Bu kitap Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) bünyesinde 2003-2010 yılları arasında gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin yazılı nmetinlerinden ve ses kayıtlarından derlenerek hazırlandı. Kitapta düşünceleri incelenen ustalar ise Sigmund Freud, Serge Viderman, Anna Freud ve Hanna Segal’dir. Çalışma, çoğu makaleye eşlik eden vaka örneklerinin yanısıra edebiyat ve resim sanatından örnekleri de tartışarak uygulamalı psikanaliz alanında özgün yorumlar içeriyor.

GİRİŞ Psike İstanbul Psikanaliz Konferansları ve Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin Yüzüncü Yılı
Bella Habip

BİRİNCİ BÖLÜM Bir Düşünce Bir Usta

1 “Cinsellik Üzerine Üç Deneme”den Bir Asır Sonra Günümüzde Nevroz ve Oidipus Karmaşası (Bugünün Batı Toplumunda Psikanalist ve Çocuk)
Florence Guignard

2 Serge Viderman ve Psikanalizde Tarih Konusu
Roger Perron

3 “Düşünce Net Olduğunda Kelimeler de Net Olur: Anna Freud ve Temsili Dünya Üzerine Düşünceler
Maurice Apprey

4 Hanna Segal’e Göre Yaratıcılık ve Simgesellik
Jean-Michel Quinodoz

İKİNCİ BÖLÜM Konferanslar
1 Yetişkin Psikanalizi Dinamiklerinde Otistik Kuşatmalar
Bianca Lechevalier

2 Travma ve Bilge Bebek
Benjamin Kilborne

3 Rüya: Bedenle Ruhun Bütünleşmesinin Faili ve Şahidi
Olivier Bonard

4 Gündelik Klinik Uygulamalar Tarafından Sınanan Tarafsızlık
Marie-France Dispaux

5 Aşk Kaygısı ve “Oidipus-Karşıtı Durum”: Felaket Getiren Değişim İhtimalinin Yarattığı Ruhsal Dehşet Üzerine
Heinrich von Kleist’in Penthesileia’sının Psikanalitik İncelemesi ve Bir Klinik Vaka
Angela Mauss-Hanke

6 “İki Köşeli Üçgen” ve Oidipus-Karşıtı Durum
Yavuz Erten

Dizin

_