Baruch de Spinoza, 17. yüzyıl Avrupasında, dinin sosyal hayatın her alanındaki normları belirlediği bir dönemde ifade ve din özgürlüğünün gerekliliğini dile getirmiş, bu özgürlüğün en büyük güvencesinin de demokrasi olduğunu ifade etmiş bir düşünür. Spinoza’nın 400 yıl sonra günümüzde hâlâ tartışılan ve anlaşılmaya çalışılan bir düşünür olmasının nedeni, özgürlük ve demokrasi bağının kurulduğu o günden bugüne hâlâ çok fazla yol alınmamış olmasıdır. Reyda Ergün ve Cemal Bâli Akal makaleleriyle kurdukları bu kitapta, Spinoza’nın özgürlük ve demokrasi anlayışı zemininde düşünsel ve bedensel ayrıma, “dişil beden ve eril zihin”e, hukuk ve siyasetin Spinoza felsefesiyle kesiştiği yerlere ışık tutarken, bu felsefenin edebiyattaki yansımalarını ve küçücük kiralık odalarda mercek perdahlayarak hayatını kazanan “insan” Spinoza’yı hayatımızın ortasına yerleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Önsöz

1 Kimlik Bedenin Hapishanesidir
Reyda Ergün - Cemal Bâli Akal

2 Spinoza’da Kadın ve Kadınların Spinozası
Reyda Ergün

3 Edebi Metinlerde Spinoza’yı Aramak
Cemal Bâli Akal

4 Spinoza’nın da Bir Bedeni Vardı
Reyda Ergün

5 Spinoza ve Teolojik-Politik İnceleme Hukukunun Neresindeler?
Cemal Bâli Akal

6 Teolojik-Politik İnceleme’den Politik İnceleme’ye, Özgürlük ve Güvenlik Bilmecesi
Reyda Ergün - Cemal Bâli Akal

7 Leviathan, Teolojik-Politik İnceleme ve Politik İnceleme’de Korku Kavramı
Reyda Ergün

8 Bilgenin Siyaseti, Siyasetçinin Yalnızlığı
Reyda Ergün - Cemal Bâli Akal

9 17. Yüzyıldan Günümüze Bir İfade Özgürlüğü Çağrısı
Reyda Ergün

10 Spinoza’da Tekilden Çoğula Geçilmez Tekil, Tekillikler İçinde Düşünülür
Yücel Kayıran ile Söyleşi

11 Varolma Direnciyle Hakları Hatırlamak
Ece Baykal ile Söyleşi

12 Kutsal Canavar
Lütfi Sunar ile Söyleşi

13 Spinoza ve Siyaset Soruşturması
Bahadır H. Türk ile Söyleşi

Dizin

_

Cemal Bali Akal

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Devlet ve hak kuramı, siyasi tarih, toplumsal cinsiyet, edebiyat ve hukuk alanlarında çalışmaktadır. İktidarın Üç Yüzü, Modern Düşüncenin Doğuşu ve Burası Tanzanya Mı Karanfil? adlı kitaplarının ve Devlet Kuramı başlıklı derlemesinin yanı sıra, Spinoza düşüncesi üzerine kaleme aldığı iki kitabı vardır: Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Varolma Direnci ve Özerklik. Ayrıca Reyda Ergün ile birlikte Spinoza’nın Teolojik-Politik İnceleme adlı eserini Türkçe’ye kazandırmıştır. Yayına hazırladığı Spinoza Günleri. Teolojik-Politik İnceleme Etrafında adlı derleme İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılmıştır.


Reyda Ergün

1998 yılında Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden, 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Haziran 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında, Córdoba Ulusal Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak Arjantin’de bulundu. 2002 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ergün, halen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı çerçevesinde doktora tezi çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet ve hak kuramı, siyaset felsefesi ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan Ergün’ün, Spinoza felsefesi üzerine Türkçe ve yabancı dilde yayınları bulunmaktadır.