Bu kitap Çocuk ve Ergen ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara Freud’dan bu yana kullanılan psikoterapi tekniklerinin yanı sıra günümüzün araştırmalarla desteklenmiş bilgilerini çok kapsamlı olarak sunmaktadır. İki-kişilik ilişkisel psikodinamik teorinin yakın zamandaki katkılarını gözden geçirerek, ayrıntılı vaka örnekleri üzerinden teorinin çocuk ve ergen psikoterapisinde nasıl uygulandığını gösteren kitabın bütüncül ve modern teorileri dikkate alan yaklaşımı, uzmanların çok sıklıkla başvurabileceği değerli bir eser olmasını sağlamaktadır.

1 Giriş
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapinin Savunması: Nörogelişimsel Temellere Dayanan Bir Tedavi Yaklaşımı
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojiye Giriş
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Bağlamı ve Temel Kavramlar
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Sınırlılıkları
Bu Kitap Nasıl Kullanılmalı?

2 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji
Çocuk ve Ergenler ile Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapilerde Geleneksel Bir-Kişilik Modelin Tarihsel Arka Planı
Freud ve Klasik Psikanalitik Teoriler
Sigmund Freud (1856-1939): Dürtü Kuramı
Psikanalizdeki İlk Çocuk: Küçük Hans
İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Küçük Hans
Freud’un Çalışma Arkadaşları
William Stekel (1868-1940)
Carl Gustav Jung (1875-1961)
Hermine von Hug-Hellmuth (1871-1924)
Berta Bornstein (1899-1971)
Ego Psikolojisi
Anna Freud (1895-1982)
Heinz Hartmann (1894-1970): Özerk Ego İşlevleri
Erik Erikson (1902-1994): Psikososyal Gelişim Teorisi
İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Ego Psikolojisi
Nesne İlişkileri Kuramı
Melanie Klein (1882-1960)
Donald Winnicott (1896-1971)
Margaret Mahler (1897-1985)
Peter Blos (1904-1997): Ergenlikteki İkinci Bireyleşme Süreci
Çocuklarda ve Ergenlerde Kişilik Bozuklukları
Paulina Kernberg (1935-2006)
Efrain Bleiberg (1951-)
İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Nesne İlişkileri
Kendilik Psikolojisi
Heinz Kohut (1913-1981)
Anna Ornstein (1927-)
İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Kendilik Psikolojisi
Özet

3 Çocuk ve Ergenlerle Çalışan İlişkisel Psikoterapistler İçin İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji
İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji
Yeni Paradigmanın Savunması
Yetişkinler ile İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımının Tarihsel Arka Planı
Freud’a Muhalif Olan Çalışma Arkadaşları
Sándor Ferenczi (1873-1933)
William Stekel (1868-1940)
Ian Suttie (1898-1935)
İngiliz İlişkisel Akım Teorisyenleri
Charles Rycroft (1914-1998)
Jeremy Holmes (1943-)
Amerikalı İlişkisel Akım Teorisyenleri
Harry Stack Sullivan (1892-1949)
Jay Greenberg (1933-) ve Stephen Mitchell (1946-2000)
Paul Wachtel (1940-)
Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımının Tarihsel Arka Planı
Amerikalı İki-Kişilik İlişkisel Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri
James Anthony (1916-)
Neil Altman (1946-)
Diğer İki-Kişilik İlişkisel Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Sürecinin Temel İlkeleri
İki-Kişilik İlişkisel Deneyimler Bağlamsaldır
Kaygıyı Tetikleyen Çevresel Gerçeklikler
Kaygıyı Örtük Yollarla Tetikleyen Kişilerarası Etkileşimler
Hasta Farkında Olmadan ve Örtük Bir BiçimdePsikoterapisti Kendisine Bağlamsal Olarak Tanıdık Gelen Bir İlişki Örüntüsüne Dahil Etmeye Çalışır
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Belirsizlik
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapistin Kaygısı
İki-Kişilik İlişkisel Modelin Eleştirisi
Özet

4 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Öncüleri
Gelişimsel Psikoloji Alanındaki Araştırmacılar
René Spitz (1887-1974)
Robert Emde (1935-)
Daniel Stern (1934-2012)
Boston Değişim Süreci Çalışma Grubu (BDSÇG)
L. Alan Sroufe (1941-)
Edward Tronick (1942-)
Andrew Meltzoff (1950-)
Colwyn Trevarthen (1931-)
Peter Fonagy (1952-)
Gelişimsel Psikoloji Alanındaki Sentezleyici İsimler
Allan Schore (1943-)
Daniel Siegel (1957-)
Gelişim Teorisi ve Teorisyenleri
Bağlanma Kuramı
John Bowlby (1907-1990)
Mary Ainsworth (1913-1999)
Mary Main (1943-)
Lev Vygotsky (1896-1934)
Evlat Edinme Politikaları
Mizaç Teorisyenleri
Özet

5 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Temel Kavramlar
Anlam Yaratma Süreçleri
Duygulanımsal Uyumlanma
Duygusal Ulaşılabilirlik ve Sosyal Referans Alma
Mizaç
Bağlanmanın İçsel Çalışma Modelleri (BİÇM)
Bağlanma Örüntüleri: Güvenli, Güvensiz-İkircikli/Kaygılı, Güvensiz-Kaçıngan/Kayıtsız ve Güvensiz-Düzensiz
Güvenli Bağlanma
Güvensiz-İkircikli/Kaygılı Bağlanma
Güvensiz-Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma
Güvensiz-Düzensiz Bağlanma
Bağlanmanın Bağlamsal Doğası
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Temel İlkeleri: Örtük İlişkisel Bilgi ve Öznelliklerarasılık
Örtük İlişkisel Bilgi
Öznelliklerarasılık
Gerçek İlişki, İçinde-Bulunulan-Anlar, Şimdi-Anları ve Buluşma Anları
Gerçek İlişki
İçinde-Bulunulan-An, Şimdi-Anları ve Buluşma Anı
Belirsiz Niyetler ve Öngörülemezlik
Zihinselleştirme ve Öznelliklerarasılık
Onarıcı Duygusal Deneyim
Temel Kavramlar: İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi Açısından Anlamları
Andrew: Güvenli Bağlanmış Bir Çocuk
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları
Bonnie: İkircikli/Kaygılı Bağlanma Tarzına SahipBir Çocuk
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları
Carlos: Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma Tarzına Sahip Bir Çocuk
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları
Daniella: Düzensiz Bir Çevrede Büyüyen Bir Çocuk
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları
Özet

6 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji Kavramlarının Çözümlemesi
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapinin Tarihsel Bağlamı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojinin Klinik Açıdan Önemli Kavramları: İki-Kişilik İlişkisel Perspektif
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geleneksel Bilinçdışı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Bilinçdışı
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bilinçdışı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Dürtü Kuramı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Dürtüler
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Dürtüler
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İd
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide İd
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İd
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ego
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ego
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ego
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Süperego
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Süperego
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Süperego
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Oedipus Kompleksi
Freud’un Oedipus Kompleksi
Jung’un Elektra Kompleksi
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Oedipus ve Elektra Kompleksleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Gizil Dönem
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Gizil Dönem
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Gizil Dönem
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ergenlik
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ergenlik
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ergenlik
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Savunma Mekanizmaları
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Savunma Mekanizmaları
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Savunma Mekanizmaları
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Nesne ilişkileri Kuramı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Nesne ilişkileri Kuramı
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Nesne İlişkileri Kuramı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geçiş Nesneleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Geçiş Nesneleri
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geçiş Nesneleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Yaygın Olarak Atıfta Bulunulan Savunma Mekanizmalarının Bir Revizyonu: İki-Kişilik İlişkisel Görüş
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide İçe-Atma, Yansıtma ve Yansıtmalı Özdeşim
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İçe-Atma, Yansıtma ve Yansıtmalı Özdeşim
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Düşlem
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Düşlem
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Düşlem
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bölme
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Bölme
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bölme
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Saldırganla Özdeşim
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Saldırganla Özdeşim
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Saldırganla Özdeşim
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tedavinin Hedefleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Tedavinin Hedefleri
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tedavinin Hedefleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tarafsızlık İlkesi
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Tarafsızlık İlkesi
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tarafsızlık İlkesi
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Aktarım
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Aktarım
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Aktarım
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Direnç
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Direnç
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Direnç
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Yorumlar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Yorumlar
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Yorumlar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Rüyalar ve Parapraksiler
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Rüyalar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Parapraksiler (Dil Sürçmeleri)
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Rüyalar
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Parapraksiler (Dil Sürçmeleri)
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Karşı-Aktarım
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Karşı-Aktarım
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Sınırlar ve Kendini-Açma
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Sınırlar
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Kendini-Açma
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Sınırlar
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Kendini-Açma
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psikofarmakoloji
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Psikofarmakoloji
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psikofarmakoloji
Diğer Psikoterapi Çeşitleri
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Divan Kullanımı
Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Peri Masalları
Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Peri Masalları
İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Peri Masalları
Özet

7 Öznelliklerarasılığın Nörogelişimsel ve Nörofonksiyonel Temelleri
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Nörofonksiyonel ve Nöroyapısal Bir Çerçevede Ele Alınmasının Temeli Olarak Gelişimsel Psikoloji
Gelişimin Temel İlkeleri
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Nörobiyolojisi
Nörogelişime Genel Bir Bakış
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Nöral Ağlar ve Yapılar
Anterior Singulat Korteks
Medial Prefrontal Korteks
Amigdala
Olağan Durum Ağları
Ayna Nöron Sistemi ve Fonksiyonel Nörofizyolojisi
Genetik ve İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi
Nörokimya ve İki-Kişilik İlişkisel Süreçler
Mizacın Nöroyapısal ve Nörofonksiyonel Temelleri
Örtük İlişkisel Bilginin Nöral Devreleri
Reflektif İşlevlerin Sinirbilimi

8 Hepsinin Birleşimi: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’ninDört Temel Yapı Taşı
Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin (ÇDG) Geleneksel Değerlendirme Görüşmesi ile Kıyaslanması
Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’ne (ÇDG) Genel Bir Bakış
Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi
Klinisyenin Güvenli Bir Ortam Sağlaması
Hastaya, Ebeveynlerine veya Bakım Verenlerine Canlılıkla Yaklaşmak
İttifak: Karşılıklı Merak İçin Uyumluluk Düzeyi
Klinisyenin Açık Zihinsel Tutumu
Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin Dört Temel Yapı Taşı
Mizaç
Thomas ve Ark.’dan (1970) Derlenen Mizaç Özellikleri
Mizaç Tipleri
Kolay ya da Esnek Mizaç Tipi
Yavaş Isınan Mizaç Tipi
Zor ya da Alıngan Mizaç Tipi
Karışık Mizaç Tipi
Biliş
Bilişsel Zayıflıklar ve Öğrenme Bozuklukları
ÇDG’de Biliş ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Anneler Günü Sohbeti
Super Bowl Sohbeti
Görsel-Uzamsal Becerilerin Değerlendirilmesi
Bilişsel Esnekliğin Değerlendirilmesi (Faillik Duyumu, Zihin Kuramı)
Ergenlerde Bilişsel Esneklik
Ergenlerde Bilişsel Esnekliğin Kısaca Değerlendirilmesi
Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bilişsel Esneklik
Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bilişsel Esnekliğin Kısaca Değerlendirilmesi
Bağlanmanın İçsel Çalışma Modelleri (BİÇM)
Güvenli Bağlanma
İkircikli/Kaygılı Bağlanma
Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma
Düzensiz Bağlanma
Duygusal Ulaşılabilirlik ve Molalar
Hepsinin Birleşimi: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin Dört Temel Yapı Taşı
Görüşmenin Başlangıcı
Hastanın, Ebeveynlerinin ya da Bakım Verenlerinin Dışsal Özelliklerine Dikkat Gösterme
Diğer Yaklaşımlar
Tanısal Formülasyon ve Tedavi Planı
Tanısal Formülasyon
Çocuk ve Ergen Psikiyatrı ya da Klinisyeninin Formülasyonu Paylaşması
Tedavinin Planlanması
Psikoterapiler
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
Bilişsel ve Davranışçı Terapiler
Psikoterapiye Uygunluk Kriterleri
Bilişsel Testlerin Uygulanması
Bilişsel Testlerin Uygulanmasını Gerektiren Durumlar
Farmakolojik Müdahaleler
Farmakolojik Müdahaleye Uygunluk Kriterleri

9 Çerçeveyi Belirlemek
Psikoterapistten Ne Beklemeli?
“Çerçeveyi Belirlemek”: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi (ÇDG)
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide “Çerçeveyi Belirlemek”
Tedavi İçin Onam
Tedavinin Hedefleri
Ebeveynlerle Çalışmak
Zaman
Hizmet Bedeli
Ödeme Yapan Üçüncü Taraflar
Ofis
Bekleme Odası
Gizlilik (SSTSY)
İletişim
Ofis Kuralları
Video Kaydı İçin Onam
Elektronik Aletlerin Kullanımı
Telepsikiyatri
Ev ve Okul Ziyaretleri
İlaç Tedavisinin Kullanılması
Hastalık Geçmişi
Özel Durumlar
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Elçi Olarak Aileler
Özet

10 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocukları
Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocuklarıyla Psikodinamik Psikoterapi
Adam
Mevcut Hastalık Öyküsü
Geçmiş Sağlık Öyküsü
Geçmiş Aile Öyküsü
Adam’ın Çocuk Psikiyatrı ile İlk Randevusu
Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek: Gelişimsel Süreçleri Göz Önünde Bulunduran Ruhsal Durum Taraması
ÇDG’nin Kullanılmasının Ardından Çağdaş Vaka Formülasyonu
Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması
Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocuklarıylaİki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar
Kendini-Açmaların Zamanlamasını Yapmak
Ebeveynlerle Öznelliklerarası Bir Şekilde Çalışmak
Gitmesine İzin Verme
İzlem
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapideki İkilemler

11 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: İlkokul Çağı Çocukluğu
İlkokul Çağındaki Çocuklarla Psikodinamik Psikoterapi
Heather
Mevcut Hastalık Öyküsü
Geçmiş ve Aile Öyküsü
Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması
İlkokul Çağındaki Çocuklarla İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek
Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar
Aynı Seansın İlerleyen Zamanlarında
İki Ay Sonra
Kendini-Açmaları Zamanlamak
Ebeveynlerle Öznelliklerarası Şekilde Çalışmak
Gitmesine İzin Verme
Son Seans
Özet

12 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Ortaokul Çağı Gençliği
Ortaokul Çağı Gençliğiyle Psikodinamik Psikoterapi
Charlie
Mevcut Hastalık Öyküsü
Geçmiş Öyküsü
Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması
Ortaokul Çağı Gençliğiyle İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek
Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar
Sonraki Seans
Kendini-Açmaları Zamanlamak
Geleneksel Bir-Kişilik Model
Ebeveynlerle Öznelliklerarası Olarak Çalışmak
Haftalar Sonra İzleyen Seans
İki Ay Sonra
Gitmesine İzin Verme
İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapideki İkilemler

13 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Lise Çağındaki Ergenler
Lise Çağındaki Ergenlerle Psikodinamik Psikoterapi
Michelle
Mevcut Hastalık Öyküsü
Geçmiş ve Aile Öyküsü
Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması
Lise Çağındaki Ergenlerle İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi
Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek
Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar
Aynı Seansa Dönüş
Seansta Daha Sonra
Tedavide Daha Sonraki Seans
Kendini-Açmaları Zamanlamak
Ebeveynlerle Öznelliklerarası Olarak Çalışmak
Gitmesine İzin Verme
Dipnot
Özet

14 Süpervizyon
Psikoterapinin Tarihsel Zemini ve Temel Psikoterapi Yeterlikleri
Temel Bir Yeterlik Olarak Psikoterapi Süpervizyonu
Süpervizör Olmak
Süpervizyon: Geleneksel Bir-Kişilik Bir Modelden İki-Kişilik İlişkisel Bir Modele
Geleneksel Bir-Kişilik Bir Modelde Süpervizyon
Geleneksel Bir-Kişilik Yaklaşım Süpervizyonuna Yöneltilen Eleştiriler
İki-Kişilik İlişkisel Model ve Süpervizyonla İlişkisi
İki-Kişilik İlişkisel Süpervizör
İlişkisel Süpervizör İçin Hedefler
İki-Kişilik İlişkisel Bir Süpervizyon Yaklaşımının Sınırları
İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Vaka Kavramsallaştırması
İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Süpervizyon Alan Kişi
İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Öznelliklerarasılığı Kullanmak
Süpervizyonda Yalan Söyleme: İki-Kişilik İlişkisel Bir Yaklaşım
Süpervizyonda Kendiliğindenlik
Süpervizyonda Video Kayıtlarının Kullanımı
İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi Süpervizyonu Üzerine Son Düşünceler

Ekler
Ek A: GelişimselKilometre Taşları
Ek B: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi Vaka Formülasyon Aracı
Türkçe-İngilizce Sözlük
İngilizce-Türkçe Sözlük
İsim Dizini
Genel Dizin

_

Ernest V. Pedapati

Dr. Pedapati, Cincinnati Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmakta, ayrıca Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde psikiyatri, nöroloji ve pediatri alanlarında görev almaktadır. Tıp eğitimini Massachusetts Üniversitesi’nde tamamlamıştır. “Triple Board [Üçlü Uzmanlık]” olarak adlandırılan ihtisasını, pediatri, yetişkin psikiyatrisi ve çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarında bütünleşik bir uzmanlık eğitimi sunan Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde tamamlamıştır. Amerikan Pediatri Komisyonu tarafından onaylı çocuk psikiyatristidir. Dr. Pedapati, otizm ve gelişim bozuklukları konularında yoğun olarak hem klinik hem de deneysel çalışmalar yürütmektedir. Mesleğe başlangıç aşamasındaki hekim biliminsanlarının kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan kurumsal Proctor Bursu’nu almaya hak kazanmıştır. Halen Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri Departmanı’nda çocuk psikiyatrisi alanında danışman olarak görev yapmaktadır. Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi Otizm Araştırma Grubu’nun üyesidir. Sosyal bozukluklar ve tekrarlayıcı davranışlar sergileyen çocuklar ile klinik çalışmalar ve temel psikoloji araştırmaları yürütmektedir. Ayrıca, transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) yöntemini kullanarak nöropsikiyatrik rahatsızlıkların nörofizyolojisi üzerine çalışan disiplinlerarası bir araştırma grubuna dahildir.


Jeffrey R. Strawn

Dr. Strawn, lisans eğitimini Kentucky Üniversitesi biyoloji bölümünde almış ve genel psikiyatri uzmanlığını Cincinnati Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Genel psikiyatri uzmanlığının ardından, Cincinnatti Çocuk Hastanesi’nde çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında ihtisas yapmıştır. Dr. Strawn, günümüzde, Cincinnati Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde psikiyatri ve pediatri alanlarında yardımcı doçent doktor olarak görev almaktadır ve Cincinnati Üniversitesi Pediatrik Kaygı Bozuklukları Kliniği’nin direktörüdür. Klinik çalışmalarında çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarının psikofarmakolojik ve psikoterapötik tedavilerine odaklanmanın yanı sıra fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle bu bozuklukların altında yatan nöral devreleri ortaya çıkartmak amacıyla araştırmalar yürütmektedir. Bunlara ek olarak, duygudurum ve kaygı bozukluklarına sahip gençler için geliştirilen yenilikçi tedavi yöntemlerinin test edilmesi alanında aktif olarak çalışmaktadır. Dr. Strawn, 75’in üzerinde makale ve kitap bölümü yazmış ve yaptığı araştırmalar, Amerikan Psikiyatri Birliği ve Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi’ni de içerisine alan çeşitli örgütler tarafından tanınmıştır. Öğretmeyi sever ve Cincinnati Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde tıp öğrencilerine, genel psikiyatri uzmanlığını alan öğrencilere ve çocuk ve ergen psikiyatrisi ihtisası yapan doktorlara, yetişkin ve pediatrik kaygı bozukluklarının tedavisi ile ergen psikoterapisi konularının öğretilmesine aktif olarak katkı sağlamaktadır.


Sergio V. Delgado

Dr. Delgado, Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde ve Cincinnati Üniversitesi’nde Psikiyatri, Pediatri ve Psikanaliz profesörüdür. Nuevo Leon Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karl Menninger Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi programları mezunudur. Aynı zamanda, eğitimini Topeka Psikanaliz Enstitüsü’nde yetişkin ve çocuk psikanalizinde eğitim ve süpervizyon analisti olarak tamamlamıştır. Dr. Delgado, halen Cincinnati Psikanaliz Enstitüsü’nde yetişkin ve çocuk eğitim ve süpervizyon analistidir. Hastaların tedavisinde bireysel psikoterapi, aile psikoterapisi ve psikofarmakolojik müdahalelerin bütünleştirilmesinin güçlü bir savunucusudur. Dr. Delgado, öğrenme bozukluklarının tanı ve tedavisi, ergenlerde psikolojik gelişim ve öznelliklerarası tabanlı müdahaleler ve gençlerle yapılan çalışmalarda psikofarmakolojik ve psikoterapötik tedavilerin bütünleştirilmesi konularında birçok makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Dr. Delgado, ileri ilişkisel psikoterapi programının [relational advanced psychotherapy program – RAPP) kurucusu ve direktörüdür.