Oy Gücü
Beklenmedik Başkan Adayı
Formülü Değiştirmek: Paranın Gücünden Güçsüzlerin Parasına
Mesaj ve Ulak
Obama’nın Chicago’daki Kökenleri: Alinsky Başkan’ın Ardında
İnternet’te Taban Yaratmak: Obama’nın Rekabet Gücü Açısından Avantajı
İnternet Çağı’nda Değişim İçin Seferber Olmak
Obama Kuşağı
Medya Siyasetinden Skandal Siyasetine
İsyanın Anlamı
Ertesi Gün
Ağları Yeniden Programlamak, Zihinleri Yeniden Şekillendirmek, Dünyayı Değiştirmek

SONUÇ İktidarı Konu Alan Bir İletişim Kuramına Doğru

Ekler
Kaynakça
Dizin

İktidar sahiplerinin kimler olduğunu, nerede bulunduklarını bilmezsek onların gizli, ama belirleyici hâkimiyetine meydan okuyamayız. Peki, onları nerede bulabilirsiniz? Bu kitapta analiz ettiklerime dayanarak bazı cevaplar ileri sürebilirim. Bunları şirketlerin iletişim ağları, finansal ağlar, kültür endüstrisi ağları, teknoloji ağları ve siyasal ağlar arasındaki bağlantılarda arayın. Küresel çapta oluşturdukları ağları ve yerel işlerini inceleyin. Zihninizi çerçeveleyen ağlardaki çerçeveleri tanımlayın. Bedeninizi kimyasal çevremizin zehirlerinden arındırmak için egzersiz yaptığınız gibi, kültürel olarak kirlenmiş dünyamızda zihninizi çalıştırmak için her gün eleştirel düşünce pratiği yapın. Bağlantınızı kesin ve yeniden kurun. Anlamadığınızla bağlantınızı kesin, anlamlı bulduğunuzda yeniden bağlantı kurun.
Manuel Castells

Manuel Castells, 18 Şubat 2014’de Harvard Üniversitesi’nde toplumsal hareketler ve internet üzerine yaptığı konuşmada Türkiye’ye de değindi.
Mine Gencel Bek, 5 Mart 2014, T24

http://t24.com.tr/yazarlar/mine-gencel-bek/manuel-castells-kimse-interneti-durduramaz,8678

_

Manuel Castells

Manuel Castells 1942’de İspanya’da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1964’te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini, 1967’de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı.

Akademik hayatına 1967’de Paris Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri vererek başladı. 1972’de yazmış olduğu La Question Urbaine adlı kitabı on dile çevrildi ve bu kitabıyla “Yeni Kent Sosyolojisi” kavramının entelektüel kurucularından biri oldu. 1982’de Guggenheim Fellowship, 1983’te C.Wright Mills ödülünü kazandı.

1979’dan beri Berkeley California Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ve Sosyoloji bölümlerinin yanısıra, Avrupa, Amerika, Kanada, Asya ve Latin Amerika’daki 15 değişik üniversitede konuk profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Derslerin içeriğini; kentsel ve bölgesel siyasetin karşılaştırmalı analizi, enformasyon toplumunun sosyolojisi ve enformasyon teknolojisi ve toplumu oluşturmaktadır.

Castells ayrıca, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Avrupa Komisyonu (EC), Şili (Allende yönetimi), Meksika, Fransa, Ekvator, Rusya, Brezilya, Portekiz, İspanya ve Güney Afrika hükümetlerine danışmanlık yapmıştır.

Başta Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür adlı 3 ciltlik eseri olmak üzere, yirmi kitap, yüzün üstünde makalenin yazarı ve on beş kitabın editörü olan Castells’in diğer önemli eserleri arasında; The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements (1983), The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring & the Urban-Regional Process (1989), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society (2001) yeralmaktadır.