Akdeniz dünyası 7. yüzyılın ilk yarısından itibaren evrensel din olma iddiasındaki iki inanç arasında müthiş bir karşılaşmaya tanık oldu. Yazar, İslam ve Hristiyanlık arasındaki bu karşılaşmanın izlerini belli başlı muharebeler ve Akdeniz kıyısındaki kentler üzeriden, “medeniyetler çatışması” paradigmasının kolaycılığına düşmeden sürüyor; okuru, Ortaçağ’ın bin yılı boyunca, nasıl sonuçlanacağı hiç mi hiç belli olmayan birtakım muharebelerle ve bazı insanların eylemleriyle belirlenen bu inanç coğrafyasında sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

GİRİŞ Mezquita ve Ayasofya

BİRİNCİ BÖLÜM Yermük 636

İKİNCİ BÖLÜM Puvatya 732

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurtuba

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malazgirt 1071

BEŞİNCİ BÖLÜM Palermo ve Toledo

ALTINCI BÖLÜM Hıttin 1187

YEDİNCİ BÖLÜM Las Navas de Tolosa 1212

SEKİZİNCİ BÖLÜM İnanç Denizi

DOKUZUNCU BÖLÜM Konstantinopolis 1453 ve Konstantiniye

ONUNCU BÖLÜM Malta 1565

SONSÖZ

Sözlük
405 Kitapta Adı Geçen Kişiler
413 Seçme Kronoloji
417 Kaynakça
427 Dizin

_

Stephen O'Shea

Gazeteci ve çevirmen Stephen O’Shea, The Perfect Heresy: The Revolutionary Life and Death of the Medieval Cathars ve Back to the Front: An Accidential Historian Walks the Trenches of World War I, kitaplarının yazarıdır. Tarihte geçen muharebe alanlarını ve Akdeniz’i ziyaret etmiş olan yazar, Providence, Rhode Island’da hayatını sürdürüyor.