Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı (KPY Yıllık), 2009’dan bu yana her yıl Türkçe ve İngilizce dillerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) tarafından yayımlanmaktadır. KPY Yıllık, Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyenler, politika yapıcılar, kültür yöneticileri ve öğrenciler için çok önemli bir kaynak ve akademik bir yayın kanalı niteliğini taşımaktadır. Yıllığın bu ikinci sayısı, farklı kentlerin yerel pratiklerinden ve deneyimlerinden beslenen araştırmalara ve ferklı kültür politikası modelleri, araçları ve stratejilerine odaklanıyor.

Önsöz
Teşekkürler ve Destek

Editörlerin Notu
Ülkü Zümray Kutlu, Cas Smithuijsen

Baş Makale
Kent, Kültür ve Kimlik: Üçüncü Mekân Olarak Kent
Hans Mommaas

Özel Söyleşi
Raymond Weber Söyleşisi

Dosya: Kültürel Çeşitlilik
Danielle Cliche Söyleşisi

Hollanda’da Kültürel Çeşitlilik ve Sanat Politikaları, 1980-2010
Eltje Bos ve Cas Smithuijsen

Sonsöz: Türkiye’den Bakıldığında Hollanda’da Kültürel Çeşitlilik
Deniz Ünsal

Kültür Endüstrilerinde Çeşitlilik: Bir Göçmen Kültürel Girişimci Perspektifi
Amanda Brandellero

Çeşitliliği Farklı –(izm)lerle Kutlamak
Daniela Angelina Jelinčić

Dosya: Kültür Politikaları ve Kentlere Yeniden Bakmak
Kentsel Yenilenme Karşısında Kültür Politikaları Geliştirmek: Kuzey Milano Alt Bölgesi Örneği
Davide Ponzini

Sicilya’da Kültür Politikası Meseleleri
Fanny Bouquerel

2000’lerde İstanbul’da Kültür Merkezleri ve Değişen Kültür Politikaları
Ayça İnce

Yerel, Kentsel ve Küreselin Buluşması: Ahırkapı Hıdırellez Şenliği
Burcu Yasemin Şeyben

Anadolu Kentlerinden
Türkiye’de Katılımcı Yerel Kültür Politikalarının Gelişimi
Alandan Bir Yorum: Kars ve Çanakkale Örnekleri
Ülkü Zümray Kutlu

Kars’ta Kültür ve Sanat | 2005-2009 Kars Sanat Merkezi Deneyimi
Eylem Ertürk

“İnsanlık Anıtı” Üzerinden Kars’a Bakmak
Pelin Başaran

Yeni Dönemde Güncel Sanat Atılımları ve A77 Örneği
Esra Aysu Aysun

Diğer Makaleler
Korumanın Unutulan İnsan Boyutu
Derya Nüket Özer

Türkiye’de Kültür Ürünlerinin Metalaşması Işığında Mimari Miras
Banu Pekol

Suriye Kültür Politikalarında Devlet Planlaması ve Sivil Toplumun Gelişen Rolü
Rana Yazaji

Değerlendirmeler

17. Avrupa Kültür Yönetimi Eğitim Merkezleri Ağı Yıllık Konferansı,
Kültür Politikası Genç Araştırmacıları Forumu ve Kültür Politikası Araştırması Ödülü
Değerlendiren Ayça Ince

Sharjah Mart 2010 Toplantısı
Değerlendiren Bige Örer
2. Çanakkale Müzeleri Buluşması: Kentsel Kültür Politikalarında Müze ve Diyalog
Değerlendirenler Deniz Ünsal ve Hanzade Uralman

Bir Semt: Cihangir, Bir AB Projesi: MELT
Değerlendiren Seza Sinanlar Uslu

Bir Avrupa Birliği Adayı Olarak “Kongo” ve Devletin Avrupa Birliği Üyelik Sürecindeki Kültürel Rolü
Değerlendiren Burcu Yasemin Şeyben

_