Sosyal içerikli ve birçok toplumsal katman ve kesim ile işbirliği içinde, kollektivizm içeren, sürece dayalı, farklı mekânlarda üretilen sanat uygulamaları ve sanat projelerinin analizini nasıl yapmalıyız? Farklı coğrafi-politik koşullar, kurumsal arkaplanlar, toplumsal yapı özellikleri ve farklı kent dinamikleri tarafından şekillenen sanat uygulamalarını ‘dışarıdan’ anlamak ne kadar mümkün? Bu sorulardan yola çıkarak farklı coğrafyalardan birçok sanatçıyı, eleştirmen ve düşünürü biraraya getirerek bugün revaçta olan bu tür kamusal sanat işlerinde ortak endişeler, metodolojiler, arayışların neler olduğunu araştırmaya çalıştık. Karşılaştırmalı bir metodoloji ile bu sanat işlerinin kamusal alanın önkoşullarını araştırma, çeşitli işbirlikleri sergileme ve bu süreçler içinde ortaya çıkan toplumsal durumlar ile angaje olma, eleştirel duruşlar alma ve müzakere şekillerini sorguladık. “Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: güncel sanatta kamusal alan tartışmaları” kitabı, santralistanbul’un evsahipliği ile gerçekleşen, kamusal alanı tartışan, farklı toplumsal katmanlar ile işbirliği içinde projeler üreten sanat uygulamalarını araştırmaya ve tartışmaya açan “Kamusal Alan ve Güncel Sanat” projesi sonucu üretilmiştir._x000D_
_x000D_
Derlemenin, değerli çevirmenlerin katkısı ile kamusal alan tartışmaları ve güncel sanat pratikleri arasındaki ilişkiler ve ilgili bağlamlara dair bir giriş niteliği taşıdığına inanıyoruz.

_