Kitap, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) Siyaset, Din, Kurumlar, Toplumlar: Avrupa’daki Değişimler Araştırma Merkezi’nin girişimi ve Alsace Genel Meclisi ve Robert Schuman Üniversitesi’nin desteğiyle 14-15 Mart 2005 tarihlerinde Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir konferansta sunulan bildirilerin bir bölümünü içermektedir. Fransızca yayınından kısa bir süre sonra Türkçeye kazandırılan bu çalışma, Fransa’daki laiklik anlayışıyla karşılaştırmalar yaparak, Türkiye’deki laiklik tartışmalarına ışık tutmayı hedefliyor.

 

Giriş
Samim Akgönül

BİRİNCİ BÖLÜM Tarihi ve Siyasi Perspektifler

1 Din ve Ahlâk, Devlet ve Bilim: Laikliğin Kaynakları
Gilbert Vincent

2 AKP, Türkiye’deki Laikliğin Derdi mi Dostu mu?
Gérard Groc

İKİNCİ BÖLÜM Hukuki Perspektifler

3 Türk Anayasalarında Laiklik İlkesi ve Din İşlerinin Düzenlenmesi
Atilla Nalbant

4 Fransız Anayasalarında Din: Ruhbanların Sivil Anayasası’ndan, Anayasal Laikliğe Uzanan Yol (1789-1958)
Pierre-Henri Prélot

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fransa ve Türkiye’de İnançların İdaresi

5 Avrupa’nın Demokrasi Mücadelesi: Din Özgürlüğü
Alain Garay

6 Devletin Din Alanında Hukukî Tarafsızlığı İlkesinin Sınırları
Jean-Marie Woehrling

7 Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı
Paul Dumont

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Laiklik Kavramı ve Dinî Azınlıklar

8 Türkiye’de Sünni Olmayan Azınlıklar ve Laiklik
Samim Akgönül

9 Fransa’da Devlet-Dinî Azınlıklar İlişkisinde İslâm’la Gelen Değişiklik
Franck Frégosi

BEŞİNCİ BÖLÜM Din Öğretimi ve Laiklik Hukuki Çerçeveler ve İçerikler

10 Fransa’da Din Olgusu Öğretimi
Oissila Saaïdia

11 Türkiye’de Devlet Okullarında Din Öğretiminin Tarihçesi, İdeolojisi ve Öğretim Programları
Faruk Bilici

12 Laik Türkiye’de Ruhban Yetiştirme Sorunu: Heybeliada Ruhban Okulu
Elçin Macar

ALTINCI BÖLÜM Fransa ve Türkiye’de Devlet ve İlahiyat

13 Fransa’da İlahiyat Fakültelerinin Statüsü
Francis Messner

14 Türkiye’deki Örgün ve Yaygın Eğitimde Din Eğitimi Öğretimi
Mehmet Zeki Aydın
Sonuç Yerine

15 Laik? Hayır Avrupalı
Patrick Ténoudji
16 Sonsöz
Samim Akgönül - Franck Frégosi

Ortak Kaynakça

Dizin

_