Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2021 “Toplumsal Acı/Toplumsalın Acısı” başlığını taşıyor. Dış gerçeklikteki travma nitelikli deneyimlerin ve bunların tetiklediği toplumsal acının, seans odasına farklı şekillerde nüfuz ederek çeşitli aktarım-karşıaktarım düzenlenişlerini ortaya çıkarttığı günümüzde, Yıllığın 13. sayısı, “toplumsal” olanın, “toplumsal acı” ya da “toplumsalın acısı” kavramlarının psikanaliz kuramındaki yeri ve bu kavramların psikanalitik olarak nasıl tanımlandığına dair çağdaş makaleleri içeriyor. Seçkide bir vaka örneğinden hareketle pandemide psikanalist olarak çalışmak, üstbenlik üzerine bir bölüm, zihinselleşmemiş coşkusal deneyimlerin analist-analizan ilişkisinde ortaya çıkardığı gerçeklikle teması engelleyen güçler, ebeveyn-bebek terapisinden esinle yenilikçi bir erişkin analizi yaklaşımını içeren yazıların yanı sıra Sabina Spielrein’ın dilin kökeni ve gelişimine dair kuramı üzerine bir çalışma da yer alıyor.

Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Melis Tanık Sivri editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistlerden oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

Sunuş MELİS TANIK SİVRİ 

1 Gampel ve Puget’nin Çalışmalarına Giriş JORGE CANESTRI

2 Toplumsalın Acısı YOLANDA GAMPEL

3 Belirsizlik ve Şaşkınlık Hakkında Düşünmek Ne Denli Zor? JANINE PUGET

4 Psikanaliz ve Toplumsal Şiddet: Uygarlığın Huzursuzluğu Yeniden ROZINE JOZEF PERELBERG

5 J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak ANONİ̇M

6 J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak FRANCIS GRIER

7 J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak BERNARD CHERVET

8 J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak LENA THEODOROU EHRLICH

9 J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak ABBOT A. BRONSTEIN

10 Üst-benliğin Kısa Tarihi ile Birlikte Üç Makaleye Giriş HEINZ WEISS

11 Sapkın ve Psikotik Üstbenlik FRANCO DE MASI

12 Sosyolojik ve Sosyo-Psikolojik Analizlerde Üstbenlik Kavrayışları VERA KING ve GUNZELIN SCHMID NOERR

13 Şiddetli Coşkular ve Yaşamın Şiddeti AVNER BERGSTEIN

14 Ebeveyn-Bebek Terapisinden Esinlenen Erişkin Psikanalizi: Bebeklik Dönemi Travmasını Yeniden İnşa Etme BJORN SALOMONSSON

15 Sabina Spielrein’ın Dilin Kökeni ve Gelişimine Dair Kuramı FÁTIMA CAROPRESO

_