Merkezi Amsterdam’da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün (USTE) yayın organı International Review of Social History’nin özel sayısı olarak hazırlanan bu kitapta yazarlar, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin emek tarihini toplumsal cinsiyet ve cinsellik, etnisite, ırk, yaş, hane halkı, sosyal ve siyasal kimlik ve benzeri konuları da içerecek şekilde ele almaktadır. Kitap aynı zamanda, artık aramızda olmayan, adı Osmanlı emek tarihine yaptığı çok önemli katkılarla anılan Donald Quataert’in tanımıyla “ulus devlet tarihyazımının korunmasına yardım eden bariyerleri kırma” amacıyla çalışmalar yapan genç araştırmacıların yazılarını içerdiği için de ayrı bir önem kazanmaktadır._x000D_

Türkçe Baskıya Önsöz

GİRİŞ Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Emek Tarihine Bir Giriş
Touraj Atabaki - Gavin D. Brockett

1 Amerika’da “Osmanlı Sokağı”: Peabody, Massachusetts’te Türk Deri İşçileri
Işıl Acehan

2 Osmanlı Emek Tarihinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Okunması: Erken 20. Yüzyılda Cibali Tütün Fabrikası
Gülhan Balsoy

3 Geç 19. Yüzyılda İstanbul’da Bir Fes Fabrikasında Çalışmak
Mustafa Erdem Kabadayı

4 Modernitenin Dikey Çarşıları: İstanbul’da Batılı Mağazalar ve Çalışanları (1889-1921)
Yavuz Köse

5 Madencilikte İş Mükellefiyeti: Tek Parti Rejimi ve Bir Mücadele Alanı Olarak Zonguldak Kömür Havzası (1940-1947)
Nurşen Gürboğa

6 “Bir Hayvan Kadar Bile Değerimiz Yoktu”: İkinci Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de Devlet İşletmelerinde Çalışan İşçiler
Can Nacar

7 Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde İşçi Sınıfı Siyasetinin Dinamikleri: Dil, Kimlik ve Deneyim
Yiğit Akın

SONSÖZ
Donald Quataert
Dizin

_