Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı olan Profesör Eyal Winter, Akıllı Hissetmek adlı bu çalışmasında karar alma süreçlerinde duygular ile mantık arasındaki denge ve işbirliğine dikkat çekiyor. Duyguların karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğine dair yaygın inanışın yanlış olduğunu bilimsel dayanaklarıyla ortaya koyan Winter öfke, güven, aşk, iyimserlik-kötümserlik ve irrasyonellik gibi sözde zararlı duyguların, mantıklı kararlara varmamızda ve işe yarar sonuçlara ulaşmamızda bize nasıl yardımcı olduklarını anlatıyor. Genel okur için, akademik olmayan bir üslubu tercih eden Winter, gündelik hayatın stratejileri ile uluslararası ilişkilerde devletlerin stratejilerini benzerlikleri içerisinde ele alıp karşılıklı ilişkilerde yatan bilmeceleri sorguluyor. Akıllı Hissetmek, hem akademik düzeyde oyun teorisi ve karar verme çalışmaları ile ilgilenen okurlar için hem de gündelik hayatta resmi ve gayriresmi ilişkileri çözümlemek isteyen genel okuyucu için sıra dışı bir okuma sunuyor.

Davranış bilimlerindeki son yıllardaki gelişmeler, duyguların akılcılığı destekleyen boyutlarını ortaya çıkartıyor. Akıllı Düşünmek, akılcı duygusallığın pekâlâ mümkün olduğunu söylüyor. Çağımızın önde gelen bilim insanlarından Eyal Winter, bu eserinde, insana dair matematik dilinde yazılmış sayısız bilimsel makalenin özünü usta bir hikâyecinin sadeliği ile anlatıyor.
Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

GİRİŞ: Rasyonellik Nedir?

BİRİNCİ KISIM Öfke ve Taahhüt Üzerine
1 Sinirlenmenin Ne Anlamı Var?:
Taahhütler Yaratmak İçin
Bir Mekanizma Olarak Duygular
2 Bize Karşı Zalim Olanları Sevmemizin Nedeni:
Stockholm Sendromu ve Nazi Öğretmenin Hikâyesi
3 Duygusal Sahtekârlar, Empati ve
Ezra Dayının Poker Yüzü
4 Oyun Teorisi, Duygular ve Etiğin Altın Kuralı
5 Tekrarlanan Etkileşimlerde Tutsak İkilemi:
Çekilmiş Bıçaklar Dünyada İşbirliğini Arttırır mı?
6 Nezaket, Hakaret ve İntikam Üzerine:
Enayiler Neden Tiksinti Yaşamaz?

İKİNCİ KISIM Güven ve Cömertlik Üzerine
7 Damgalar ve Güven Oyunları Üzerine:
Arılar Neden İntihar Etti?
8 Kendi Kendini Doğrulayan Güvensizlik
9 Kültürel Farklar, Filistinli Cömertliği
ve Ruth’un Gizemli Kayboluşu
10 Kolektif Duygular ve Walter Amcanın Travması
11 Engel İlkesi, On Emir ve Kolektif Olarak
Hayatta Kalmayı Sağlamak İçin Mekanizmalar
12 Nasıl Vereceğini Bilmek, Nasıl Alacağını Bilmek:
Cholentin Tam Yarısı

ÜÇÜNCÜ KISIM Aşk ve Cinsellik Üzerine
13 Bize Aşkı Verecek Sprey:
Güven Yaratan ve Şüpheyi Gideren Hormon Üzerine
14 Erkekler, Kadınlar ve Evrim Üzerine:
Efsaneleri Test Etmek
15 Bana Mükemmel Bir Eş Bul:
Üreme ve Romantizmin Matematiği
16 Mağara İnsanı Flütlerinden Bach Füglerine:
Evrim Neden Sanatı Yarattı?

DÖRDÜNCÜ KISIM İyimserlik, Kötümserlik
ve Grup Davranışı Üzerine
17 Neden Bu Kadar Olumsuzuz?: Duyguların Aritmetiği
18 Kibir ve Alçakgönüllülük Üzerine:
Norveçli Profesörün Sendromu
19 Fazla Özgüven ve Risk:
“Benim Başıma Gelemez” Sendromu
20 Ses, Sürüdür: Sürü Davranışının Kaynakları Üzerine
21 Ekip Ruhu: Cömert
Primler ve Tembel Çalışanlar Paradoksu

BEŞİNCİ KISIM Rasyonellik, Duygular ve Genler Üzerine
22 İrrasyonel Duygular
23 Doğa mı Yetiştirme mi?:
Rasyonel Duyguların Kaynağı Nedir?

Sonsöz
Dizin

Eyal Winter ile Akıllı Hissetmek kitabı, oyun teorisi ve kadın-erkek farklılıkları üzerine...
İhsan Dindar, 17 Nisan 2018, Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/duygular-zayiflik-olarak/yasam/haberdetay/17.04.2018/2649732/default.htm

_

Eyal Winter

Profesör Eyal Winter, karar verme üzerine akademik çalışmalarda dünyanın önde gelen kurumlarından biri olan Kudüs Hebrew Üniversitesi Rasyonalite Çalışmaları Merkezi’nin direktörüdür. Profesör Winter, Hebrew Üniversitesi’nde İktisat Bölümü Başkanı olarak görev yaptı ve 2011’de Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti tarafından verilen Humboldt Ödülü’nün sahibi oldu. Washington Üniversitesi’nde, İtalya Floransa’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde ve İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde profesör kadrolarında bulundu. Ayrıca Profesör Winter, Uluslararası Oyun Teorisi Derneği’nin üyesi ve Games and Economic Behavior dergisinin yardımcı editörüdür. Dünyanın her yanında 26’dan fazla ülkede, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi dahil, 130’u aşkın üniversitede seminer verdi.