İletişim araştırmaları ile etnografik yöntemin kesişme alanını konu edinen çalışmada, farklı kentlerden, farklı üniversitelerden on dört iletişimci ve araştırmacı buluşuyor. Her biri iletişim alanının farklı bir meselesine odaklanan ve farklı kuramsal perspekiflerden yararlanan çalışmaların öyküsü Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Bursa, İzmir ve Nevşehir’den, Brisbane’a, Münih’e, New York’a taşıyor. Sonuçta ortaya sinema perdesinden, haber odasına, televizyon stüdyosundan fotoğraf stüdyosuna, fabrika ikliminden hane ortamına, internet ve cep telefonundan dijital hikaye anlatımına uzanan, heyecan verici, renkli bir coğrafya çıkıyor. Yazarlar, kendi araştırmalarının ardından sahada olan biteni paylaşmak üzere mikrofon başına geçip, kişisel deneyimlerini yan yana koyuyor. Kitabın sayfalarına yansıyan konu çeşitliliğinin arasında, iletişim ve medya araştırmalarında etnografik yöntemin katkısını; sahanın sınırlarını; araştırmacıya ait kimliklerin sahada üretebileceği sorun ve sorular ile bunlara aranan cevapları bulacaksınız.

Sunuş
Hakan Ergül

BİRİNCİ KISIM Ekranın, Perdenin, Haberin Etnografisi

1 Gündüz Kuşağı Televizyonunun Etnografik Analizi: Bir İntrospektif Çalışması
Emek Çaylı Rahte
Açık Mikrofon / Emek Çaylı

2 Muhalif Anlamlardan Söylemdeki Çatlaklara: Eylül Filmlerinin Alımlaması
Çağla Karabağ
Açık Mikrofon / Çağla Karabağ

3 Alternatif Değil Anarşist: Ahali Gazetesi ve Haber Odasında Etnografi
Çağdaş Ceyhan
Açık Mikrofon / Çağdaş Ceyhan

İKİNCİ KISIM Fotoğrafın Etnografisi, Etnografinin Fotoğrafı

4 Asker Fotoğrafları: Aileden Ulusa Bir İmgenin Yolculuğu
Gülsüm Depeli - Emel Uzun
Açık Mikrofon / Gülsüm Depeli - Emel Uzun

5 İletişim Etnografisinde Katılımcı Fotoğraf: Kendine Bakan Saha
İlke Şanlıer Yüksel
Açık Mikrofon / İlke Şanlıer Yüksel

6 Kutsal’ın Foto-Etnografisi: Alevilerde İbadet ve Siyaset
Gülbin Özdamar Akarçay
Açık Mikrofon / Gülbin Özdamar Akarçay

ÜÇÜNCÜ KISIM Gündelik Hayat, Kültürel Karşılaşmalar ve Mekân

7 İşyerinde Kültürlerarası İletişim Araştırmaları ve İletişim Etnografisi
Asker Kartarı
Açık Mikrofon / Asker Kartarı

8 Bir Tasarım Etnografisi Çalışması: Mutfakta Biri Var
Şengül İnce
Açık Mikrofon / Şengül İnce

DÖRDÜNCÜ KISIM Yeni Teknolojiler, Kadim Mücadeleler

9 Teknoloji ile Kimlik Mücadelesi: Kürt Gençleri ve Cep Telefonu
Burçe Çelik
Açık Mikrofon / Burçe Çelik

10 Hikâye Anlattıran, Hikâyemi Anlatan, Kendi Hikâyesini Yaratan Çember: Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Birbirine Karışan Sesler/im
Burcu Şimşek
Açık Mikrofon / Burcu Şimşek

11 Eski Yoksulluk, Yeni Medya: Yoksullukla Baş Etmede Yeni Medya Kullanılıyor (mu?)
Hakan Ergül - Emre Gökalp - İncilay Cangöz
Açık Mikrofon / İncilay Cangöz

Dizin

_

Hakan Ergül

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Medya Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi. Medya etnografisi, medya ve haber sosyolojisi, uluslararası kültürel çalışmalar, gündelik hayat, dezavantajlı topluluklar ve medya, televizyon çalışmaları, Japon medyası ve popüler kültürü alanlarında çalışıyor.