Çalışmalarını Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) sürdüren İslam tarihi uzmanı Pierre-Jean Luizard, bu eserinde modern dönemde İslam topraklarındaki otoriter-laik rejimlerin izini, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Tunus, Cezayir ve Mısır örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak sürüyor.  “Laiklik, Müslüman ülkelerde demokratikleşmeye giden bir araç olabilir mi?” sorusuna yanıt aranan kitapta İslam topraklarında laikliğin gelişimi üç safhada inceleniyor: Avrupa kanunları örnek alınarak yapılan medeni kanunların değerlendirildiği birinci safha, ulus-devletin oluşumundan sonra iktidarlar tarafından din ve devlet ayrımı gerçekleştirilmeksizin dayatılan otoriter laikleştirme safhası ve henüz tamamlanmamış olan modernleşme ve sekülerleşmenin İslamcılar eliyle devam edeceği üçüncü safha._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 

BİRİNCİ BÖLÜM İslâm Topraklarında Laik Düşüncelerin Ortaya Çıkışı
Reformların Gerekliliği ile Dış Müdahaleler Arasında Siyaset ve Din
Tanzimat
İran’da Anayasa ve İslâm
Jön Türklerden Kemalizme

İKİNCİ BÖLÜM Avrupa Sömürgeciliği Şoku

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağımsızlığını Kurtarmak İçin Galiplerin Değerlerini Benimsemek
Ulus ve Ulus-Devlet
Ulusu ve Ulus-Devleti Meşrulaştıran Sivil Bir Din Olarak Laiklik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türk, İran ve Arap Laiklikleri, Ortak Noktalar ve Ayrılıklar
Laiklerin Otoriter Karakteri
Devletçilik
Tek Parti
Asker Reformculuğu
Yeni İslâm’ın Yeri

BEŞİNCİ BÖLÜM Komünistler ve Ateist Olmanın Zorluğu

ALTINCI BÖLÜM Laikleşme Eşikleri?

YEDİNCİ BÖLÜM “Laikler” ile AKP Arasında Türkiye
Sonuç
Kaynakça
Dizin

Pierre-Jean Luizard’ın “İslam Topraklarında Otoriter Rejimler” adlı akademik eseri devletle dinin keskin biçimde ve devlet gücünü kullanarak ayrılması anlamındaki laikliğin Ortadoğu toplumlarında otoriter modernist rejimler ve “parçalanmış toplumlar” yarattığını anlatıyor.
Taha Akyol, 30 Temmuz 2013, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/sekuler-islamcilik-24420218

Pierre-Jean Luizard’ın kitapta karşılaştırmalı olarak incelediği laikleşme türlerinin tümü kendine özgü farklılıkları barındırıyor.  Kemalist Türkiye’de laiklik resmiyet kazanırken mollaların çok önemli bir yer tuttuğu İran’da bambaşka bir yöne evirildiğine şahit oluyoruz. Laiklik, Arap sosyalizmini savunan Baas ülkeleri ile yer yer İslam’ı kullanan milliyetçi Nasır’ın ortak karakteri olabiliyor.
Garip Tanyıldızı, Kasım 2013, HakSöz Haber

http://www.haksozhaber.net/okul/islam-topraklarinda-laik-dayatma-6926yy.htm

_

Pierre-Jean Luizard

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) üyesi, araştırmacı ve Arap Ortadoğusu ve
yakın tarihi uzmanıdır. Kahire’deki toplum, hukuk ve ekonomi araştırmaları merkezinde araştırmacı
olarak çalıştı. Diğer eserleri şunlardır: La Formation de I’rak contemporain [1998]; La Question
irakienne [2004]; Le Choc colonial et I’islâm, La politique religeuse des puissances coloniales
en terres d’islâm [der. 2006]; Comment est né I’rak moderne? [2009].