İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Ayrılık” başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkan bu kitap, psikanaliz literatüründe çok kapsamlı bir yer tutan ayrılık temasını rahimden vazgeçiş ile başlayan ilk ayrılık deneyimiyle, yaşlanmayla yaşamdan ayrılık arasındaki süreci içeren geniş bir yelpazede birçok farklı perspektiften ele alıyor.

“Ayrılık, kavuşmanın hatırınadır ve tam da bu nedenle, doyum evresinin içeriğini zenginleştirerek ayrıştırdığından, gereklidir. Ayrılığın ön plana çıkardığı olumlu yanlar ve olumsuzlar güvenilir bir biçimde sırayla yer değiştirmezse gelişim de olamaz; olsa olsa, sonsuz bir ayrışmamış birlik olur ki bu da, ölüme uzanan bir entropi anlamı taşır.” – Chris Joannidis

“Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum ayrılık ve kayıpla ilgili meselelerimizi sürekli canlı tutuyor. İnsanlar ölüyor, özgürlüklerini kaybediyorlar, evler, şehirler yok oluyor, güvende olduğumuza dair hissimizi yitiriyoruz; bir zamanlar içinde yaşadığımız toplumu tanımlayan değerler, imgeler bozuluyor ya da yok oluyor. Bireysel ve grup kimliklerimiz bir kayıp tehdidi altında. Geleceği düşünmek, hayal etmek zorlaşıyor, kaygılanıyoruz. Kısacası ezici bir kayıp yaşantısının içine düşmüş gibiyiz. Ayrılmak ve yasını tutmak zorunda kaldığımız o kadar çok şey var ki…” – Pınar Limnili Özeren

“Bebekte hem yoğun bir güzellik algısı hem de tekinsizlik duyguları uyandıran anne bedeninden sağlıklı bir şekilde ayrışamamanın toplumsal alanda ne gibi sonuçları olabilir? Örneğin dünyada ve ülkemizde kadın bedenine yönelik gitgide artan tahammülsüzlüğü, sınırlandırmaları ve şiddeti bu bağlamda ele alabilir miyiz? Bu tarz tutum ve davranışları, iğdiş edilme tehdidine karsı dişili reddeden toplumların anne bedeniyle karşılaşmanın yarattığı çalkantı ve bunun tetiklediği erken kaygılarla başa çıkmak için başvurduğu savunmacı yöntemler olarak düşünmemizi öneriyorum.” – Melis Tanık Sivri

Derleyen ve Yazarlar
Derleyenin Önsözü

1 Açılış Konuşması
Gülgün Alptekin

2 Pazartesi Kabuğu
Aslı Kuruoğlu

3 Ayrılmak ve Bir Olmak: Göründüğünden de Karmaşık Bir Konu
Türkay Demir

4 John Bowlby’nin Bağlanma, Ayrılık ve Kayıp Üzerine Çalışmaları
Yeşim Korkut

5 Ayrılığın Üçgenselliği
Chris Joannidis

6 Frankensteinlar ve Canavarları: Dışımızda ve İçimizde
Özden Terbaş

7 “Bram Stoker’dan Drakula” Filmi ve Vampir Metaforu Üzerine Bazı Düşünceler
Mine Özmen

8 Anne Bedeniyle “Çalkantılı” Karşılaşma: Anne Bedeninden “Çalkantılı” Ayrılık
Melis Tanık Sivri

9 Yaşlılıkla Cenkleşme, Yaşamdan Ayrılık
Nilüfer Erdem

10 Odada Tek Başına
Meral Erten

11 Doğadan Ayrılık: Rizomlar Gibi...
Nesli Keskinöz Bilen

12 Gülhane Parkı’nda Bir Ceviz Ağacı: Göç ve Ayrılığa Dair, (A)ğaç İmgesi
Gökhan Oral

13 Bir Ayrılamama Patolojisi: Ensest ve Ensestsi, P.C. Racamier’nin Yapıtı Üzerine
Bella Habip

14 “İtiraf” Filmi Üzerine Psikanalitik Düşünceler
Andrea Sabbadini

15 İlk Ayrılık: Rahim Üzerine
Gülgün Alptekin

16 Kapanış Konuşması
Pınar Limnili Özeren

17 Kapanış Konuşması
Ümit Eren Yurtsever

Dizin

_

Andrea Sabbadini

Andrea Sabbadini, British Psychoanalytical Society üyesi ve eski yayın yönetmeni. Londra’da özel muayenehanesinde çalışıyor; Freud Müzesi’nin mütevelli üyesi, Psikanaliz ve Kültür üzerine IPA [International Psychoanalytical Association] komisyonu üyesi ve Avrupa Psikanalitik Film Festivali yöneticisi. Kitaplarından bazıları: Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac, 2014); Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge, 2014)[Hareketli İmgeler: Film Üzerine Psikanalitik Yansımalar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016].


Aslı Kuruoğlu


Bella Habip


Chris Joannidis

Psikiyatr, Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi ve Yunan Psikanaliz Cemiyetine bağlı eğitim analistidir. İstanbul Rum Cemaati mensubu olan Chris Joannidis 1953’te Beyoğlu’nda doğmuştur. Robert Kolej Lise bölümünden mezun olduktan sonra tıp eğitimi için ABD’ye göç etmiştir. Uzun süre İngiltere’de kaldıktan sonra 2004 senesinde Yunanistan’a taşınmıştır ve halen orada yaşamaktadır. Tavistock Psikoterapistler Cemiyeti ve Londra Grup-Analizi Cemiyeti üyesidir. Psike İstanbul psikanalist adaylarının Uluslararası Psikanaliz Birliğine (IPA) bağlı eğitim programında eğitimci ve süpervizördür.


Deniz Arduman Kırcalı


Gökhan Oral


Gülgün Alptekin


Melis Tanık Sivri


Meral Erten


Mine Özmen


Nesli Keskinöz Bilen


Nilüfer Erdem


Özden Terbaş

Psikanalist ve psikiyatr. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) ve İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araş- tırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) üyesidir. İstanbul’da serbest çalışmaktadır. Halen Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı yayın kurulu üyesidir ve Uluslararası Psikanaliz Birliği-Psike İstanbul bünyesinde psikanalist adaylarına verilen eğitim programında eğitimcidir. Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı (2012) ve Sinema ve Psikanaliz 2: Kayıp ve Zaman (2015) isimli derleme kitaplarla, Andrea Sabbadini’nin Hareketli İmgeler: Filmler Üzerine Psikanalitik Yansımalar (2016) ismiyle Türkçeye çevrilen kitabının editörüdür.


Pınar Limnili Özeren


Türkay Demir

Çocuk ve ergen psikiyatrıdır ve Psike İstanbul Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu ve Uluslararası Psikanaliz Birliği denetiminde psikanaliz eğitimini sürdürmektedir. 1963 yılında İzmir’de doğmuştur. İstanbul Vefa Lisesi’nden 1980, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini yine İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanıdır.


Ümit Eren Yurtsever


Yeşim Korkut