Bir Adalet Teorisi, 1971’de yayımlandığında, yazarı John Rawls’u İngilizce konuşulan ülkelerin en ünlü siyasal düşünürü haline getirmişti. Adaletin Gölgesinde: Savaş Sonrası Liberalizm ve Siyasal Felsefeyi Yeniden Şekillendirmek, liberalizmin yükselişi ve Anglo-Amerikan siyaset felsefesi üzerindeki John Rawls etkisi üzerine kapsamlı bir çalışma.

Kitap, liberal siyaset felsefesinin yirminci yüzyılın ikinci yarısında nasıl dönüştüğüne odaklanıyor. Katrina Forrester, adalet, eşitlik, yükümlülük ve devlet üzerine bir fikirler dizisi olarak liberal eşitlikçiliğin, savaş sonrası ABD ve İngiltere’nin siyasi ve ideolojik bağlamında nasıl ortaya çıkıp baskın hale geldiğini gösteriyor. Sivil haklar hareketi ve Vietnam Savaşı’nın ardından Rawls’un Bir Adalet Teorisi, belirli bir tür liberalizmi siyaset felsefesi için gerekli kılmıştı. Forrester, kapsamlı bir arşiv çalışması eşliğinde, yüzyıl ortasında Amerikan devlet karşıtları ve İngiliz eşitlikçileri arasında alevlenen tartışmaların kökenlerini inceleyerek bu liberalizm biçiminin yükselişini ve mirasını ele alıyor. 1960’lı yıllardan başlayarak, adalet, eşitsizlik, sivil itaatsizlik, haklı savaş, küresel ve nesiller arası adalet ile nüfus etiği üzerine çağdaş teorilerin izini sürüyor. Bu yıllarda, siyaset felsefecileri, hem soldaki hem de sağdaki meydan okuma ve alternatiflere cevap ararken bu liberalizmi genişletip geliştirmiş ve yeniden şekillendirmişti. Bu düşünürler, siyaset felsefesinin gidişatını değiştirmede önemli bir rol oynadılar.

Liberalizmin ihtirasına ve sınırlarına dair titiz bir inceleme olan Adaletin Gölgesinde, geç yirminci yüzyılın siyasi düşünce tarihini yeniden yazarken dönemin önde gelen siyaset felsefesi düşünürleri ve katkıları hakkında yeni yorumlar ve bakış açıları getiriyor.

Teşekkür
Önsöz

1 Adaleti Şekillendirmek
2 Yükümlülükler
3 Savaş ve Sorumluluk
4 Yeni Eşitlikçiler
5 Dünyaya Açılmak
6 Gelecek Problemi
7 Yeni Sağ ve Sol
8 Felsefenin Sınırları
9 Sonsöz

Dizin

_

Katrina Forrester

1986’da İngiltere’de doğdu. Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Forrester, doktora derecesini 2013 yılında Cambridge Üniversitesi’nden aldı. 2012-2014 yılları arasında Cambridge’deki St John’s College’da, ardından 2017 yılına kadar Londra Queen Mary Üniversitesi’nde çalıştı. 2019-2020 yıllarında Kongre Kütüphanesi’nden Kluge Bursu aldı. Yirminci yüzyıl ve çağdaş sosyal teori ile siyaset teorisine ilgi duyan bir kuramcı ve tarihçidir. Araştırmaları, özellikle liberalizm tarihi, savaş sonrası ABD ve İngiltere solu; Marksizm, feminizm ve psikanaliz; iklim siyaseti, çalışma ve kapitalizm üzerinedir. Forrester şimdilerde çalışma, muhalefet ve siyasi eyleme dair feminist teoriler üzerine düşünüyor. Sanayisizleşmenin siyaset teorisi olarak sosyalist feminizm üzerine olan kitap projesi; siyasi talepler ve sabotajdan grevlere ve şehir konseylerine kadar, iş, bakım ve devleti dönüştürecek bir dizi anti-kapitalist feminist stratejiyi ele alıyor. Forrester, ayrıca “aile” hakkında Marksist ve psikanalitik yaklaşımlar üzerine de çalışıyor. Makaleleri, American Political Science Review, Historical Journal, Modern Intellectual History, European Journal of Political Theory, Analyze & Kritik, South Atlantic Quarterly, Review of Politics, Climatic Change’de ve derleme kitaplarda yayımlandı. London Review of Books, The New Yorker, Harper’s, The Guardian, The Nation, Dissent, n+1, The New Statesman, Jacobin, Boston Review ve benzeri yayınlarda pornografi, seks işçiliği, gözetleme, mutluluk, gig ekonomisi, mahremiyet, Bob Dylan, Corbynizm, kapitalizm ve liberalizm üzerine yazdı. Nature, Action and the Future: Political Thought and the Environment (Cambridge University Press, 2018) kitabının editörlerindendir. Forrester’ın ilk kitabı, Adaletin Gölgesinde: Savaş Sonrası Liberalizm ve Siyasal Felsefeyi Yeniden Şekillendirmek, Amerikan Tarihçileri Örgütü Merle Curti Ödülü’ne, ABD’nin Entelektüel Tarihi Topluluğu Kitap Ödülü’ne ve Montreal Siyasal Teori Semineri Ödülü’ne layık görüldü.