2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), Türkiye’de kültür politikaları ve kültür yönetimi alanında çalışan ilk politika odaklı araştırma merkezlerinden biri olarak kültür politikaları araştırma, destekleme ve eğitim konularında yaptığı yayınlarla da öne çıkıyor. 2011’e ait bu yıllık, miras kavramını fiziksel bir varlıktan öte toplumsal, ekonomik ve siyasi mevcudiyetiyle tanımlayan yeni kültür mirası yaklaşımını tanıtarak, ilgili araştırma ve projelere yer veriyor.

Önsöz

Teşekkürler

Baş Makale
Adil Kültür 2030: 2005 UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Antlaşması
Christine M. Merkel

Dosya: Toplum İçin Miras
Editörden
Deniz Ünsal
Burçin Altınsay Söyleşisi
Deniz Ünsal
Mirasın Gelecek İçin Değeri
Graham Fairclough

Kültürel Miras Yönetimi Araştırma ve Değerlendirme
Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve “Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri -Faro Sözleşmesi”nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma
İclal Dinçer ve Zeynep Enlil
Arkeoloji, Paydaşlar ve Sit Yönetimi
Daniel Shoup
Çağdaş Kimlik: Başarılı Kültür Turizmi Yönetimi İçin Bir Girişim
Daniela Angelina Jelinčić
Kültür Turizminin Doğal Çevre Ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri: Eminönü Örneği
Ece Irmak

Çatışma Uzlaşma Arasında Kültürel Miras
Türkiye’de Bir Kültürel Miras Hareketinin Oluşabilmesi Üzerine Üç Tez
Orhan Silier
Kültürel Mirasın Uluslararası Alanda Korunmasına İnsan Hakları Çerçevesinden Bir Bakış: Hasankeyf
Ece Velioğlu
Meksika’da Bir Madenci Şehrinin Yeniden Canlandırılmasında Çevresel ve Kültürel Miras Etkileri: Cerro De San Pedro Vakası
José G. Vargas-Hernández
Kültürel Miras Politikası, Sivil Toplum ve Akademi: Güneydoğu Avrupa’yla İlgili Üç Yeni Projeden Notlar
Maximilian Hartmuth
Savaş Alanı Olarak Miras: Bulgaristan Komünizme Karşı
Ivaylo Ditchev

Kültürel Mirasa Bir Bakış: Roman Çalışmaları Üzerine Romanlar ve Miras Sorusu
Kevin Robins
Mekânları Hatırlamak: Bellek, Romanlar ve Kültürel Mirasa İlişkin Avrupa Söylemi
Ksenija Vidmar Horvat
İstanbul’da Yaşayan Roman Mirasının Yerinden Edilmesi: Sulukule
Asu Aksoy ve Kevin Robins

Dragan Klaic´, Avrupalı Bir Entelektüel
Dragan Klaić, Avrupalı Bir Entelektüel
Serhan Ada ve Kevin Robins
Komünist Kültürel Üretimi Hatırlamak ve Unutmak
Dragan Klaić

Kültürel Mirasın Toplum İçin Değerine Dair Avrupa Konseyi
Çerçeve Sözleşmesi Metni (Faro, 2005), Avrupa Konseyi
Değerlendirmeler
Mekânsal Adalet Arayışı mı? (Yazan Edward Soja)
Değerlendiren Bob Catterall
Mekân ve Kültür Sempozyumu (10-12 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi)
Değerlendiren Zuhal Ulusoy
Yıllık KPY En Önemli On Haber Seçkisi
2011’s Top Ten Turkish Press Stories on Cultural Policy and Management

_