Batılı psikoloji kuramlarının açık ya da örtük olarak varsaydığı ve idealize ettiği özerk, bağımsız, kendine yeten birey kavramsallaştırması evrensel midir? Batı ve Doğu toplumlarındaki birey ve bireyleşme süreçleri, aile dinamikleri ne kadar benzerdir, ne kadar farklıdır? Türkiye ne kadar Batı, ne kadar Doğu toplumudur? Bütün bunlar psikoterapi pratiğimizi nasıl etkileyebilir?_x000D_
Bu kitap, Güler Okman Fişek’in hem bir klinik psikoloji akademisyeni hem de bir psikoterapist olarak tüm meslek hayatı boyunca imbiklerden geçirerek bu sorular için önerdiği cevaplardan oluşmaktadır. Türkiye toplumunu ailevi benlik yapısı üzerinden anlamaya çalışan yazar, çalışmanın kuramsal çatısını kurarken, Alan Roland’ın kültürlerarası psikanaliz yaklaşımından, ilişkisel psikanalizden, aile sistemleri yaklaşımından ve Türkiye toplumu üzerine aile/benlik konularında yapılmış birçok araştırmadan faydalanıyor.

BİRİNCİ KISIM Aile Bağlamında Benlik
1 Bir Sistem Yaklaşımı
Giriş
Kavramsal Çerçeve: Çok Düzey liBağlamsal Sistem Perspektifi
Yapı ve İlişki: Sistemlerin Belirleyici Öğeleri
Kültürel Düzeyde Örg ütlenme: Sosyal Yapıve İlişkisel Yönelim
Aile Düzeyinde Örgütlenme: Hiyerarşi ve Yakınlık
Birey Düzeyinde Örgütlenme: Benlik Yapısı ve İlişkisel Tarz
2 Ailevi Benliğe Yakın Plan Bakış
Ailevi Benlik Kuramı
3 Türkiye’de Tarihten Bugüne Aile ve Bireyler
Tarihe Kısa Bir Bakış
4 Gelenekten Değişime
Geleneksel Aile ve Bireyler
Toplum Düzeyinde Değişim
Aile Düzeyinde Değişim
Birey Düzeyinde Değişim
Değişimin Benliğe Yansımaları:Genişleyen Ailevi Benlik Konusunda Araştırmalar
Ailevi Benlik
Hemcins Arkadaşlıklarında Ego Sınırları
Karşı Cinsle İlişkide İç Çatışma
Hiyerarşik İlişkilerde Karşılıklı Özgüvenin Beslenmesi
Türk Sefarad Yahudi Gençlerde Benlik, Süperego ve Ego İdeali
Üniversiteli Erkeklerde Erkek Benliğinin İnşası
Benzer Sonuçlar Veren Diğer Araştırmalar
Sonuç
İKİNCİ KISIM Ruh Sağlığına Yansımalar
5 Değişim ve Ruh Sağlığı, Sorunlar
Değişimin Sağladığı Olanaklar
Değişimle Gelen Riskler
ÜÇÜNCÜ KISIM Psikanaliz ve Benlik
6 Karşılaştırmalı Psikanalitik Arayışlar
Bireyselleşme ve Nesne İlişkilerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Klasik Psikanaliz ve Benlik Gelişimi
Doğu’daki Durum
Mikroanalitik Bir Değerlendirmenin İmaları
Değişimin Benliğe Yansımaları: Zihinsel Temsiller, Kültür ve Genişleyen Benlik
7 Batı’da Yeni Bakış Açıları
Erken Dönem Bebeklik Araştırmaları
Nörobilimin Katkıları
Psikanaliz ve Psikoterapiye Yönelik İmalar
Nörobiyolojik Yaklaşımların Psikanalizle Birleşmesi: Nöropsikanaliz
Yeni Psikanalitik Yaklaşımlar: İlişkisel Psikanaliz
8 Çözüm Arayışları ve Psikanalitik Önermeler
Oidipus Karmaşası ve Kuşaklararası İlişkiler
Bir Kavramsal Çerçeve: Öznelliklerarasılık
Öznelliklerarasılık ve Biz
Öznelliklerarasılıkta Bozulmalar
Bu Çalışmalardan Ne Öğrenebiliriz?
DÖRDÜNCÜ KISIM Psikoterapi
9 Değişimde Kilit Unsurlar
Kendini Yakalamak - Farkındalık
10 Psikoterapi Sürecini Nasıl Anlamlandırabiliriz?
Danışan Ne İster?
Terapist Nasıl Biri Olmalıdır?
Kuramın, Tekniğin Yeri Nedir?
11 Psikoterapi ve Kültür: “Oranın” Yaklaşımını
“Buraya” Nasıl Uyarlayacağız?
Süreç ve İçerik Ayrımı
Terapistin Getirdikleri: Farklılıklara İlişkin Olası Ön Yargılar
12 “Ben Seni Görmesem de Sen Beni Gör Lütfen”: Psikoterapide İlişkisel Buluşmalar
13 İlişkisellik, Öznelliklerarasılık ve Kültür: Bir Sanal Akrabalık Terapötik Söylemi İçinde Deneyimler
Vaka Örneği
Sanal Akrabalık Söylemi
Psikoterapide Akrabalık Söylemi
Psikanalitik Rezonanslar
Son Söz
Kaynakça
Dizin

Hangi ekolden olursa olsun, Türkiye’de psikoterapi yapma derdi olan herkesin çok şey öğrenebileceği bir kitap.
Murat Paker

_

Güler Okman Fişek

Prof. Dr. Klinik psikoloji alanındaki doktora çalışmasını 1973’te University of Connecticut’ta tamamladı ve 1977’ye dek ABD’de lisanslı klinik psikolog olarak çalıştı. 1977-2012 arasında çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden Emeritus Profesör olarak emekli olmakla birlikte, kısmi statüde ders vermeye devam ediyor. Fişek 1994’te ülkenin ilk akademik psikolojik hizmet merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu. 2006-2014 arasında Türk Psikologlar Derneği Akademik Akreditasyon Komitesi’nin kurucu başkanlığını yaptı, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) nezdindeki çalışmalarıyla Türkiye’de psikologlar için psikoterapi uzmanlığı sertifikasının edinilmesine öncülük etti. 2010 yılından beri EFPA EuroPsy Psikoterapi Ödüllendirme Komitesi üyesi. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası derneklere üyelikleri bulunuyor. Akademik çalışmaları ve eserleri, kültürel bağlam içinde benlik gelişimi ve aile içi ilişkiler, psikoterapi süreçleri ve kültür konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Psychoanalytic Psychology, Family Process, Studies in Gender and Sexuality gibi uluslararasıdergilerde makaleleri ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap bölümü kaleme almıştır.