Özden Terbaş bu çalışmada psikanalizin hem klinik yönüne hem de sanatla olan etkileşimine odaklanıyor. Eserin “Klinik” kısmında Freud’un rüyalardan bilinçdışı fanteziye ve ruhsal gerçekliğe evrilen kuramlaştırma süreci ortaya konuyor; rüyaların ve bilinçdışı fantezilerin işlevleri üzerinde duruluyor; aktarım ve karşı aktarım kavramları çağdaş görüşler eşliğinde tartışılıyor. Bu kısımda yas ve melankoli üzerine ayrıntılı bir tartışmaya yer verilmesinin yanı sıra, Kleincı kuramın temel tezleri de tanıtılıyor. “Sanat” kısmında ise, sanat eserine yapı kazandırabilecek temel motifler vurgulanıyor, bir sanat eserinin psikanalitik açıdan yorumlanabilmesine yönelik temel yaklaşımlara değinilerek nesnel ve öznel okumanın birleştirilebilmesinin önemi üzerinde duruluyor.

Giriş

BİRİNCIİ KISIM Klinik Alanda Psikanaliz

Rüya Kuramı ve Rüyaların İşlevleri

Freud’un Rüya Kuramı

Rüyaların İşlevleri

Bilinçdışı Bir Hikâyenin Parçaları Olarak Rüyalar

Kayıp: Tekrarlayan Travmatik Rüyalar Üzerine Bir Çalışma

Bilinçdışı Fantezilerin Bütünleştirici ve Örgütleyici İşlevleri

Bilinçdışı Fanteziler ve İşlevleri

Ayrılık ve Nesne Kaybının Fantezisi ve Gerçekliği

Haset Duygusu ve Hasetle İlişkili Fanteziler

Kökensel Fanteziler

Sonuç

Aktarım - Karşı Aktarım Akordeonu

Aktarım

Karşı Aktarım

İp ve Kubbe

Narkissos’tan Sindirella’ya Melankoli

Geleneksel Psikanalitik Kuramın Bakışı

Nesne İlişkileri Kuramının Katkıları

Kendilik Psikolojisinin Bakışı ve Narsisistik Bozukluğun Biçimleri Olarak Depresyon ve Büyüklenmecilk

“Sindirella”

“Narkissos”

Sonuç

Kleincı Kuramın İki Temel Yapı Taşı: Paranoid-Şizoid Konum ve Depresif Konum

Paranoid-Şizoid Konum

Depresif Konum

 

İKİNCİ KISIM Sanat Alanında Psikanaliz

“Joseph K.”nın Direnci

Kafka’nın Dava’sı

Psikanalizde Direnç Kavramı

Dava’da Suç, Suçluluk ve Utanç

“Boyalı Kuş”un Kanat Sesleri

Yaratıcı Yazarın Güdülenme Kaynakları

Travma Sanatı

Boyalı Kuş

Son Sözler

İkizler Arasındaki Aşk ve Şiddet: David Cronenberg’in Ölü İkizler Filmi Üzerine Bir İnceleme

İkizlerin Psikodinamiği ve İkizini Oluşturma/İkizleşme

Mantle Kardeşlerin ‘Mental’ (Zihinsel) Alanı

Bir Ruhsal İnziva Alanı Olarak Akvaryum

Arzu Nesnesi, Gözlemleyen Nesne ve Bakışın Önemi 159 İkizlerin Yıkım Süreci ve Fallik Özdeşleşme

Haneke ve Bergman Sinemasında Anneler ve Kızları

Piyanist’in İçsel Müziği

Kadınsı Narsisizmin Bir Aynası Olarak Anne: Güz Sonatı

Zamanın Sarmalında: İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar

İlkbahar: Çocukluk

Yaz: Gençlik Ateşi

Sonbahar: Felaket ve Acı

Kış: Olgunluk Çağı ve Yeniden Doğuş 187 Ve İlkbahar: Yüzdeki Yansıma

 

Kaynakça

Dizin

_

Özden Terbaş

Psikanalist ve psikiyatr. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) ve İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araş- tırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) üyesidir. İstanbul’da serbest çalışmaktadır. Halen Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı yayın kurulu üyesidir ve Uluslararası Psikanaliz Birliği-Psike İstanbul bünyesinde psikanalist adaylarına verilen eğitim programında eğitimcidir. Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı (2012) ve Sinema ve Psikanaliz 2: Kayıp ve Zaman (2015) isimli derleme kitaplarla, Andrea Sabbadini’nin Hareketli İmgeler: Filmler Üzerine Psikanalitik Yansımalar (2016) ismiyle Türkçeye çevrilen kitabının editörüdür.