Mustafa Aksakal’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun neden ve nasıl Birinci Dünya Savaşı’na girdiğine dair çalışması, Osmanlı liderlerinin 1914 yılında imparatorluğu parçalanmaktan ve yabancı idare altına girmekten kurtaracağına inandıkları tek seçimi yaptıklarını ikna edici bir şekilde ortaya konuyor. Çok çeşitli kaynakların eleştirel ve yaratıcı bir şekilde analiz edildiği kitapta, İstanbul’un büyük bir güçle ittifak aramasını sağlayan zemini hazırlayan 1912-13 Balkan Savaşı sonrasındaki entelektüel iklime de ışık tutuluyor.

GİRİŞ Emperyalizm Çağında Egemenlik Peşinde Koşmak

BİRİNCİ BÖLÜM Balkan Savaşları Sonrası Entelektüel ve Duygusal Hava
Osmanlı İmparatorluğu ve Emperyal Düzen
Milli Mücadele ve Toplumun Seferber Edilmesi

İKİNCİ BÖLÜM Yunanistan’la Savaşa Girmek mi?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uluslararası Düzen ve Osmanlı İmparatorluğu
Almanya’nın Rolü
Rusya’nın Doğu Anadolu’yla İlgili Reform Planı
Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlılar
Alman Askeri Heyeti
Rusya’nın Meydan Okuması ve Osmanlı’nın Cevabı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Büyük Bir Fırsat Olarak Büyük Savaş: Osmanlı’da Temmuz Krizi
Temmuz Krizi Sırasında Alman-Osmanlı İttifak Görüşmeleri
Alman-Osmanlı İttifakının İmzalanması, 2 Ağustos 1914
İttifak ve Seferberlik
SMS Goeben ile SMS Breslau’nun Gelişi

BEŞİNCİ BÖLÜM Şiddetli Rekabet: Penelope’nin Oyunu
Tehlikeye Giren İttifak
Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu Arasında Osmanlı’nın
Savaşa Girmesiyle ilk Kriz, 19-22 Ağustos
Tarafsızlık ve İttifak
Almanya’nın 10 Eylül 1914’te Osmanlı’nın Askeri Yardım Taleplerine “Hayır” Demesi

ALTINCI BÖLÜM Savaş Yoluyla Kurtuluş mu?
Osmanlıların Savaşa Girmesiyle İlgili İkinci Alman-Osmanlı Krizi, 14-22 Eylül
İttifak mı Tarafsızlık mı?
Rusya’ya Deniz Saldırısı, 27-31 Ekim 1914
Osmanlı’nın Savaşa Girişi ve Bunun Alman-Osmanlı İlişkileri Üzerindeki Etkisi
SONUÇ Savaş Kararını Hatırlamak
Kaynakça
Dizin

_

Mustafa Aksakal

ABD Georgetown Üniversitesi Nesuhi Ertegün Modern Türkçe Çalışmalar Kürsüsü Başkanı ve tarih doçenti olan Aksakal, Cambridge Dictonary of World History’nin (Cambridge Dünya Tarihi Sözlüğü) Ortadoğu editörlüğünü de yürütmektedir. Son dönem çalışmaları I. Dünya Savaşı’nın Ortadoğu’daki sosyal ve politik tarihine yoğunlaşmıştr.