Profesör Firoozeh Kashani-Sabet, bu çalışmasında 19. ve 20. yüzyıllara odaklanarak İran sınırlarının oluşum sürecini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Azerbaycan gibi sınır komşuları ile İngiltere, Fransa gibi “büyük” oyuncuların etkisini incelikle ele alan yazar, kapsamlı bir arşiv çalışması gerçekleştiriyor. Coğrafyanın siyaset ile ilişkisine odaklanan Kashani-Sabet, toprağın vatana dönüşümü ve yeni bir disiplin olarak kartografya çalışmalarına verilen önem üzerine özgün katkılar sunuyor. Milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin yanı sıra sembol ve isim tercihlerinin siyasal karşılıklarını da inceleyen yazar, çağdaş İran toplumunu anlamaya yarayacak ipuçlarının peşinden gidiyor. “Yekpare millet fikrine karşı çıkmak için” İran milliyetçiliğinin aykırı seslerinin de izlerinin sürüldüğü çalışma, kimliklerin bilinçli bir ulus oluşturma programı ile nasıl oluşturulduğunu, nasıl dönüştüğünü ve ne şekilde yaygınlaştırıldığını anlama çabasıyla öne çıkıyor.

Giriş: Sınır Kurguları
Yolculuk Başlar
Kuramsal Değerlendirmeler
Alternatif Bir Çerçeve
Tarihyazımı
Metodoloji
1 Aşikâr Kaderin Yön Değiştirmesi, 1804-1896
Aşikâr Kader
Çalkantılı Bir Sınır
Çok Yönlü Yenilgi
Bitmeyen İhtiras
Azalan Kaynakların Bölünmesi
İhtişamın Göz Kırpması
Sonuç
2 Toprağın Tasviri: Vatana Dair Coğrafi Tasvirler, 1850’ler-1896
İran’ı Haritalandırmak
Sınırların Korunması
Coğrafya ve Ordu
Şehitler Bahçesi
Coğrafi Çabalar
Sonuç
3 Bolluktan Yıkıntıya: Sınırların Politik Ekonomisi, 1897-1906
Sınır Ekonomisine Entelektüellerin Cevabı
Bir Fırsat Penceresi
Sınır Vatanseverliğine Dair Yeni Bir Terminoloji
Sözleri Pratiğe Dökmek
Sonuç
4 Siyasi Kıssalar: İran’ın Sınır İmtihanı, 1906-1914
Siyasi Kıssalar
Ulusal Birliğin Oluşturulması
İç Sınırların Belirlenmesi
Kuşatılmış Bir Vatanı Tasvir Etmek
Sınır Çıkmazı
Kırılgan Zafer
Sonuç
5 Zorunlu Dostluk: Savaş, Ordu ve Rıza Han Miti, 1914-1926
‘Milli’ Cihat
Mitoloji ve Savaş
İmparatorluğa Dair Bir Başka Arzu
Askeri Makine
Aşiretlerin ve İsyancıların Silahsızlandırılması
“Yeni” İran: Monarşi mi Cumhuriyet mi?
Rıza Han Miti
Sonuç
6 Küçük Vatanseverler Yetiştirmek: Vatanın Ehlileştirilmesi, 1921-1926
Yurttaşlık Vazifelerinin Tanımlanması
Ailenin Askerleri
Erkek Vatanseverler Yetiştirmek
Eğitime İlişkin Zorluklar
Sonuç
Sonuç: İsimde Ne Gizli? Persia’dan İran’a, 1926-1946
“Pers” (Persian) Sınırı
Kronik Sınır Kurguları
Sonuç
Önemli Olaylar Kronolojisi
Kaynakça
İsim Dizini
Yer Dizini
Kavram Dizini

"Sınır Kurguları, her şeyin özenle hazırlandığı, güzelce işlendiği, okuması keyifli bir kitap. İnsanı içine alan ve düşündüren bir eser. İran ve Ortadoğu’nun ötesinde, modernite ve milliyetçilik öğrencileri için vazgeçilmez bir okuma."
Afsaneh Najmabadi, Comparative Studies in Society and History

"Firoozeh Kashani-Sabet’in”Sınır Kurguları/İran Ulusunun Şekillenmesi 1804-1946” adlı kapsamlı araştırması, Osmanlı ile İran’ın meşrutiyet, modernleşme sürecindeki benzerlikleri ve etkilenmeleri yakalamanıza olanak sağlıyor."
Ragıp Zarakolu, 1 Ağustos 2018, Evrensel

https://www.evrensel.net/yazi/81972/iran-iran

_

Firoozeh Kashani-Sabet

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yale Üniversitesi’nde tamamlayan Kashani-Sabet, hâlen Pensilvanya Üniversitesi Ortadoğu Merkezi yöneticisi ve aynı üniversitenin Tarih bölümünde öğretim görevlisidir. Ulus devletlerde sınırların oluşumu, sınırların doğa ile ilişkisi ve sınır toplulukları ile ilgilenen yazarın araştırma alanları arasında Farsi coğrafyada hastalıkların tarihsel gelişimi ve bilim tarihi de bulunmaktadır. Yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra Martyrdom Street (Syracuse University Press, 2010) isimli bir tarihi romanı bulunmaktadır. Yazarın diğer eserleri: Conceiving Citizens: Women and the Politics of Motherhood in Iran, Oxford University Press, 2011; (Beth S. Wenger ile birlikte editör) Gender in Judaism and Islam: Common Lives, Uncommon Heritage, NYU Press, 2014.