Sosyal sermaye terimi toplumun kolay açıklanamayan kaynaklarını, ortak değerlerini ve günlük yaşamda bunların üzerine inşa ettiğimiz güven gibi olguları kavramsallaştırmanın bir yoludur. Bu terim Fransa’da Pierre Bourdieu, ABD’de James Coleman ve Robert Putnam gibi yazarların büyük çeşitlilikler gösteren çalışmalarıyla uluslararası alanda bir yaygınlık kazandı ve siyaset ve sosyoloji alanlarında birçok Batı toplumunda toplumsal birlik ve cemaat değerlerinin çöküşünü açıklamanın bir aracı olarak kullanıldı. John Field’in kitabıysa, bu konuyu çevreleyen yoğun tartışmaları kapsamlı bir şekilde alan ilk çalışmalardan biri olmasının yanında, konunun kuramsal altyapısını, işleyişini anlamak için yapılan ampirik çalışmaları ve özellikle Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kurumların karar alma süreçleri üzerindeki etkilerini etraflıca ele almasıyla öne çıkıyor.

GİRİŞ Sosyal Sermaye Nedir ve Niçin Önemlidir?
İletişim Ağları Bir Şeylerin Olmasını Nasıl Sağlar?
Klasik Sosyal Teoride Normlar ve Ağlar
Sosyal Sermaye
Kitabın Amacı

BİRİNCİ BÖLÜM Metafordan Kavrama
Bourdieu
Coleman
Putnam
Sosyal Sermaye Klasiklerinin Katkıları Nelerdir?

İKİNCİ BÖLÜM Ağların Gücünü Keşfetmek
Sosyal Sermaye ve Eğitim
Ekonomideki Bağlantılar
Sağlık ve Refah İçin Faydalar
Suç ve Sapkınlık
Kavramı Rafine Etmek: Karşılıklılık ve Güven
Farklılaşmış Bir Kavrama Doğru

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karanlık Tarafta Gezinti
Sosyal Sermaye ve Eşitsizlik
Sosyal Sermayenin Kötü Etkileri
Sosyal Sermayenin Karanlık Tarafı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Post)Modern Dünyada Sosyal Sermaye
Aktif Demokratik Yurttaşlık
Siber Uzayda Atomize Olmuş Bağlantılar
Komünizmin Sonu
Aile Bağları ve Yakın Bağlar
Risk Toplumunda Sosyal Sermaye: Esnek Arkadaşlar?

BEŞİNCİ BÖLÜM Politika Olarak Sosyal Sermaye
Neden Sosyal Sermaye İçin Politikalar Geliştirmeliyiz?
Sosyal Sermayeyi Ölçmek
Sosyal Sermaye Politikalarını İşler Hale Getirmek
Hükümetler Sosyal Sermaye Oluşturabilir mi?
SONUÇ
Kaynakça
Dizin

Coleman'ın eksik kalan yanı ve diğer sosyal sermaye çalışanlarınca ele alınmayan bir olgu, sosyal sermayenin sadece insani sermaye ilişkilerinden oluşmadığı, ayrıca fiziksel, malî ve kültürel sermaye ilişkilerinin değiş tokuşundan da oluştuğu gerçeğidir. Meselâ, bir esnafın müşterileri ile ilişkileri veya uzak diyarlardan aldığı mal ile girdiği toptancı-esnaf ilişkisi de sosyal sermaye yaratır.
Ahmet Faruk Keçeli, 29 Mayıs 2013, Birikim

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/719/sosyal-sermaye#.XEGG8lwzaUk

_

John Field

Portsmouth Üniversitesi’nden mezun olan John Field, University of Warwick’ten doktora derecesini aldı. Tüm akademik hayatı boyunca sürekli eğitim anlayışını benimseyen Field, çeşitli üniversitelerin yaşamboyu eğitim ve sürekli eğitim merkezlerinde ders verdi. 2002 yılından bu yana University of Stirling’de Akademik Yenilik ve Sürekli Eğitim Merkezi’nin yöneticiliğini yapan Field’ın yayımlanmış kitapları arasında Learning Through Labour: Training, Unemployment and the State, 1890-1939 (1992), European Dimensions: Education, Training and the European Union (1998), Social Capital and Lifelong Learning (2005) bulunmaktadır.