Manchester Üniversitesi öğretim üyesi olan Colin Imber, bu eserinde Osmanlı İmparatorluğu’nun nasıl ve ne tür bir devlet olduğu sorusuna cevap vermeye çalışıyor. Yazar esas olarak, Osmanlı padişahının iktidarını, bu iktidarı pekiştirmede biçimlendirdiği kurumları ve en başta hanedanı, hanedanın idamesi için önemli bir yöntem olan devşirmeliği; sarayı, merkezî yönetimle mahalli yönetimin yapısal özelliklerini; hukuk, ordu ve donanmayı tahlil ederken; bu kurumların, kuruluştan 17. yüzyılın ortalarına yani imparatorlukta genişlemenin sona erdiği bunalım dönemine kadar olan gelişmelerini ve uğramış oldukları değişimi irdeliyor.

Önsöz
BİRİNCİ BÖLÜM Kronoloji
1650’de Osmanlı İmparatorluğu
Osmanlılardan Önce
Osmanlı Beyliği: Zaferden Felâkete, 1300-1402
Osmanl› Beyliği: İç Savaş ve Toparlanma, 1402-1451
Osmanlı İmparatorluğu: Fetihler ve Güçlenme Dönemi, 1451-1512
İmparatorluğun Doruk Noktası, 1512-1590
Osmanlıların Gaileli Dönemi, 1590-1650

İKİNCİ BÖLÜM Hanedan
Üreme ve Aile Yapısı
Veraset
Meşrulaştırma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devşirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saray
Saraylar
Kapı Halkı
Divân-ı Hümayun

BEŞİNCİ BÖLÜM Eyaletler
Sancaklar
Dirlikler (Tımar Rejimi)
Değişen Eyaletler

ALTINCI BÖLÜM Hukuk
Hukukî Cemaatler
Kutsal Hukuk (Şeriat)
Medreseler, Müftüler ve Kadılar
Dünyevî (Seküler) Hukuk

YEDİNCİ BÖLÜM Ordu
14. Yüzyıl
1400’den 1590’a: Askerler
1400-1590: Silahlar
1400-1590: Taktikler
1590’dan Sonra: Askerî Devrim

SEKİZİNCİ BÖLÜM Donanma
Osmanlılar ve Deniz
Gemiler
Gemi Yapımı
Kaptan-ı Deryalar
Kaptanlar ve Tayfalar
Askerler
Taktikler
Bazı Sonuçlar

Kaynakça

Dizin

Hem genel okuyucu hem de araştırmacılar için hazırlanmış haritaları, ayrıntılı kaynakçası ile Osmanlı tarihinin ilk yarısının zekice ve iyi araştırılmış bir anlatımı.
Metin Kunt, The Anglo-Hellenic Review

Colin Imber, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nda İktidar Yapısı adlı kitabında, Yavuz zamanında Anadolu’daki şiddetli ve yaygın aşiret isyanlarından örnekler verir.
Taha Akyol, 1 Haziran 2013, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/tarihe-bakmak-23412116

_

Colin Imber

Colin Imber, Manchester Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde öğretim üyesidir. İlgi alanı, genelde 17. yüzyıla kadar Osmanlı tarihi, özelde Osmanlı hukukudur. Imber’in başlıca eserleri arasında Studies in Ottoman History and Law [Osmanlı Tarihi ve Hukuku Üzerine İncelemeler] (1996), The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power [Osmanlı İmparatorluğu, 1300-1650: İktidar Yapısı] (2002) kitapları bulunmaktadır.