İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Baba İşlevi” başlıklı sempozyumda ruhsallığın bilinçli ve bilinçdışı katmanlarında, psikolojik gelişimde ve psikopatolojide somut olarak babanın ve soyut düzeyde baba işlevinin yeri ve rolü çok boyutlu bir şekilde ele alındı. Elinizdeki bu kitap bu sempozyumda sunulan bildirilerin yazılı hale getirilmesiyle ortaya çıktı.

Sunuş
Giriş: Açılış Konuşması
Ayla Yazıcı
Psikanaliz Kuramlarında Babanın Yeri Paneli Açılış Konuşması
Bella Habip
Melanie Klein Kuramında Dişil Konum: Nesne Değişiminden Simgeleştirmeye Giden Yolda Baba İşlevi
Berrak Ciğeroğlu
Freud’un Kuramında Baba İşlevi
Nilüfer Erdem
Babanın Alfa İşlevi
Sezai Halifeoğlu
Kulisteki Baba: Winnicott ve Yapıtı
Bella Habip
“Baba, Kimsin Sen?” Baba İşlevi ve Ötekinin Keşfi
Florence Guignard
Baba Cinayeti, Tümgüçlülüğün Ölümünden Doğan Gerçeklik
(Freud’un Keşfinden Lacan’ın ve Bion’un Yaklaşımlarına)
Jacques Dufour
Hapiste Hayatta Kalma Stratejisi Olarak Yaratıcı Süreç
Lourdes Villafana Poo
Aktarım-Karşıaktarımda Baba İşlevi: Baş Ağrısından Oidipus Nitelikli Yanılsamaya
David Millar
Baba İşlevleri, Babalık Hâlleri: Araştırmaların Düşündürdükleri
Güler Okman Fişek
“Oğlan Dayıya Kız Halaya...” Aile Dinamikleri ve Nesne İlişkilerinde Dayının Yeri ve Rolü
Yavuz Erten
Üremeye Yardımcı Tedaviler Bağlamında Babalık İşlevi
M. Işıl Ertüzün
Yeminli Bakireler: Dişilin Reddi ve Baba İşlevi
Melis Tanık Sivri
“Çocukluk Çağında Baba Tarafından Korunma İhtiyacının Şiddetine Benzer Şiddette Başka Bir İhtiyaç Tespit Edemiyorum”
Aydan Özdağlar
Tartışma
Elif Ülkü Gürışık - Aydan Özdağlar
Babalar: Kısıtlayıcı mı Yoksa Özgürleştirici mi? Bana Bir Masal Anlat Baba
Refhan Balkan
Otoriteye Susamak: Mario Puzo’nun Baba Adlı Romanı Üzerine
Sibel Mercan
Kapanış Konuşması
Sezai Halifeoğlu
Dizin

_