Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi, disiplinin dünyada ve Türkiye’de gelişimini takip ederken, üniversitenin tarihine, geçirdiği dönüşüme dair kapsamlı bir inceleme sunuyor. Günümüzde üniversitelerin uluslararasılaşması, şube-kampüs modelleri, uzaktan eğitimin yaygınlaşması gibi olguları akademisyenlerin deneyimleriyle birlikte aktaran makaleler, Uluslararası İlişkiler eğitiminin yanı sıra yüksek öğrenimde eğitimin dinamiklerini de inceliyor. Eğitim tekniklerinin dönüşümü çerçevesinde simülasyon, bilgisayar oyunu ve masa oyunu gibi yöntemlerin sahneye girişi gibi örnekler ele alınıyor. Çevrimiçi derslere yönelik deneyimlerin aktarılması ve öğrenci katılımına yönelik tavsiyelerin de yer aldığı çalışmaların yanı sıra tüm bu teknikler, anket ve mülakatlara dayalı araştırmalar ile zenginleştirilerek sunuluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi’nin yüksek öğretim eğitimiyle ilgilenenler, bugünün öğrencileri ve geleceğin akademisyenleri için önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.

Tablo, Şekil ve Grafik Listesi
Derleyen ve Yazarlar
Sunuş
İlter Turan
Önsöz
Mustafa Aydın
Giriş: Üniversitede Dönüşüm ve Uluslararası İlişkiler Eğitimi
Ebru Canan-Sokullu
Kitabın Yapısı
1 Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
Gencer Özcan - Serhat Güvenç
Giriş
Ön Evre: 1856-1922
İlk Evre: 1923-1945
Ayrışma Evresi: 1946-1965
Bağımsızlık Evresi: 1966-1980
Bölümleşme Evresi: 1981 Sonrası ya da YÖK Yılları
Sonuç
2 Uluslararası İlişkiler Eğitimi ve Uluslararasılaşma: Uluslararası Şube-Kampüs Modeli İncelemesi
Füsun Özerdem
Giriş
Uluslararasılaşmanın Anlamı ve Temelleri
Uluslararasılaşmanın Önemi
Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Uluslararasılaşma
Uluslararası Şube-Kampüs Uygulamaları
Türkiye ve Şube-Kampüs Çalışmasına Yaklaşım
Sonuç
3 Uzaktan Eğitim Modeli ile Uluslararası İlişkileri Öğretmek
Ebru Canan-Sokullu - Mehmet Ali Tuğtan
Giriş
Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan Öğretimin Vektörleri: Eğitmen, Öğrenci ve Teknolojik Altyapı
Eğitmenin Pedagojik Yaklaşımı ve Rolü
Öğrenci Karakteristikleri ve Yatkınlık
Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) - Sanal Öğrenme Platformu
Uzaktan Eğitim Dersleri ile İlgili Pratik Hususlar
Dersin Tasarımı
Uzaktan Eğitimin Entegre Edildiği Derslerde Temel Sorunlar
Derse Devam Mecburiyeti
Derse Aktif Katılım ve Motivasyon
Pedagojik Yalnızlık
Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Genel Bakış
Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Uzaktan Öğretim Modeli
Uzaktan Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Örnek İncelemeler
Harmanlanmış Bir Uluslararası İlişkiler Lisans Dersinden İzlenimler
Çevrimiçi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı: Genel Değerlendirme
Sonuç
4 Uluslararası İlişkiler Eğitiminde “Yaygın Öğrenme”: Avrupa Birliği Simülasyonu Eurosima İncelemesi
Özgehan Şenyuva - Asuman Göksel
Giriş
Bir Süreç Olarak Eğitim ve Öğrenmenin Üç Ekseni: Örgün, Sargın ve Yaygın Öğrenme
Farklı Öğrenme Eksenlerinin Etkinliği ve Gerekliliği
Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Simülasyonlar ve Oyunlaştırma
Simülasyon Yoluyla Yaygın Öğrenme: Eurosima Örneği
Veri ve Yöntem
Eurosima Deneyimi Hakkında Katılımcıların Öz Değerlendirmelerinin Analizi
Sonuç
5 Uluslararası İlişkilerde Strateji ve Güvenlik Eğitimi: Age of Empires II Oyunu İncelemesi
Bezen Balamir-Coşkun
Giriş
Y Kuşağı ve Z Kuşağı
Y ve Z Kuşakları Nasıl Öğreniyor?
Oyun Bazlı Eğitim Modelleri ve Uluslararası İlişkilerde Uygulamaları
Bir Strateji Geliştirme Egzersizi Olarak Age of Empires II
Vaka Tartışması: Age of Empires II’nin Strateji ve Güvenlik Dersinde Uygulanması
Sonuç
6 Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Savaş Oyunları ile Savaşı Öğretmek
Haldun Yalçınkaya - Abdullah Turhal - Tolga Erdoğan
Giriş
Uluslararası İlişkiler ve Savaş
Oyun ve Simülasyonların Öğretimsel Değeri ve Yapılandırmacılık
Eğitimde “Yapılandırmacı” Yaklaşım
Eğitim-öğretimde Oyunların Kullanımı ve Yapılandırmacılık
Tarihi Canlandırmak: Minyatür Figürler ve Savaş Oyunları ile Tarih Öğretimi
Yeniden Canlandırmak ve Collingwood’un Tarihsel İmgelemi
Minyatür Figürler
Savaş Oyunları
Oyun Kavramı ve Huizinga
Örnek Savaş Oyunu Senaryosu
Oyun: Korsan Şövalyeler ve Rodos Kuşatması (1522)
Sonuç
7 Kavramlar ve Kuramlarla İlk Temas: Uluslararası İlişkilere Giriş Derslerinde Yaklaşım ve Yöntemler
Merve Özdemirkıran-Embel
Giriş
Bölüm Müfredatlarında Uluslararası İlişkilere Giriş Derslerinin Ağırlığı ve Ders İzlenceleri
Giriş Derslerinde Yöntem
Sonuç
8 Uluslararası İlişkiler Öğrencisinin Sayılardan Korkusu ve Bu Korkuyu Aşmanın Yolları
Çiğdem Kentmen-Çin - Ebru Canan-Sokullu
Giriş
Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde Niceliksel Yöntemin Önemi ve Ağırlığı
Uluslararası İlişkiler Öğrencilerinin Niceliksel Dersler ile İlgili Algı, Tercih ve Beklentileri
Niceliksel Yöntemi Öğretmek: Farklı Yöntemler ve Yaklaşımlar
Myers-Briggs Kişilik Tipi Boyutları
Çoklu Zekâ Kuramı
Yaşantısal Öğrenme Metodu
Çoklu Metot Uygulaması: Araştırma Yöntemleri Dersi Örneği
Sonuç
9 Siyaset Teorisi Eğitimi: Amaç, Felsefe, Yöntemler

Gaye İlhan-Demiryol
Giriş
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Siyaset Teorisinin Yeri ve Değeri
Siyaset Teorisi Eğitiminin Amaçları
Siyaset Teorisinin Eğitim Felsefesi
Siyaset Teorisi Öğretiminde Yöntemler
Siyaset Teorisine Sanat Desteği
Popüler Kültür Ürünleri
Mahkeme Tekniği
Günlük Tutma
Teknolojik Yenilikler
Sonuç
10 Aktif Öğrenci, Katılımcı Demokrasi

Yüksel Alper Ecevit
Giriş
Demokrasi Öğretiminde Simülasyon Teknikleri
Demokrasi Simülasyonlarına Bir Örnek İnceleme
Öğrencinin Simülasyonlardaki Etkinliğini Arttırma Önerileri
Demokrasiye Katılım: ‘Aktif Öğrenme’
Sonuç
Dizin

_