İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Merkezi TESAR’ın İstanbul gençliğinin profilini ortaya koymak üzere 12 Haziran-6 Ağusos 2004 tarihinde 18-25 yaş arasındaki 1000 gençle yapılmış alan araştırmasının sonuçlarını Arus Yumul, Nevin Ateş, Hilal Akgül ve Gülten Kazgan değerlendiriyor.

_