Vietnam Savaşı karşıtlığıyla başlayan ve tüm dünyaya barış hareketi olarak yayılan 60’lı yıllar, Amerika’nın özgürlükler, kişisel haklar ve ilerleme konusunda tek adres olduğuna dair bir hava da yaymıştı. Dünyanın her yanına güven aşılayan bu atmosfer, gençlerin 70’li ve 80’li yıllarda Amerika’nın neden olduğu sıkıntıları gidermek için yine Amerika’dan bir hareketin başlayacağına ve oradan tüm dünyaya yayılacağı gibi bir inanca bağlanmasına neden oldu. Çünkü seyyahların 1620 yılında Plymouth Kayası’nı keşfiyle başlayan, özel görevlerle yüklü Amerikan Ruhu’nun başaramayacağı pek bir şey yoktu._x000D_
_x000D_
Amerika’da duyulan ayak sesleri Atlantik’in öte yakasındaki Avrupa’da yankılandı ve 60 hareketi Avrupa kıtasındaki yaşamlarda daha farklı izler bıraktı. Avrupa’nın Yeni Çağ’da dünyanın takip ettiği bir merkez olmasının bir nedeni de  Amerika’nın kişisel ve maddi başarıya dayanan rüyasının artık yorulmuş olmasıydı… “Amerikan Ruhu yorulur ve yıpranırken yeni bir Avrupa Rüyası doğuyordu. İnsanlık tarihinin yeni aşamasına çok daha uygun bir rüyaydı; her gün daha da sıkı ağlarla örülen ve küreselleşen dünyaya yakışır bir küresel bilinç vaat ediyordu insanlığa.”_x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
 

 

ESKİ DÜNYADAN YENİ DERSLER

 1. Amerikan Rüyası’nın Yavaş Ölümü
 2. Yeni Fırsatlar Diyarı
 3. Sessiz Ekonomik Mucize

MODERN ÇAĞIN İNŞASI

 1. Mekân, Zaman ve Modernlik
 2. Bireyin Yaratılışı
 3. Özel Mülk İdeolojisinin İcadı
 4. Kapitalist Pazar ile Ulus-Devletin Oluşumu

UFUKTAKİ KÜRESEL ÇAĞ

 1. Küreselleşen Bir Ekonomide Ağ Ticareti
 2. Avrupa “Birleşik Devletleri”
 3. Merkezi Olmayan Yönetim
 4. Sivil Topluma Kur Yapmak
 5. Göçmen Açmazı
 6. Farklılık İçinde Birlik
 7. Barış İçin Savaşmak
 8. İkinci Bir Aydınlanma
 9. Avrupa Rüyası’nı Evrenselleştirmek
_

Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin uluslararası çapta tanınan bir toplum eleştirmeni ve yazardır. Çok satanlar listesine giren The End of Work, The Biotechnology Century (Biyoteknoloji Yüzyılı), The age of Access (Erişim Çağı) ve The Hydrogen Economy isimli kitaplarının her biri on beşten fazla dile çevrilmiştir. Washington D.C.’de bulunan Foundation on Economic Trends’in (Ekonomik Trendler Kuruluşu) başkanıdır. 1994’ten beri Whartan School’un Yönetici Eğitim Programında misafir eğitimci olarak CEO’lara ve üst düzey yöneticilere, bilim ve teknolojideki yeni trendler ve bu trendlerin küresel ekonomi, toplum ve çevre üzerine etkileri hakkında dersler vermektedir. Aynı zamanda, Rifkin birçok ülke yöneticisine ve hükümet yetkilisine danışmanlık yapmaktadır. Rifkin, bu kitabı yazdığı sırada, Avrupa Birliği’nin yönetim kurumlarından biri olan Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Romano Prodi’ye danışmanlık yapmaktaydı. Küresel konulardan bahsettiği köşe yazıları Avrupa’nın önde gelen gazete ve dergilerinde yayımlanmıştır. Rifkin, eşi Carol Grunewald ile birlikte Washington D.C.’de yaşamaktadır.