Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası siyasetin çekişmeli sahnesinde merkezî bir rol oynamaktadır. Bu gözlemden yola çıkan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Eleştirel Bir Giriş, uluslararası siyasetin bu en önemli kurumunu mercek altına alıyor. Kitap, konseyin global siyasetteki ağırlığını ve güncel olaylara etkisini derinlemesine incelerken, geçici ve daimî üyeler arasındaki etkileşimi, oylama süreçlerini ve kararların uluslararası politika üzerindeki etkilerini de detaylandırıyor. BMGK kararlarının küresel güvenlik, barış ve diplomasi üzerinde nasıl belirleyici bir rol oynadığını akademik titizlikle gözler önüne seriyor. BMGK’yi küresel eşitsizliğin en önemli kaynaklarından ve göstergelerinden biri olarak ele alırken bu eşitsizliğin işleyiş mekanizmalarını da ifşa ediyor. Çarpıcı örneklerle okuma kolaylığı sunarak uluslararası siyasetin işleyişini, ayak oyunlarını ve küçük ülkelerin seslerini duyurma stratejilerini gözler önüne seriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Eleştirel Bir Giriş, ele aldığı kurum özelinde okuru dünya sahnesindeki güç mücadelelerinin arka odalarına davet ediyor ve uluslararası ilişkilerin pratik işleyişine dair birçok detayı gün yüzüne çıkarıyor. Yalnızca akademisyenler ve öğrenciler için değil, uluslararası politikayı derinlemesine anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak.

Şekil ve Tablolar
Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bir Bakış
Birleşmiş Milletlerin Temel Organları
BMGK Nasıl Kuruldu?
BMGK Neden Önemlidir?
Barış İçin Birlik
BMGK Üyeleri
BMGK Kararları

İKİNCİ BÖLÜM Güvenlik Konseyi Üye Seçimleri
Geçici Üyelerin Sayısı Neden Arttı?
Seçim Grupları
Geçici Üyelik Neden Önemlidir?
Geçici Üyelerin Seçim Süreci
Seçim Kazanma Stratejileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BMGK’da Oy Davranışları
Oylar ve Sonuçlar
Geçici Üyelerin Oyları Önemli mi?
Geçici Üyelerin Oy Motivasyonu
Oy Satın Alma
Oylar Neden Satılır?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eleştiriler ve Reform Önerileri
BMGK’ya Yönelik Eleştiriler
BMGK’yı Genişletmek, Vetoyu Kaldırmak
Dünya 5’ten Büyük mü?
Reformun Temel Açmazı

Sonuç
Kaynakça
Dizin

_