Ray Huang’ın (1918-2000) bu eseri, okura farklı bir tarihsel perspektif sunuyor. Xian kentinin lös topraklarının, Çin birliği üzerindeki etkilerini analiz ederek kitaba başlayan yazar, coğrafi koşulları, iklim şartlarını, tarihi eserleri ve süreklilikleri tespit ederek, 2132 seneyi bir bütün olarak ele alma imkânı sunuyor. Kitap bir makro tarih çalışması olduğundan ayrıntılara yer verilmeden olaylar genel hatları ile Çin tarihinin kırılma noktalarına temas ederek aktarılıyor.

Haritalar ve Kronolojik Tablolar
Çevirmenin Önsözü

1 Şian Kenti ve Lös Toprakları

2 İkinci Ermiş ve Birinci İmparator

3 Toprak, Rüzgâr ve Su

4 Çömlekten Ordunun Arkasında

5 Birinci İmparatorluk: İlk Emsaller

6 Savaşçı Derebeyi Kesilen Edebiyatçılar

7 Uzun Parçalanma (Fetret) Dönemi

8 Ülkenin Tarihsel Bütünlüüünün Bozulması

9 Birliğe Doğru

10 İkinci İmparatorluk: Gerçekleşmeyen Atılım

11 Kuzey Song Hanedanı: Cesur Bir Girişim

12 Batı Gölü ve Güney Song

13 Moğollar Ara Dönemi

14 İçe Dönük ve Rekabetten Kaçan Bir Devlet: Ming

15 Son Dönem Ming Hanedanı

16 Mançuların Rolü

17 Yıl 1800: Durup Düşünmek İçin Uygun Bir Nokta

18 Afyon Savaşı’ndan “Kendini Güçlendirme” Hareketine

19 “Yüz Günler”, Cumhuriyet ve Dört Mayıs

20 Günümüzde Çin ve Dünyadaki Yeri

21 Tayvan, Hong Kong ve Makao
Kapanan Yüzyıl - Bazı Gözlemler
Kısa Bir Bibliyografya Notu
Dizin

Ray Huang'ın çalışmasını özgün kılan unsurlardan biri de 20. yüzyıl Çin'i ile 17. yüzyıl İngiltere'si arasında olduğunu iddia ettiği benzerlik. Çünkü yazara göre, Batı Avrupa'da kapitalizm prototipinin doğuş ve yükselişinin tarihi, bugünkü Çin'i anlamak için ipuçları veriyor.

http://turkish.china.com/culture/health/610/20140722/106754.html

_

Ray Huang

Ray Huang (1918-2000), İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Milliyetçi Çin Ordusu’nda küçük rütbeli bir subay olarak hizmet etti. Tarih doktorasını University of Michigan’da yaptıktan sonra, 16 yıl çeşitli Amerikan üniversitelerinde ders verdi. Birçok yayını olan Ray Huang, The Cambridge History of China adlı eserin yazarları arasındadır. 1587, A Year of No Significance adlı kitabı beş dilde yayınlandı ve “American Book Award” ödülüne aday gösterildi.