Elinizdeki bu kılavuzun amacı engellilere yönelik kamu harcamalarının ve bu harcamaların aktarıldığı hizmetlerin nitelik ve etkinliğinin STK’lar tarafından izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu çalışma ile engellilere yönelik çalışan hak temelli STK’ları harcamaların niceliği ve niteliğine dair bilgilerle destekleyerek ve STK’ların bu harcamalarla ilgili kamu kurumlarının planlarına erişimini kolaylaştırarak, STK’ları savunuculuk çalışmaları açısından güçlendirebileceğimizi umuyoruz.

ÖNSÖZ
GİRİŞ VE ÖZET: TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK HARCAMALAR
1. ENGELLİLERE YÖNELİK HARCAMALARI İZLEME YÖNTEMİ VE KAPSAM
2. ENGELLİLERE YÖNELİK HARCAMALARIN İZİNİ SÜRMEK
2.A. Özürlüler İdaresi Harcamaları
2.B. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 Sayılı Kanun Çerçevesindeki Özürlü Aylıkları
2.C. SHÇEK, Evde Özürlü Bakım Aylığı ve Rehabilitasyon Hizmetleri Harcamaları
2.D. SYDTF, Engellilere Yönelik Harcamalar
2.E. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Muhtaçlık Aylığı
2.F. İŞKUR, Engellilere Yönelik İstihdam Harcamaları
2.G. Milli Eğitim Bakanlığı, Engellilere Yönelik Harcamalar
2.H. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Engelli Federasyonları Harcamaları
2.I. ÇSGB, Dezavantajlı Gruplar Dairesi, Özürlü Şubesi Müdürlüğü Harcamaları
2.J. YURTKUR, Engelli Öğrencilere Yönelik Burslar
2.K. Sosyal Destek Programı (SODES), Engellilere Yönelik Projeler
3. ENGELLİLERE YÖNELİK TOPLAM HARCAMALAR
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
EKLER
EK 1: Veri Kaynakları
EK 2: Engellilere Yönelik Harcamaların İzlenmesinde İnternetten Ulaşılamayan Veriler
EK 3: 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması
EK 4: 2012 Dünya Engellilik Raporu
EK 5: Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), Anayasa Görüşleri
SUMMARY
KAYNAKLAR
DİZİN

_

Nurhan Yentürk

İTÜ’den 1988’de doktor, 1998’de de profesörlük unvanı alan Yentürk, Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Profesör olarak göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin direktörü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları –Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında çeşitli dersler vermektedir. Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan ve 60’a yakın hak temelli STK’nın üye olduğu Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.