Bu kitap açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Serbest çağrışım insan zihninin nasıl yapılandığını anlamaya yönelik bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemde, sunulan bir kelime veya fikre karşın zihinde canlananların hızlıca söylenmesi istenir. Freud tarafından psikanalitik uygulamaların temel taşı olarak tanımlanmış ve popüler olmuştur. Günümüzde, klinik psikologların yanı sıra özellikle bellek ve dil bilimi alanlarında çalışan psikologlar ile deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, sinirbilim, edebiyat ve reklamcılık alanlarında çalışmalar yapan bilim insanları ve yazarlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu kitap, Türkçe kelimelerin serbest çağrışım norm verilerini genişletmeyi hedefleyen ve tamamlanması üç yıl sürmüş bir norm çalışması üzerinedir. Kelime çağrışımlarına ilave olarak ham verileri düzenlemeye yardımcı olacak kurallar sunulmuştur. Alanda ilk kez derlenen bu kuralların açık bilime katkısı olacağı düşünülmüştür. Elinizdeki kaynak kitap, veri isleme süreçlerinin şeffaflığına, gelecekte üretilecek verilerin tekrarlanabilir olmasına ve dolayısıyla serbest çağrışım yöntemini kullanan araştırmacılar arasında bir tutarlılık sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Serbest çağrışım hakkında bilgi edinmek isteyen ve araştırmalarında kelime özelliklerini kullanan bilim insanlarının faydalanacağı bu kaynak kitap, akademi ve bilim camialarına yönelik tasarlanmıştır.

BİRİNCİ KISIM
1 Giriş
2 Serbest Çağrışım

İKİNCİ KISIM
3 Araştırmanın Yöntemi
4 Veri Analizinde Uygulanan Kurallar
5 Referanslar

ÜÇÜNCÜ KISIM
6 Çağrışım Verileri
7 Özel İsim İçeren Kelimelerin Çağrışım Verileri

_

Ümit Akırmak

Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe ve psikoloji (çift anadal) lisans eğitimlerini, bilişsel, nörobilim ve sosyal psikoloji yüksek lisans ve doktorasını ise University of South Florida’da tamamlamıştır. 2009’dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği’nin genel merkez yönetim kurulunda görev almıştır. Uzmanlık alanı bellek ve bilişsel psikolojidir. Önceden edinilen bilginin anlık hatırlamaya olan etkilerini inceleyen araştırmalarının yanı sıra zaman perspektifi ve psikometri alanlarında da bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Çalışmaları Memory & Cognition ve Personality and Individual Differences gibi uluslararası dergilerde ve Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları
gibi ulusal dergilerde yayımlanmıştır.