İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Baba İşlevi” başlıklı sempozyumda ruhsallığın bilinçli ve bilinçdışı katmanlarında, psikolojik gelişimde ve psikopatolojide somut olarak babanın ve soyut düzeyde baba işlevinin yeri ve rolü çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Elinizdeki bu kitap bu sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

“Baba doğulmaz baba olunur.” – Florence Guignard

“Aslında, baba, annenin düşüncesinde yoksa ya da çağrısına cevap vermiyorsa, korkutucu bir durum olduğunda müdahalesini kaba kuvvete indirgiyorsa, eğer anne-baba konumunu almakta yetersizse, bu tip bir baba düşmanca bir yabancı olarak kalacaktır ve ilk ruhsallığa tehlikeli bir “gölge olarak kaydedilecektir.” – Jacques Dufour

“Baba ruhsal açıdan ilk ek gıdadır.” – Sezai Halifeoğlu

Psikanalizin kastettiği baba ruhsal babadır; baba işlevinden kastettiğimiz toplumun, herhangi bir toplumun babaya atfettiği toplumsal bir rol değildir. Burada söz konusu olan ruhsal babadır. Babanın sağladığı ruhsal işlevdir.” – Bella Habip

Özetle babanın işlevleri olarak sıralayabileceğimiz, benliğin kendinden dış dünyayı kesip ayırmasına aracılık etme; üst benliğin temellerini atma; ve özdeşleşmeler yoluyla benliği güçlendirme işlevleri, ruhsallıkta temel düşlemlere dair temsiller üzerinden gerçekleşir.” – Nilüfer Erdem

“Anne güneştir, ısıtır, aydınlatır, sarar sarmalar; baba ise rüzgârdır. Güneşin boğucu yakıcılığından koruyan, denizde gemilerin yol almasını, keşifler yapmasını, bitkilerin döllenmesini ve canlılığın, yaşamın sürdürülmesini sağlayandır baba.” – Refhan Balkan

“Anne-Baba-Çocuk üçgeni eşkenar bir üçgen değildir. Baba diğer iki köşeye uzak köşededir.” – Yavuz Erten

Derleyen ve Yazarlar
Sunuş

Giriş: Açılış Konuşması
Ayla Yazıcı

1 Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri Paneli
Açılış Konuşması
Bella Habip

2 Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi
Berrak Ciğeroğlu

3 Freud’un Kuramında Baba İşlevi
Nilüfer Erdem

4 Babanın Alfa İşlevi
Sezai Halifeoğlu

5 Kulisteki Baba: Winnicott ve Yapıtı
Bella Habip

6 “Baba, Kimsin Sen?” Baba İşlevi ve Ötekinin Keşfi
Florence Guignard

7 Baba Cinayeti, Tümgüçlülüğün Ölümünden Doğan Gerçeklik (Freud’un Keşfinden Lacan’ın ve Bion’un Yaklaşımlarına)
Jacques Dufour

8 Hapiste Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Yaratıcı Süreç
Lourdes Villafana Poo

9 Aktarım-Karşıaktarımda Baba İşlevi: Baş Ağrısından Oidipus Nitelikli Yanılsamaya
David Millar

10 Baba İşlevleri, Babalık Hâlleri: Araştırmaların Düşündürdükleri
Güler Okman Fişek

11 “Oğlan Dayıya Kız Halaya...” Aile Dinamikleri ve Nesne İlişkilerinde Dayının Yeri ve Rolü
Yavuz Erten

12 Üremeye Yardımcı Tedaviler Bağlamında Babalık İşlevi
M. Işıl Ertüzün

13 Yeminli Bakireler: Dişilin Reddi ve Baba İşlevi
Melis Tanık Sivri

14 “Çocukluk Çağında Baba Tarafından Korunma İhtiyacının Şiddetine Benzer Şiddette Başka Bir İhtiyaç Tespit Edemiyorum”
Aydan Özdağlar

15 Tartışma
Elif Ülkü Gürışık - Aydan Özdağlar

16 Babalar: Kısıtlayıcı mı Yoksa Özgürleştirici mi? Bana Bir Masal Anlat Baba
Refhan Balkan

17 Otoriteye Susamak: Mario Puzo’nun Baba Adlı Romanı Üzerine
Sibel Mercan

18 Kapanış Konuşması
Sezai Halifeoğlu

Dizin

_

Aydan Özdağlar


Bella Habip


Berrak Ciğeroğlu


David Millar


Elif Ülkü Gürışık


Florence Guignard


Güler Okman Fişek

Prof. Dr. Klinik psikoloji alanındaki doktora çalışmasını 1973’te University of Connecticut’ta tamamladı ve 1977’ye dek ABD’de lisanslı klinik psikolog olarak çalıştı. 1977-2012 arasında çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden Emeritus Profesör olarak emekli olmakla birlikte, kısmi statüde ders vermeye devam ediyor. Fişek 1994’te ülkenin ilk akademik psikolojik hizmet merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu. 2006-2014 arasında Türk Psikologlar Derneği Akademik Akreditasyon Komitesi’nin kurucu başkanlığını yaptı, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) nezdindeki çalışmalarıyla Türkiye’de psikologlar için psikoterapi uzmanlığı sertifikasının edinilmesine öncülük etti. 2010 yılından beri EFPA EuroPsy Psikoterapi Ödüllendirme Komitesi üyesi. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası derneklere üyelikleri bulunuyor. Akademik çalışmaları ve eserleri, kültürel bağlam içinde benlik gelişimi ve aile içi ilişkiler, psikoterapi süreçleri ve kültür konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Psychoanalytic Psychology, Family Process, Studies in Gender and Sexuality gibi uluslararasıdergilerde makaleleri ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap bölümü kaleme almıştır.


Jacques Dufour


Lourdes Villafaña Poo


M. Işıl Ertüzün


Melis Tanık Sivri


Nilüfer Erdem


Refhan Balkan


Sezai Halifeoğlu


Sibel Mercan


Yavuz Erten