Salman Akhtar bu kitapta, kendi deyişiyle “talihsiz, gereksiz, aşırı, patolojik ve dermanı olan acılar”ı ele alıyor ve bu acıların kaynağına inerek, bireylerin kendi içinde acı çekmesine yol açan korku, açgözlülük ve suçluluk ile başkalarının da acı çekmesiyle sonuçlan kandırma, ihanet ve intikam duygularının özgün ve kapsamlı bir analizini, teorik ve klinik tartışmalar üzerinden yapıyor. İnsanın bu altı temel duygusu arasındaki nüansları edebî referanslarla da gösteren yazar, her bir duygunun fenomenolojik, gelişimsel, sosyokültürel ve psikopatolojik boyutlarını da eşsiz biçimde bir araya getirmeyi başarıyor. Kitabın Türkçe baskısına ek olan Pandora’nın Kutusu isimli bölüm ise Gülgün Alptekin’in Salman Akhtar’ın Acının Kaynakları eseri üzerinden anlattığı bir vaka çalışmasını konu ediyor.

 

Giriş

BİRİNCİ KISIM Acı Çekmek
BİRİNCİ BÖLÜM Korku
Korku
Kaygı
Fobi
Fobik Karakter
Korkaklık
Kültürel Bir Parantez
Klinik Sulara Dönüş
Korkuyu Sezmek, Tehlikeyi Değerlendirmek, Sınır Koymak
Klinik Vinyet: 1
Klinik Vinyet: 2
Hastanın Korkusunu Taşımak ve Kapsamak
Klinik Vinyet: 3
Kişinin Kendi Korkusunu Yönetmesi ve Ondan Ders Alması
Klinik Vinyet: 4
Klinik Vinyet: 5
Kapanış Cümleleri

İKİNCİ BÖLÜM Açgözlülük
Niteleyici Özellikler
Birincil Dışavurumlar
İkincil Dışavurumlar
Savunmacı Bozulmalar
Gelişimsel Kökenler
Sosyokültürel Özellikler
Klinik Sulara Dönüş
Hastanın Açgözlülüğü
Klinik Vinyet: 6
Klinik Vinyet: 7
Analistin Açgözlülüğü
Klinik Vinyet: 8
Klinik Vinyet: 9
Klinik Vinyet: 10
Klinik Vinyet: 11
Klinik Vinyet: 12
Klinik Vinyet: 13
Klinik Vinyet: 14
Klinik Vinyet: 15
Kapanış Cümleleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Suçluluk
Tanım
Utanç, Vicdan Azabı ve Pişmanlıkla İlişkisi
Suçluluk ve Utanç
Suçluluk ve Vicdan Azabı
Suçluluk ve Pişmanlık
Suçluluğun Kökenleri
Yok Etme Suçluluğu
Epistemik Suçluluk
Oidipal Suçluluk
Ayrılma Suçluluğu
Tetiklenen Suçluluk
Ödünç Suçluluk
Emanet Suçluluk
Sağ Kalanın Suçluluğu
Suçluluğun Olumsuz Sonuçları
Suçun Yansıtılması
Zalimin Dışsallaştırılması
Istırabın Libidolaştırılması
Suçluluk ve Vicdan Azabının Faydalı Sonuçları
Teknik Çıkarımlar
Suçluluğun Fark Edilmesine Engel Olan Savunmaların Yorumlanması
Suçluluktan Duyulan Mazoşist Hazzın Fark Edilmesine Engel Olan Savunmaların Yorumlanması
Kendini Suçlama Davranışındaki Bilinçdışı Sadizmin Yorumlanması
Suçluluğun Savunma İşlevinin Yorumlanması
Suçluluğun Kaynağındakilerin Yeniden Yapılandırılması
Suçluluğu Taşımaya ve Onunla Baş Etmenin Üretken Yanlarını Bulmaya Yardım
Kapanış Cümleleri

İKİNCİ KISIM Acı Çektirmek
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kandırma
Genel Anlamda Yalan Söylemek Üzerine
Yalan Söyleme Kapasitesinin Gelişimsel Kökenleri
İlgili Psikiyatrik Sendromlar
Kültürün Genelinde Yalan ve Kandırma
Klinik Sulara Dönüş
Kapanış Cümleleri

BEŞİNCİ BÖLÜM İhanet
İhanet Etme Zorlantısı
Klinik Vinyet: 16
İhanet Edilme İhtiyacı
Klinik Vinyet: 17
Tedavide Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Kapanış Cümleleri

ALTINCI BÖLÜM İntikam
Fenomenolojik Özellikler
Psikodinamik Boyutlar
Bir Sentez Girişimi
Teknik Çıkarımlar
Kapanış Cümleleri

TÜRKÇE BASKIYA EK
Pandora'nın Kutusunu Açmak ya da Açmamak
Gülgün Alptekin
Psikanalizin Başlangıç Döneminde Aktarım ve Karşıaktarım Etkileşiminde Kötücül Duyguların Ele Alınmasının Önemi
Analizin İlerleyen Dönemleri
Bir Gün Ayrılma Fikrinin İlk Kez Oluşması
Sonlanmaya Yaklaşırken Aktarım ve Karşıaktarım Etkileşiminde Dönüşümler
Sonlanmaya İşaret Eden Rüyalar
Analizin Sonlanma Dönemi
Sonuç
Bu Kitapta Yer Alan Makalelerin Orijinalleri

Bu değerli kitapta Salman Akhtar bilge bakışlarını korku, açgözlülük, suçluluk, kandırma, aldatma ve intikama çeviriyor. Geniş bir yelpazeye yayılan psikanalitik kuramlardan yaptığı çıkarımlara gelişim araştırmaları, çağdaş sinirbilimin bulgularını, hatta şiir ve edebiyatı katıyor; sonuç da insanın acılarıyla ilgili hem çaylak hem de kıdemli klinisyenlerin ilgisini cezbedecek taze bir fikir sentezi oluyor. Bu eserin usta bir kalemin elinden çıktığı her halinden belli.
Fakhry Davids

Korku, açgözlülük, suçluluk, kandırma, aldatma ve intikamın insanın önüne çıkan asli zorluklardan olduğu net biçimde ortaya koyularak, psikanalistin bunları ifşa etmeye ve yıkıcı amaçlarını çözümlemeye yönelik çabası da klinik malzemeler üzerinden ustaca örneklendiriliyor. Deneyimli klinisyenler için temel metinler arasına girebilecek, psikodinamik psikoterapistlerin tamamı içinse harika bir genel bakış vazifesi görebilecek bu kitap, özenle seçilmiş kapsamlı bir kaynakçayla tamamlanıyor.
Otto Kernberg

Kuramsal, klinik ve eğitim becerilerini kullanan Salman Akhtar, insana acı veren altı unsurun inceliklerini çok farklı açılardan mercek altına alıyor. Kitapta bol miktarda bulunan vaka öykülerinde acının kaynakları olanca açıklığıyla, gerek analist gerekse hasta bakımından resmediliyor. Bir hayli derin, ama bir o kadar da net ve öğretici olan bu metinde akademi, şiir, keskin zekâ ve terapi becerilerinin sık rastlanmayan bir bileşimi ortaya çıkıyor. Acının Kaynakları’nı okumak insana çok şey katan hem entelektüel hem de duygusal bir deneyim.
Ilany Kogan

_

Salman Akhtar

Tıp doktoru, Jefferson Medical College’da psikiyatri profesörü ve Philadelphia Psikanaliz Merkezi’nde eğitim ve süpervizyon analisti. International Journal of Psychoanalysis ve Journal of the American Psychoanalytic Association’ın editör kurulunda yer almıştır. 300’ün üstündeki yayınının arasında şu on beş kitap da yer almaktadır: Broken Structures (1992), Quest for Answers (1995), Inner Torment (1999), Immigration and Identity (1999; Göç ve Kimlik, 2010, Odağ Vakfı), New Clinical Realms (2003), Objects of Our Desire (2005), Regarding Others (2007), Turning Points in Dynamic Psychotherapy (2009), The Damaged Core (2009), Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis (2009), Immigration and Acculturation (2011), Matters of Life and Death (2011), The Book of Emotions (2012), Psychoanalytic Listening (2013), ve Good Stuff (2013). Ayrıca psikiyatri ve psikanaliz alanlarında kırk iki kitabın editörlüğünü veya yardımcı editörlüğünü üstlenmiştir. Dr. Akhtar çok sayıda prestijli konuşma ve ders vermiştir ki bunların sonuncusu Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin 2010 yılında Çin’in Beijing şehrinde gerçekleştirilen Asya kongresindeki açılış konuşmasıdır. Dr. Akhtar Journal of the American Psycho- analytic Association’ın Yılın En İyi Makalesi Ödülü’ne (1995), Margaret Mahler Edebiyat Ödülü’ne (1996), Amerikan Psikanaliz Hekimleri Cemiyeti’nin Sigmund Freud Ödülü’ne (2000), Amerikan Psikanaliz Birliği’nin Edith Sabshin Ödülü’ne (2000), Amerikan Psikanalistler Koleji’nin Laughlin Ödülü’ne (2003), Columbia Üniversitesi’nin Uygulamalı Psikanalize Seçkin Katkılar için Robert Liebert Ödülü’ne (2004), Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Kun Po Soo Ödülü’ne (2004), ülkedeki Psikiyatri Asistanlarına Olağanüstü Eğitmenlik için Irma Bland Ödülü’ne (2005) ve Nancy Roeske Ödülü’ne (2012) layık görülmüştür. Daha yakın zamanda ise Sigourney Ödülü’nü (2013) almıştır ki bu psikanaliz alanındaki en prestijli ödüldür. Dr. Akhtar uluslararası itibara sahip bir konuşmacı ve eğitmendir. Kitapları Almanca, Türkçe ve Romence de dahil olmak üzere çok sayıda dile çevrilmiştir. İlgi alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır ve International Journal of Psychoanalysis’in film değerlendirmeleri editörü olarak görev yapmıştır; hâlihazırda da International Journal of Applied Psychoanalytic Studies’in kitap değerlendirmeleri bölümünün editörlüğünü yürütmektedir. Yedi şiir kitabı yayınlamıştır ve Philadelphia’daki InterAct Theatre Company’de misafir öğretim üyesidir.