Bu kitap açık erişim olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

 

Rönesans İngiltere’sinde Türkler  kitabında Prof.Dr. Nazan Aksoy, 16.yüzyılda İngiltere’de yazılmış Türkleri konu alan oyunların anlamını tarihi açıdan yorumlarken, bu oyunların yazıldıkları dönemi bütün özellikleri ile değerlendirip, tarihsel arkaplanlarını eleştirel bir yorumla ele alıyor.

Batı edebiyatı ve tiyatro sanatında çeşitli dönemlerde farklı biçimlerde kendini gösteren Türk imgesinin, her dönemin değişik özelliklerine, Osmanlı Devleti’nin gücüne, her ülkenin koşullara göre değişen değer yargılarına bağlı olduğunu savunan Aksoy, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri yorumlarken bunların siyasi, ekonomik ve diplomatik alanlardaki gelişmelere göre şekillendiğini belirtir.

Nazan Aksoy, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde dinin de önemli bir etken olduğu ve Türk imgesinin biçimlenmesinde rol oynadığını açıklarken, kendisini bu alanda çalışmaya özendiren, hocası Berna Moran’ı da anıyor.Çok eskilerden gelen bir Arami atasözü, “Adını unutmak istemiyorsan, dilini öğren ve öğret” diyordu. Günümüzde ise “dilini öğrenme ve öğretme hakkı” hâlâ tartışılıyor.

_