Freud’un (1920) Uygarlığın Huzursuzluğu’nda ortaya attığı, psikanaliz literatüründe tartışmalı kavramlar arasında yer alan (Laplanche ve Pontalis, 1967) ölüm dürtüsü kavramına günümüz psikanaliz yazarları nasıl bakıyor? Klinik olarak bugün hâlâ bu kavrama ihtiyacımız var mı? Ölüm dürtüsü kavramı bireysel ve kitlesel saldırganlığı ve yıkıcılık eğilimlerini açıklamakta yardımcı olur mu? 2016 Yıllığı, son yıllarda ülkemizde ve dünyamızda giderek yayılan yıkıcılık dalgasının düşündürdüğü soruları psikanalitik kuramın içinden ele almayı sağlayan makalelerin yanı sıra klinik temelli, çağdaş psikanalizin kavramsallaştırmalarını içeren ve disiplinlerarası okumalara açık metinleri içeriyor.

Sunuş
Nilüfer Erdem

1 Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler
David L. Bell

2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı?
Franco De Masi

3 Ötekine Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima’nın “Ai No Corrida” Filmi
Bella Habip

4 Utanç, Nefret ve Pornografi: Güncel Zamanların Bir Veçhesi Üzerine Çeşitlemeler
Claude Janin

5 Görme ve Görülme: Klinik Ortamda Utanç
John Steiner

6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş
René Roussillon

7 Seansta Bilinçdışı Düşlemin Bulunup Çıkarılması: Biçimin Tanınması
Catalina Bronstein

8 Hatırlatıcı Olmayan İzler: Travma Yaratıcı Sonradan-Etkiler
Anna Potamianou

9 “Yok Olma Varoluşuna” Karşı “Boşluk Varoluşu”: İlkel Zihinsel Durumlardaki İki Niteliği Ayırt Etmek
Irit Hameiri Valdarsky

10 Analist İşbaşında: Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm
Lila Hoïjman

11 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm”
Robert Oelsner

12 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm”
Ignês Sodré

13 Editöre Mektup: Hijab ve Eşcinsellik – Bir Vaka Örneği ve Literatür Taraması
Nicola Luigi Bragazzi - Giovanni Del Puente

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler
The International Journal of Psychoanalysis (IJP) Sayıları Dizini
Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini

_