Avrupa Birliği projesinin bir bütünleşme ve barış projesi olduğunu, aynı zamanda bu projenin ne sadece Brüksel merkezli ulus-üstü bir yönetişime, ne de sadece ulusal yönetişime müsaade ettiğini, bunun tersine içinde bölgesel yönetişimi de bulunduran çok katmanlı bir yönetişim modelini benimsediğini hatırlatmak gerekir. Bu yönüyle bakıldığında, Avrupa Birliği’nin oluşum sürecinde bulunan siyasal, toplumsal ve iktisadi bir bütünü parçalamak niyetinde olmadığını vurgulamakta fayda var. Kaldı ki, AB projesi parçalanmaları ve bölünmeleri tasvip etmeyen bir projedir. Türkiye’de AB’nin ulusal yapılanmaları bölen ve parçalayan bir perspektife sahip olduğu yönünde değerlendirmelere sıkça tanık olunmaktadır. Alanında değerli birçok akademisyenin katkıda bulunduğu bu eser Avrupa Birliği tarihini, kurumlarını ve politikalarını ayrıntılarıyla anlatan ve ek okuma önerileri sunan bir giriş kitabı niteliği taşımaktadır. Elinizdeki bu Dördüncü Baskı yazarlar tarafından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Ayrıca yeni makaleler eklenerek genişletilmiştir.

Giriş
Ayhan Kaya - Senem Aydın-Düzgit - Yaprak Gürsoy - Özge Onursal Beşgül

BİRİNCİ KISIM Avrupa Birliği Entegrasyonu: Derinleşme, Genişleme ve Dış İlişkiler
1 Avrupa Birliği’nin Kurumları
Emre Gönen
2 Avrupa Birliği Genişlemesi ve Komşuluk Politikası
Senem Aydın-Düzgit
3 Avrupa Birliği ve Demokratikleşme
Yaprak Gürsoy
4 Avrupa Birliği’nin Ekonomik Bütünleşmesi
Durmuş Özdemir
5 Avrupa Birliği Finans Sistemi ve Entegrasyonu
Oral Erdoğan
6 Avrupa Birliği Hukuku
Harry Tzimitras
7 Avrupa Birliği Yurttaşlığı
Ayhan Kaya

İKİNCİ KISIM Avrupa Birliği Politikaları
8 Avrupa Birliği Rekabet Politikası
Kerem Cem Sanlı
9 Avrupa Birliği Bölgesel Politikası
Nihal İncioğlu - Burç Beşgül
10 Avrupa Birliği Çevre Politikası
Nuran Talu
11 Avrupa Birliği ve Sosyal Politika
Pınar Uyan Semerci
12 Avrupa Birliği Ulaşım Politikası
Ela Babalık Sutcliffe
13 Avrupa Birliği Eğitim Politikası
Özge Onursal Beşgül
14 Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası
Mehmet Ali Tuğtan
15 Avrupa Birliği Enerji Politikaları
Halil Güven - Doğan Güneş
16 Avrupa Birliği'nin Adalet ve İçişleri Politikası
Erhan Doğan
17 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
Defne Erzene-Bürgin
Dizin

_