Randall Stross, kaleme aldığı bu eleştirel Edison biyografisinde, şöhretin zirvesindeki “icadın Napolyon’u”ndan şöyle bahseder: Thomas Alva Edison, elektrik ışığının, elektrik enerjisinin koruyucu azizi, Kablolu Dünya’nın büyükbabası, iPod Ulusu’nun büyük büyükbabasıdır. Düğmeye basan kişidir. Edison’dan öncesi karanlıktır. Edison’dan sonrası medyaya doymuş modernlik.

Doğrusunu söylemek gerekirse pek de öyle değil. Edison, 1878’de fonografın halka açık ilk gösterimiyle başlayan, akkor ışık ve ilk sinema kameralarının geliştirilmesini takip eden ve halkın bir kısmı tarafından neredeyse “istediği her şeyi icat edebilen” bir yarı tanrı olarak resmedilmiştir. Okulda bize öğretilen kahramanlıklarla dolu hayat hikâyesinin sınırlı yönleri vardır, bunların başında da kritik roller oynamış diğer mucitlerin (sadece Edison’un yetenekli asistanlarının değil, yetkin rakiplerinin de) bu hikâyede yer almaması gelir. Menlo Park Büyücüsü’nde Edison’un tüm icatlarının yanında pek de ele alınmayan bir icadından daha bahsedilir: Kendi şöhreti. Edison elbette bir dehaydı. Ancak Stross bu eserinde Edison’un icatlarında asistanlarının ve rakiplerinin katkılarının ne kadar olduğunu ortaya koyarken, başarısızlığını ve insani yanlarını da ele alır.

Kısaltmalar
Teşekkür
Giriş

BİRİNCİ KISIM Başarı 1869-1882
1 Neredeyse Ünlü 1869-1877
2 Menlo Park Büyücüsü Ocak-Nisan 1878
3 Kaçış
4 İlerlemek Ağustos 1878 - Ekim 1879
5 Sahneye Koyma Sanatı Aralık 1879 - Ocak 1881
6 Balıklama Dalma Şubat 1881 - Eylül 1882

İKİNCİ KISIM Sonraki Hayat 1883-1931
7 Yeniden Başlamak
8 Kaybedilen Savaş
9 Eğlence
10 Krallara Layık Bir Ayrıcalık
11 Dostu Ford
12 Bırak Gitsin

Sonsöz
Dizin

_