En genel anlamda tehdidin yokluğu ya da güvende olmak olarak tanımlanan güvenlik kavramı ile ilgili Ulusla­rarası İlişkiler disiplini içerisinde dahi herkesin hemfikir olduğu bir tanımlama mevcut de­ğildir. Farklı kuramsal yaklaşımlar güvenliğin nasıl tanımlanması gerektiğiyle ilgili çoğunlukla birbiri ile çelişen iddialarda bulunmaktadırlar.

Elinizdeki kitap güvenlik kavramına getirilen farklı kuramsal bakışları ve farklı güvenlik konularını tek bir eser içerisinde toplayarak, bu kavramsal zenginliği okuyuculara aktarabilmeyi hedeflemektedir. Toplamda 33 bölümden oluşan kitap birinci bölümde Realizmden Postyapısalcılığa, Oyun Te­orisinden Uluslararası Siyaset Sosyolojisine kadar farklı kuramsal güvenlik yaklaşımını okurlarına sunmaktadır. İkinci bölümde ise güç, sa­vaş, göç, terörizm, çevre ve barış inşası gibi güvenlik konuları, yine kitabın amacıyla bağıntılı olarak farklı perspektiflerden incelenmiştir.

Elinizdeki kitap, akademisyenler için güvenlik konularında kullanabilecekleri bir başvuru kitabı, güvenlik meseleleriyle ilgilenen genel kitle için bu meseleleri farklı perspektiflerden ince­leyen farklı temaları görebilecekleri bir eser, siyasetçi ve güvenlik profesyonelleri için güvenlik konusundaki kuramsal bakış açılarını zenginleştirebilecekleri bir rehber ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Bölgesel Çalışmalar gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler için güvenlik konularını farklı açılardan görerek farkındalıklarını arttırabilecekleri bir kaynak olmayı hedef­lemektedir.

 

xi           Derleyen ve Yazarlar

xix         Teşekkür

xxi         Önsöz

 

 

1            BİRİNCİ KISIM Farklı Teorik Yaklaşımlardan Güvenlik

3            1            Güvenlik Kavramı ve Güvenliğin Dönüşümü

                              Başar Baysal

11          2            Realizm ve Güvenlik

                              İsmail Erkam Sula

23          3            Liberalizm ve Güvenlik

                              Buğra Sarı

33          4            İngiliz Okulu Kuramı ve Uluslararası Toplumda Güvenlik

                              Onur Erpul

43          5            Oyun Teorisi ve Güvenlik

                              Egehan Hayrettin Altınbay

55          6            Barış Çalışmaları

                              Esra Dilek

67          7            Postyapısalcı Güvenlik Çalışmaları

                              Erdem Ceydilek

77          8            Postkolonyal Güvenlik Yaklaşımları

                              Neslihan Dikmen-Alsancak

89          9            İnsan Güvenliği

                              Hasan Selçuk Türkmen

97          10          Feminist Güvenlik Çalışmaları

                              Mine Nur Küçük

107       11          Güvenlikleştirme Teorisi

                              Başar Baysal

117       12          Güvenlik Dışılaştırma

                              Başar Baysal

129       13          Uluslararası Hukuk Perspektifinden Güvenlik

                              Gözde Turan

141       14          Uluslararası Siyaset Sosyolojisi ve Güvenlik(sizlik)

                              Çağla Lüleci-Sula

 

151       İKİNCİ KISIM Güvenlikte Temel Kavramlar ve Konular

153       15          Savaşın Değişen Karakteri ve Hibrit Savaş

                              Nebahat Tanrıverdi Yaşar

165       16          Güç ve Güvenlik

                              Buğra Sarı

175       17          Göç ve Güvenlik

                              Sezgi Karacan

187       18          Barış İnşası

                              Burak Toygar Halistoprak

199       19          İttifaklar ve Uluslararası Güvenlik: NATO Örneği

                              Cihan Dizdaroğlu

211       20          Çatışma Süreçleri: ‘Yeni Savaşlar’ ve Barış İnşası

                              Çerağ Esra Çuhadar & Efe Tokdemir

227       21          Melez Barış

                              Efser Rana Coşkun-Türkmen

237       22          Nükleer Silahlanma

                              Çiğdem Pekar

247       23          Etnik Çatışma

                              Alperen Özkan

261       24          Terörizm ve Terörle Mücadele

                              Alperen Özkan

275       25          Politik Psikoloji ve Güvenlik

                              Mustafa Gökcan Kösen

287       26          Toplumsal Güvenlik

                              Şükriye Gökçe Gezer

297       27          Demokrasi ve Güvenlik

                              Berk Esen & Başar Baysal

309       28          Çevresel Güvenlik

                              Senem Atvur & Çağla Vural

321       29          Enerji Güvenliği

                              Serhan Ünal

333       30          Medya ve Güvenlik

                              Petra Canfik Uludağ

343       31          Küresel Silah Üretim Ağları ve Savunma Sanayi

                              Çağlar Kurç

355       32          Sivil-Asker İlişkileri ve Ordunun Demokratik Kontrolü

                              Duygu Öztürk

365       33          Siber Güvenlik

                              Minhac Çelik

377       Kaynakça

415       Dizin

 

_

Alperen Özkan


Başar Baysal


Berk Esen


Buğra Sarı


Burak Toygar Halistoprak


Çağla Lüleci-Sula


Çağla Vural


Çağlar Kurç


Çerağ Esra Çuhadar


Çiğdem Pekar


Cihan Dizdaroğlu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı’nda doktora adayı olarak çalışmalarını yürütmekte, aynı zamanda Rektör Asistanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. 2006-2010 yılları arasında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Dış Politika Çalışmaları Programı bünyesinde araştırmacı olarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Türk Dış Politikası gibi konularda çalışmıştır. Halen Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği bünyesinde ulusal ve uluslararası nitelikli araştırma ve eğitim projelerinde araştırmacı ve asistan olarak görev yapmakta, Uluslararası İlişkiler dergisinin genel koordinatörlüğünü yürütmektedir.


Duygu Öztürk


Efe Tokdemir


Efser Rana Coşkun-Türkmen


Egehan Hayrettin Altınbay


Erdem Ceydilek


Esra Dilek


Gözde Turan


Hasan Selçuk Türkmen


İsmail Erkam Sula


Mine Nur Küçük


Minhac Çelik


Mustafa Gökcan Kösen


Nebahat Tanrıverdi Yaşar


Neslihan Dikmen-Alsancak


Onur Erpul


Petra Cafnik Uludağ


Senem Atvur


Serhan Ünal


Sezgi Karacan


Şükriye Gökçe Gezer