Bu eser çağının en üretken ve sıradışı bilim insanlarından olan ve matematikçiyi “kahveyi teoremlere dönüştüren bir makine” olarak tanımlayan, hayatını devamlı seyahat edip matematik va’zederek geçiren Paul Erdös’ün görüşlerini yansıtmaktadır. Ateist olmasına rağmen Tanrı’nın matematik teoremlerinin kanıtlarını tuttuğu bir “Kitap”a inanan Erdös, yazdığı 1500 makaleyle matematik tarihinin en verimli makale yayıncılarından biri olmuştur. Kitaptan Deliller, Erdösün sözünü ettiği kitaptan teoremler ve kanıtlar içeren bir derleme denemesidir. Matematik üzerine yazılmış popüler bir çalışma olmayıp, tersine tam bir matematik kitabı olan bu eser, büyük bir başarı yakalayarak defalarca basılmış ve birçok dünya diline çevrilmiştir. Erdös’ün ölümünden sonra tamamlanan kitap aynı zamanda giriş düzeyinde matematik bilenlerin bile rahatlıkla okuyabileceği bir yalınlığa sahip.

Sayılar Kuramı
1. Asalların Sonsuzlu˘gunun Altı Kanıtı
2. Bertrand Postülası
3. Binom Katsayıları Asla Kuvvet Olamaz (Bazı İstisnalar Dışında)
4. Sayıları İki Kare Toplamı Biçiminde Yazmak
5. Her Sonlu Bölüm Halkası Bir Cisimdir
6. Bazı Oransız (˙Irrasyonel) Sayılar
7. Üç Kere π2/6

Geometri
8. Hilbert’in Üçüncü Sorunu: Çokyüzlü Ayrıştırma
9. Düzlemde Doğrular ve Çizge Ayrıştırma
10. Eğim Sorunu
11. Euler Formülünün Üç Uygulaması
12. Cauchy Katılık Teoremi
13. Dokunan Simpleksler
14. Her Büyük Nokta Kümesinin Bir Geniş Açısı Vardır
15. Borsuk Sanısı

Analiz
16. Kümeler, Fonksiyonlar ve Süreklilik Varsayımı
17. Eşitsizliklere Övgü
18. Pólya’nın PolinomlarÜzerine Bir Teoremi
19. Littlewood ve Offord’un bir Lemması Hakkında
20. Kotanjant ve Herglotz Hilesi
21. Buffon’un İğneleri

Kombinatorik
22. Kuşevi ve Çifte sayma
23. Sonlu Kümeler Hakkında Üç Meşhur Teorem
24. Deste Karma
25. Kafes Patikaları ve Determinantlar
26. Cayley Ağaç Sayma Formülü
27. Latin Karesi Tamlama
28. Dinitz Sorunu
29. Denklemler Eşlemelere Karşı

Çizgeler kuramı
30. Düzlem Çizgelerini Beşe Renkleme
31. Müze Bekçileri
32. Turán Çizge Teoremi
33. Hatasız İletişim
34. Dostlar ve Siyasetçiler
35. Olasılık (Bazen) Saymayı Kolaylaştırır
Çizimler Hakkında
Dizin

_

Günter M. Ziegler

1963 doğumlu Alman matematikçi Ziegler Özgür Berlin Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir .


Martin Aigner

Avusturyalı matematikçi Martin Aigner, öğrenimini Viyana Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra ABD ve Almanya’da bazı üniversitelerde görev yapmış, 1973’te Freien Universität Berlin’de matematik profesörü olmuştur. “Turán Çizge Teoremi” üzerine yazdığı makalesiyle 1995’te Lester R. Ford ödülünü almıştır. Günter M. Ziegler ile birlikte yazdığı Kitaptan Kanıtlar (Proofs From the Book) adlı kitap, dünya çapında bir ilgi görmüş ve pekçok dile çevrilmiştir. Aigner’in diğer bazı kitapları şunlardır: Combinatorial Theory (Springer, 2004), A Course in Enumeration (Springer, 2007), Discrete Mathematics (American Mathematical Society, 2007), Combinatorial Search, Graph Theory: A Development from the 4-Color Problem’dir (John Wiley & Sons, 1988).