Parasal rekabet dünya ekonomisinde artık hayatın bir gerçeğidir. ABD Doları, Avro ve Yuan gibi uluslararası para birimleri, küresel güç dengesinin odağında olup son derece politiklerdir. Fakat para ve güç arasındaki bu ilişki tam olarak nedir? ABD, Avrupa ve Çin’in jeopolitik konumlarında neye delalettir?

Popüler yorumlar ABD Doları’nın hakimiyetinin sonuna gelindiği yönünde. Fakat aksine, Paranın Gücü adlı bu çalışma, küresel para rekabetinin hâlâ ABD Doları’nı büyük ölçüde desteklediğini öne sürmektedir. Benjamin Cohen bu çalışmasında hem Avro’nun hem de Yuan’ın, ABD Doları’nın en tepedeki yerini alamayacağını öne sürerek bunu nedenleriyle açıklamaya çalışıyor.

Tuncel Öncel’in bu özenli çevirisiyle çıkan bu kitapta yazar, paranın gücüne yenilikçi bir analiz sunarken, uluslararası paranın sahip olabileceği rollerin ayrılması gerektiğini vurguluyor.

 

 

Genel kanı, ABD hegemonyasındaki küresel ekonomiden uzaklaştığımız gibi, Dolar hakimiyetinden de uzaklaşacağımız yönünde. Ancak ekonomi, finans ve jeopolitik alandaki ortaya çıkacak sonuçlar belirsizliğini koruyor. Bu konuları anlamamızda Benjamin Cohen yetkinliğini ortaya koyarak, Paranın Gücü’nde başarıyla anlatıyor.

Barry Eichengreen, University of California, Berkeley

 

Paranın Gücü’nde Benjamin Cohen, ABD Doları karşısında diğer para birimlerinin, onun dominantlığı karşısında rekabetlerini ele alıyor. Tüm kariyerini uluslararası para ilişkileri politikası üzerine geçiren Cohen, literatüre de bu açıdan çok hakimdir. Bu çalışma, bu alanda okuyabileceğiniz en iyi kitaplardan biridir.

Lawrence Broz, University of California, San Diego

Teşekkür
Tablo ve Şekil Listesi
Kısaltmalar
Giriş

1 Uluslararası Para
Motivasyonlar
Seçenekler
Adaylar
Para Piramidi
Fayda ve Maliyetler
Yanlış Konumlandırılmış Somutluk
Sonuç

2 Güç Analizi
Anlamı
Kaynakları
Kullanımları
Sınırları
Sonuçlar

3 Parasal Güç
Önceki Tartışmalar
Uyum Yükü
Süregiden Uyum Maliyeti
Geçici Uyum Maliyeti
Saptırma Gücü
Erteleme Gücü
Ölçüm?
Sonuç

4 Paradan Güce
Meselenin Çerçevesini Çizmek
Genel Kanı
Özel Düzey
Resmî Düzey
Karşılıklı Bağımlılıklar
Göreceli ve Birikimli Etkiler
Zaman
Sonuç

5 Güçten Paraya
Alman Markı
Yen
Avro
Kaynaklar ve Sınırlar
Etkileme Girişimleri
Jeopolitik Gerileme
Yaşam Döngüleri
Sonuç

6 Günümüzde Para Birimleri Rekabeti
(Tabitha M. Benney ile birlikte)
Önceki Çabalar
Yoğunlaşma
Veriler
Analiz
Sonuç

7 Dolar: Eksilmeyen Güç
Şüpheler
Değer Saklama Aracı
Diğer Kuvvetli Yönleri
Müzakere Edilmiş Para mı?
Olumsuz Yanlar
Sonuç

8 Avro: Gerçekleşmemiş Güç
Hatalı Kurgu
Dengesizlikleri Yönetme
Diğer Zayıflıklar
Yönetimli Uluslararasılaşma mı?
Sonuç

9 Yuan: Önlenemez Güç?
Strateji
Stratejik Tasarım
Araçlar
Sonuç

10 Özet
Analitik Katkılar
Teori
Praksis

Kaynakça
Dizin

_