Bu kitap açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Bu kitap yaklaşık son on yıldır var olan, üzerinde daha fazla düşünülerek evirilmiş ve gelişen teknolojinin desteğini de alarak daha önce var olmayan birçok imkân sunan açık bilim pratikleri üzerine yazılmıştır. Açık bilim ve pratikleri birçok araştırmacı tarafından bilinmemektedir ve tecrübeli araştırmacılara dahi yabancı bir kavram olabilmektedir. Açık bilim prensiplerini teorik olarak bilen ama nasıl uygulanacağı konusunda tereddütte olan araştırmacılar da vardır ki çok kısa bir geçmişi olan bir kavram olduğu düşünüldüğünde bu pek şaşırtıcı değildir. Bu kitabı yazma amacımız açık bilim prensip ve uygulamalarını hem teorik hem de pratik olarak tanıtmak ve bu sayede araştırmacıların kendi bilimsel araştırmalarında bu pratiklerden faydalanmasını sağlamaktır. Bu kitap yüksek lisans ve üzeri eğitim almış tüm araştırmacıların faydalanabileceği bir kaynaktır.

1 Giriş
Bilim
Açık Bilim Nedir?
Günümüzde Açık Bilim İhtiyacı
Kitap İçeriği

2 Bilimsel Pratikler ve Sorunları
Bilimsel Çalışma Yürütmenin Adımları
Bilimsel Pratik ve Etik Unsurlar
Yokluk Hipotezi Anlamlılık Testi, p-Korsanlığı ve Alternatifler Yaklaşımlar
Tekrarlanabilirlik

3 Sorunlara Açık Bilimin Getirdiği Çözümler
Açık Bilim Aşamaları, İlkeleri ve Uygulamaları
Zaman Damgalama, Ön-kayıt ve Kayıtlı Raporlar
Açık Bilim Pratiklerinin Sınırlılıkları

4 Türkiye’de Açık Bilime Bakış
Anket Çalışması
Tartışma ve Kapanış

5 Açık Bilim Uygulama Rehberi
Open Science Framework (OSF) Platformu Üzerinden Ön-kayıt
As-predicted Platformu Üzerinden Ön-kayıt

Kaynakça
Ek 1: Anket Soruları
Ek 2: Açık Erişimli Kaynaklar

_

Ahu Gökçe


Ümit Akırmak

Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe ve psikoloji (çift anadal) lisans eğitimlerini, bilişsel, nörobilim ve sosyal psikoloji yüksek lisans ve doktorasını ise University of South Florida’da tamamlamıştır. 2009’dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği’nin genel merkez yönetim kurulunda görev almıştır. Uzmanlık alanı bellek ve bilişsel psikolojidir. Önceden edinilen bilginin anlık hatırlamaya olan etkilerini inceleyen araştırmalarının yanı sıra zaman perspektifi ve psikometri alanlarında da bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Çalışmaları Memory & Cognition ve Personality and Individual Differences gibi uluslararası dergilerde ve Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları
gibi ulusal dergilerde yayımlanmıştır.