Yirminci yüzyıl kapanırken Amerikalı sosyal bilimciler, siyasa araştırmacıları, hayırseverler ve siyasetçiler gettoyu kasıp kavurduğu söylenen korkunç ve gizemli görünen yeni bir grubu takıntı haline getirdi: Kentsel “underclass”. Çok geçmeden bu öcüler kategorisi ve şeytanlaştırılmış imgesi Birleşik Krallık’a ve Kıta Avrupası’na ihraç edildi ve sanayi sonrası metropollerindeki toplumsal dışlanmaya ilişkin uluslararası çalışmaları kışkırttı.

Düşünce tarihini, katılımcı gözlemi ve kavramsal çözümlemeyi bir araya getirdiği bu çarpıcı kitabında Wacquant, İsveçli iktisatçı Gunnar Myrdal’ın yapısal anlayışından başlayarak Washington’daki düşünce kuruluşu uzmanlarının davranışsal mefhumuna ve sosyolog William Julius Wilson’ın yeni çevresel formülasyonuna kadar bu ırksallaştırılmış halk şeytanının icadının ve geçirdiği başkalaşımların izini sürüyor. Kamusal tartışmalarda “Underclass”ın ani baskınının, hızlanan dolaşımının ve ansızın buharlaşıp yok oluşunun kaynaklarını ortaya çıkartıyor ve bunların kentsel marjinalliğin toplumsal epistemolojisi üzerindeki etkilerine kafa yoruyor.

Irk ve yoksulluk üzerine çalışan bir kuşak akademisyeni bilimsel bir uçurumdan aşağı sürükleyen sürü etkisini açıklayan nedir? “Kavramsal spekülatif balonlar”ın oluşması ve patlaması için gerekli koşullar nelerdir? Toplumsal araştırmacılara “anahtar teslim sorunsallar” dayatılmasında düşünce kuruluşlarının, gazeteciliğin ve siyasetin rolü nedir? Mülksüzleştirilen ve itibarsızlaştırılan nüfusların bilimsel söylemde adlandırılmasının ortaya çıkardığı özel açmazlar nelerdir ve bu tür sorunlardan kaçınmak için “ırk” meselesini nasıl yeniden formüle edebiliriz? Bu soruları yanıtlamak Bachelard, Canguilhem ve Bourdieu geleneğinde epistemik düşünümsellik üzerine titiz bir çalışma teşkil ediyor. Ve sosyal bilimcilerin kendi entelektüel özerkliğini ister devlet yetkilileri ister medya ister düşünce kuruluşları ya da hayır kurumları olsun, haricî güçlerin tasallutuna karşı savunmaları için bir çağrı niteliği taşıyor.

Şekil Listesi

Sunuş
Oğuz Gürerk, Nazlı Ökten

Önsöz
Teşekkür

Girizgâh
Kavramlar Önem Taşır
Bir Kent Gulyabanisinin Peşinde
Kent Aleyhtarlığı ve Şehrin (Siyah) Yumuşak Karnına Duyulan Korku

BİRİNCİ BÖLÜM “Underclass”ın Hikâyesi
1 Mitle Kavram Arasında: Kaygan Bir Kategorinin Soyağacı
2 “Underclass Trajedisi”: Bir Siyasa Müsameresi ve Akademi
3 Anatomi: “Underclass”ın Üç Yüzü
4 Irksallaştırılmış Bir Halk Şeytanının Tuhaf Kariyeri
5 Kentsel Marjinalliğin Toplumsal Epistemolojisi İçin İçermeler
Çıkış

İKİNCİ BÖLÜM Masaldan Çıkarılacak Dersler
Adlandırmanın Açmazları ve Sonuçları
Sağlam Kavramlar Geliştirmek
Epistemik Fırsat Maliyetleri
Sürü, Spekülasyon ve Anahtar Teslim
Koda Yirmi Birinci Yüzyılda “Irk” Meselesinin Çözümü
Ek Dokuz Canlı “Underclass”

Kaynakça
Dizin

_

Loïc Wacquant

Loïc Wacquant, California Üniversitesi Berkeley’de sosyoloji profesörü ve Centre de sociologie européenne Paris’de araştırmacıdır. Kent yaşamında marjinal gruplar, simgesel olgular, ceza devleti, etnik-ırksal tahakküm konularında çalışan Wacquant’ın kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Yayımlanan eserleri şunlardır: L’École inégale. Éléments pour une sociologie de l’école en Nouvelle-Calédonie (1985, Jean Marie Kohler ile birlikte), An Invitation to Reflexive Sociology (1992, Pierre Bourdieu ile birlikte), Les Prisons de la misère (1999), Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004) [Ruh ve Beden: Acemi Bir Boksörün Defterleri, çev. Nazlı Ökten, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012], The Mystery of Ministry: Pierre Bourdieu and Democratic Politics (2005), Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays (2006), Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2008) [Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012]. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity (2009) ve Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer (genişletilmiş, 20. yıl özel baskısı, 2021), The Invention of the “Underclass”: A Study in the Politics of Knowledge (2022), Bourdieu in the City: Challenging Urban Theory (2023), Misère de l’ethnographie de la misère (2023), Racial Domination (2024).